X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Інформаційне оголошення

Завантажити презентацію

Інформаційне оголошення

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Інформаційне оголошення Шановні керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування! Інформуємо Вас, що згідно з рішенням Державної акредитаційної комісії Міносвіти України від 1 липня 2008 року, протокол № 72, Національній академії державного управління при Президентові України (далі – Національна академія), надано ліцензії на провадження освітньої діяльності за новими спеціальностями: 8.150109 "Регіональне управління" та 8.150108 "Місцеве самоврядування". У зв’язку з цим просимо Вашого сприяння щодо направлення на навчання за вказаними спеціальностями до Національної академії (м.Київ) державних службовців, які працюють в органах місцевої виконавчої влади, посадових і виборних осіб місцевого самоврядування, керівників комунальних служб та підприємств, представників громадських організацій та ін. Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Слайд 2

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ: Організація місцевого самоврядування Місцеве господарювання МІСІЯ ПРОГРАМИ: Підготовка посадових і виборних осіб місцевого самоврядування, здатних повноцінно виконувати свої функції та забезпечувати подальшу демократизацію суспільного життя як необхідну передумову становлення громадянського суспільства КОМПЕТЕНТНОСТІ: Розробка та організація впровадження управлінських рішень щодо підвищення ефективності реалізації функцій та повноважень органів місцевого самоврядування Розробка пропозицій щодо вдосконалення чинної нормативно-правової бази у сфері місцевого самоврядування на основі виявлених ознак її недосконалості за результатами вивчення та аналізу ефективності діючих нормативно-правових документів, існуючої практики регулювання суспільних відносин та досвіду зарубіжних країн Розробка та впровадження нормативних документів, що регламентують діяльність органів місцевого самоврядування, структурного підрозділу (статут територіальної громади, регламент ради, положення про постійні комісії, тощо) Розробка та впровадження методів удосконалення організаційної складової виборчого процесу на місцевому рівні Володіння методами та механізмами надання управлінських послуг тощо ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ “МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ” Ліцензія на провадження освітньої діяльності за спеціальністю 8.150108 «Місцеве самоврядування» надана рішенням ДАК Міносвіти України від 01 липня 2008 р., протокол № 72 Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Слайд 3

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ: Організація регіонального управління Регіональний розвиток Ліцензія на провадження освітньої діяльності за спеціальністю 8.150109 «Регіональне управління» надана рішенням ДАК Міносвіти України від 01 липня 2008 р., протокол № 72 КОМПЕТЕНТНОСТІ: Підготовка, прийняття та організація виконання управлінських рішень з питань регіонального управління, їх наукового, законодавчого, кадрового, фінансового і інформаційного забезпечення; Розробка прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку регіонів та окремих територій; Підготовка пропозицій до проектів нормативно-правових актів щодо реалізації регіональної політики; Вироблення практичних рекомендацій органам державної влади і органам місцевого самоврядування щодо вибору варіантів перспективного розвитку територій на засадах інноваційного розвитку з урахуванням досвіду ЄС; Володіння технологіями розвитку громадянського суспільства, публічно-приватного партнерства; тощо МІСІЯ ПРОГРАМИ Підготовка фахівців для роботи у сфері регіонального управління, здатних розробляти та впроваджувати у життя нові підходи і методи підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу регіонів, здійснювати управління процесами децентралізації та демократичного врядування, забезпечувати надання якісних послуг населенню ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ “РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ” За довідками звертатись за телефонами (044) 455-67-47, 456-82-77 Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Слайд 4

Спеціальність 8.150108 “Місцеве самоврядування” Предметом магістерської програми спеціальності є вивчення місцевого самоврядування як специфічної форми публічної влади з метою досягнення цілей і завдань держави через діяльність органів місцевого самоврядування з урахуванням його політичних, економічних, соціальних, правових, організаційних, фінансових та інших аспектів. Провідною кафедрою є кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом. Підготовка фахівців за спеціальністю “Місцеве самоврядування” у Національній академії державного управління при Президентові України буде комплексною, адаптованою до потреб службовців органів місцевого самоврядування, спрямовуватиметься на вирішення прикладних завдань розвитку територіальних громад та територій. Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Слайд 5

Спеціальність 8.150108 “Місцеве самоврядування” Згідно з навчальною програмою будуть вивчатися такі дисципліни: Нормативна частина Публічне управління, Основи права в управлінні, Політика і управління, Економіка і фінанси, Державна політика в соціогуманітарній сфері, Комунікації в публічному управлінні, Загальні засади місцевого самоврядування в Україні, Виборча система на місцевому рівні, Основи муніципального менеджменту, Ресурсний потенціал територіальної громади, Кадрова політика в системі місцевого самоврядування, Місцеве самоврядування в зарубіжних країнах. Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Слайд 6

Спеціальність 8.150108 “Місцеве самоврядування” Згідно з навчальною програмою будуть вивчатися такі дисципліни: Спеціалізація Діловодство в органах місцевого самоврядування, Контролінг в системі місцевого самоврядування, Планування розвитку територіальної громади, Організація надання послуг населенню, Моделювання управлінських рішень в конкретних ситуаціях, Концептуальне проектування розвитку громади, Місцевий економічний розвиток, Управління комунальною власністю, Управління місцевими фінансами та бюджетування, Управління місцевими програмами та проектами. Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Слайд 7

Спеціальність 8.150108 “Місцеве самоврядування” Опанування зазначених та інших дисциплін дозволить випускникам Національної академії за спеціальністю "Місцеве самоврядування", зокрема: розробляти та організовувати впровадження управлінських рішень щодо підвищення ефективності реалізації функцій та повноважень органів місцевого самоврядування розробляти пропозиції щодо вдосконалення чинної нормативно-правової бази у сфері місцевого самоврядування на основі виявлених ознак її недосконалості за результатами вивчення та аналізу ефективності діючих нормативно-правових документів, існуючої практики регулювання суспільних відносин та досвіду зарубіжних країн розробляти та впроваджувати нормативні документи, що регламентують діяльність органів місцевого самоврядування, структурного підрозділу (статут територіальної громади, регламент ради, положення про постійні комісії, тощо) впроваджувати методи удосконалення організаційної складової виборчого процесу на місцевому рівні володіти методами та механізмами надання управлінських послуг, публічно-приватного партнерства; тощо. Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Слайд 8

Спеціальність 8.150108 “Місцеве самоврядування” Цільова аудиторія спеціальності: службовці, що працюють в органах місцевої виконавчої влади посадові і виборні особи місцевого самоврядування (заступники голів обласних рад та Севастопольського міського голови) заступники міських голів (міст - обласних центрів) з питань діяльності виконавчих органів ради секретарі міських (міст - обласних центрів та міста Сімферополя) рад міські голови (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення голови районних, районних у містах рад керуючі справами виконавчих апаратів обласних та Севастопольської міської рад, Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Слайд 9

Спеціальність 8.150108 “Місцеве самоврядування” Цільова аудиторія спеціальності: голови постійних комісій з питань бюджету обласних, Київської та Севастопольської міських рад (у разі коли вони працюють у раді на постійній основі) керівники управлінь і відділів виконавчого апарату обласних, Севастопольської міської та секретаріату Київської міської рад, секретарі міських (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) рад заступники міських (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) голів з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючих справами (секретарів) виконавчих комітетів директори, перші заступники, заступники директорів департаментів міських (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) рад міські (міст районного значення) голови, селищні і сільські голови, заступники голів районних рад) керівники комунальних служб та підприємств, представники громадських організацій. Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Слайд 10

Спеціальність 8.150109 “Регіональне управління” Предметом спеціальності є вивчення теоретичних, методичних і практичних аспектів впливу держави, органів місцевого самоврядування та інших суб’єктів управління на соціально-економічний розвиток територій, підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу регіонів, поглиблення процесів децентралізації управління тощо. Програма спеціальності адаптована до нової нормативно-правової бази України та європейських стандартів у цій сфері. Провідною кафедрою за цією спеціальністю є кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом. Визначено також кафедри, відповідальні за науковий супровід і навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців з регіонального управління. Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Слайд 11

Спеціальність 8.150109 “Регіональне управління” Для опанування цієї спеціальності слухачам, зокрема, будуть викладатися такі дисципліни: “Історія українського державотворення” “Публічне управління” “Основи права в управлінні” “Політика і управління” “Економіка і фінанси” “Державна політика в соціогуманітарній сфері” “Комунікації в публічному управлінні” “Основи регіонального управління” “Державна регіональна політика” “Інституційне забезпечення регіонального управління” “Планування регіонального розвитку” “Стимулювання економічного розвитку регіону” Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Слайд 12

Спеціальність 8.150109 “Регіональне управління” Для опанування цієї спеціальності слухачам, зокрема, будуть викладатися такі дисципліни: “Природні ресурси регіону як об’єкт управління” “Розвиток людського потенціалу” “Управління регіональною інфраструктурою” “Місцеві фінанси” “Інновації в регіональному управлінні” “Управління якістю надання послуг” “Управління змінами і контролінг в управлінській діяльності” “Антикризовий менеджмент у регіональному управлінні” “Маркетинг території” “Проектний розвиток регіону” “Публічно-приватне партнерство у наданні послуг” “Управління логістичними системами”. Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Слайд 13

Спеціальність 8.150109 “Регіональне управління” Вивчення цих та інших дисциплін дасть змогу випускникам, зокрема, забезпечувати: підготовку прийняття та організацію виконання управлінських рішень з питань регіонального управління, їх наукового, законодавчого, кадрового, фінансового та інформаційного забезпечення розробку прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку регіонів та окремих територій підготовку пропозицій до проектів нормативно-правових актів щодо реалізації регіональної політики вироблення практичних рекомендацій органам державної влади і органам місцевого самоврядування щодо вибору варіантів перспективного розвитку територій на засадах інноваційного розвитку з урахуванням досвіду ЄС володіння технологіями розвитку громадянського суспільства, публічно-приватного партнерства здійснювати експертно-консультативну та дорадчу діяльність, пов’язану з упровадженням демократичного врядування на регіональному і місцевому рівнях. Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Слайд 14

Спеціальність 8.150109 “Регіональне управління” Цільова аудиторія спеціальності: керівні працівники апарату місцевих органів державної влади керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів керівники підрозділів з реклами та зв'язків з громадськістю керівники проектів та програм менеджер (управитель) з питань регіонального розвитку заступники керівників структурних підрозділів завідуючі секторами, головні спеціалісти, експерти, консультанти Секретаріату Президента України, Секретаріату Верховної Ради України і апарату Кабінету Міністрів України, Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Слайд 15

Спеціальність 8.150109 “Регіональне управління” Цільова аудиторія спеціальності: заступники Постійного Представника Президента України в Республіці Крим заступники глав обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій начальники управлінь, самостійних відділів у складі міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади та інші прирівняні до них посади спеціалісти Секретаріату Президента України, Секретаріату Верховної Ради України і апарату Кабінету Міністрів України заступники начальників управлінь, самостійних відділів (підвідділів) міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади керівники управлінь, відділів, служб обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Слайд 16

Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом www.ukrregion.org.ua (044) 456-82-77 ukrmisto@yandex.ru mistoua@gmail.com Національна академія державного управління при Президентові України

Слайд 17

Загальна характеристика Кафедра була створена у 1994 році. Основними напрямами її діяльності є організація навчальної, методичної та наукової роботи з питань розвитку місцевого самоврядування, регіональної політики та управління населеними пунктами У штаті кафедри працює 27 осіб, з яких 10 докторів наук (з них 4 мають вчене звання - професор) та 17 кандидатів наук (з них 10 – вчене звання доцент), у т.ч. докторів наук з державного управління – 5, кандидатів наук з державного управління – 10, що відповідає вимогам МОН України Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Слайд 18

Викладачі ВАКУЛЕНКО Володимир Миколайович к.н.держ.упр., доцент, завідувач кафедри ІГНАТЕНКО Олександр Семенович д.т.н., професор, професор кафедри, Заслужений діяч науки і техніки України ОРЛАТИЙ Михайло Кузьмович д.е.н., професор, професор кафедри, Заслужений діяч науки і техніки України ЛЕБЕДИНСЬКА Ольга Юріївна д.н.держ.упр., професор, професор кафедри, Заслужений працівник освіти України ТКАЧЕНКО Анатолій Миколайович д.н.держ.упр., професор кафедри КУЙБІДА Василь Степанович д.н.держ.упр., професор, професор кафедри ДАВИДОВА Юлія Володимирівна д.м.н., с.н.с., професор кафедри КРИЗІНА Наталія Павлівна д.н.держ.упр., професор кафедри Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Слайд 19

Викладачі ВАСИЛЬЄВА Олександра Іллівна д.н.держ.упр., доцент кафедри КОВАЛЬ Олег Михайлович к.н.держ.упр., доцент, професор кафедри ДЕХТЯРЕНКО Юрій Федорович к.е.н., доцент, Заслужений економіст України, доцент кафедри ГРИНЧУК Наталія Михайлівна к.е.н., доцент, доцент кафедри, заступник завідувача кафедри ЮЗЕФОВИЧ Владислава Володимирівна к.е.н., доцент, доцент кафедри КОЛТУН Вікторія Семенівна к.н.держ.упр., доцент, доцент кафедри СИЧ Наталія Анатоліївна к.е.н., доцент кафедри БЕРДАНОВА Ольга Володимирівна к.е.н., доцент, доцент кафедри БОРЩ Григорій Андрійович к.н.держ.упр., доцент кафедри Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Слайд 20

Викладачі ВАЛЕНТЮК Інна Вікторівна к.н.держ.упр., доцент кафедри ЛЕЛЕЧЕНКО Анжела Павлівна к.н.держ.упр., доцент кафедри ВАСИЛЬЄВА Наталія Вікторівна к.е.н., доцент кафедри ТИТАРЕНКО Олександр Михайлович к.н.держ.упр., доцент кафедри ДЕГТЯРЬОВА Ія Олександрівна к.н.держ.упр., доцент кафедри ЖОВНІРЧИК Ярослав Федорович к.н.держ.упр., доцент кафедри Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Слайд 21

Навчальні дисципліни Спеціальність “Місцеве самоврядування” Нормативна частина Загальні засади місцевого самоврядування в Україні Система місцевого самоврядування Виборча система на місцевому рівні Основи муніципального менеджменту Ресурсний потенціал територіальної громади Кадрова політика в системі місцевого самоврядування Місцеве самоврядування в зарубіжних країнах Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Слайд 22

Навчальні дисципліни Варіативна частина Дисципліни спеціалізацій 1. Організація місцевого самоврядування Діловодство в органах місцевого самоврядування Контролінг в системі місцевого самоврядування Планування розвитку територіальної громади Організація надання послуг населенню Моделювання управлінських рішень в конкретних ситуаціях Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Слайд 23

Навчальні дисципліни Варіативна частина Дисципліни спеціалізацій 2. Місцеве господарювання Концептуальне проектування розвитку громади Місцевий економічний розвиток Управління комунальною власністю Управління місцевими фінансами та бюджетування Управління місцевими програмами та проектами Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Слайд 24

Навчальні дисципліни Спеціальність “Регіональне управління” Нормативна частина Основи регіонального управління Державна регіональна політика Інституційне забезпечення регіонального управління Планування регіонального розвитку Стимулювання економічного розвитку регіону Природні ресурси регіону як об’єкт управління Розвиток людського потенціалу Управління регіональною інфраструктурою Місцеві фінанси Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Слайд 25

Навчальні дисципліни Варіативна частина Дисципліни спеціалізацій 1. Організація регіонального управління Інновації в регіональному управлінні Управління якістю надання послуг Управління змінами і контролінг в управлінській діяльності Антикризовий менеджмент в регіональному управлінні Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Слайд 26

Навчальні дисципліни Варіативна частина Дисципліни спеціалізацій 2. Регіональний розвиток Маркетинг території Проектний розвиток регіону Публічно-приватне партнерство у наданні послуг Управління логістичними системами Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Слайд 27

Дистанційні курси “Територіальна організація влади в Україні” “Стратегічне планування та реалізація політики на центральному, регіональному та місцевому рівнях” “Стратегічне планування” “Управління ризиками та кризами” “Економічний розвиток регіону, міста” “Розвиток соціальної інфраструктури регіону” Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Слайд 28

Аспірантура, докторантура Починаючи з 1999 р. на кафедрі захистили: 33 кандидатських дисертацій 6 докторських дисертацій Зараз на кафедрі здійснюється підготовка: 3 докторантів 29 аспірантів 20 здобувачів Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Слайд 29

Наукові дослідження Основні напрями наукових досліджень кафедри: місцеве самоврядування регіональне управління та регіональна політика регіональна та міська економіка галузеве управління муніципальний менеджмент Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Слайд 30

Наукові видання Результати наукових досліджень працівників кафедри були оприлюднені в численних публікаціях, серед яких: 2 підручники 23 навчальних посібника 28 монографій 36 брошур 3 довідника 21 навчально-методична рекомендація Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Слайд 31

Наукові видання Серед публікацій: “Управління сучасним містом” (підручник) Загальні зісади місцевого самоврядування в Україні (підручник) “Економіка міст: Україна та світовий досвід” (навч. посіб.) “Місцеве самоврядування в Україні: становлення та еволюція” (навч. посіб.) “Державне регулювання розвитку соціальної інфраструктури населених пунктів України” (навч. посіб.) “Розвиток партнерства між місцевою владою та недержавним сектором у сфері надання громадських послуг” (монографія) “Основи місцевого самоврядування сільських громад” (навч. посіб.) “Економічний довідник державного службовця” серія брошур “Бібліотека сільського голови” серія монографій “Бібліотека міського голови” Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Слайд 32

Журнал З метою вдосконалення теорії, методології, узагальнення досвіду державотворення, а також підвищення якості підготовки управлінських кадрів у 2001 р. за безпосередньої участі членів кафедри та за підтримки Університету Північного Лондону засновано науково-практичний загальнонаціональний журнал “УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ МІСТОМ”, який визнаний ВАК України фаховим в галузях наук “державне управління” та “економіка”. Кафедра є “робочим” органом з підготовки цього журналу. Журнал орієнтований на науковців та фахівців, практиків, активістів муніципального руху, докторантів, аспірантів, слухачів та студентів вищих закладів освіти, що цікавляться проблемами державного управління та місцевого самоврядування. Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Слайд 33

Наукові та громадські зв’язки Комітет державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Верховної ради України Міністерство економіки України Міністерство аграрної політики України Міністерство регіональної політики та будівництва України Міністерство з питань житлово-комунального господарства України Міністерство житлово-комунального господарства АРК Державний комітет України із земельних ресурсів Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України Національна академія аграрних наук України Інститут аграрної економіки УААН Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста Інститут демократії ім. Пилипа Орлика Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України при Президентові України Асоціація міст України та громад Лондонський столичний університет Карлтонський університет (Торонто, Канада) Берлінська вища школа управління і права та ін. Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Слайд 34

Обговорення проекту нової концепції державної регіональної політики (круглий стіл) Комунікаційні заходи Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Слайд 35

Науково-педагогічний персонал кафедри брав участь у підготовці: проектів законів України: “Про столицю України – місто-герой Київ” “Про місцеве самоврядування в Україні” “Про оцінку земель” “Про стимулювання розвитку регіонів” Про засади державної регіональної політики” постанов Кабінету Міністрів України “Про затвердження Концепції реформування транспортного сектора економіки” від 9 листопада 2000 р. № 1684 “Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту” від 29 січня 2003 р. № 141 Концепції Адміністративної реформи в Україні Концепції державної регіональної політики інших нормативно-правових актів щодо розвитку місцевого самоврядування в Україні, проведення державної регіональної політики, соціально-економічного розвитку регіонів тощо. Законотворча діяльність Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Слайд 36

Науково-дослідна робота На кафедрі створена одна з найпотужніших в Україні наукова школа з проблем регіонального управління, місцевого самоврядування та муніципального менеджменту. Науковці кафедри проводять дослідження в межах комплексного наукового проекту Національної академії “Державне управління та місцеве самоврядування”, результати якого використовуються у навчальному процесі та при підготовці пропозицій до проектів законодавчих і нормативно-правових актів; проведенні науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів, наданні консультативної, методичної та іншої допомоги місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування тощо. Крім того, працівники кафедри здійснюють наукові дослідження на замовлення державних установ, зокрема Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Міністерства регіонального розвитку та будівництва, Міністерства аграрної політики України та ін. Працівники кафедри є членами спеціалізованих вчених рад, експертних комісій та науково-технічних рад центральних органів виконавчої влади, зокрема Всеукраїнського конкурсу проектів та програм з місцевого самоврядування тощо. Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Слайд 37

Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом www.ukrregion.org.ua (044) 456-82-77 ukrmisto@yandex.ru mistoua@gmail.com Національна академія державного управління при Президентові України

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне