X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Художньо-технічне редагування різновидів текстового матеріалу

Завантажити презентацію

Художньо-технічне редагування різновидів текстового матеріалу

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Вікторія Едуардівна ШЕВЧЕНКО Художньо-технічне редагування різновидів текстового матеріалу ©Інститут журанлістики, 2006 © Шевченко В. Е., 2006

Слайд 2

Проблематика: різновиди текстового матеріалу, їх особливості і принципи оформлення та редагування. План: 1. 1. Драматичні твори 1.1. Заголовки 1.2. Ремарки 1.3. Дійові особи та їх репліки 2. Оформлення ритмізованого тексту 2.1. Види ритмізованого тексту 2.2. Розташування віршованих рядків 2.3. Розбиття на строфи 2.4. Підписи і дати 3. Робота над додатково-допоміжним текстом 3.1. Вступні та заключні тексти 3.2. Епіграф, присвята, подяка 3.3. Додатки і доповнення 3.4. Фактичні відомості 3.5. Пояснення, завдання

Слайд 3

1. Драматичні твори Основний текст драматичного твору – репліки, додатковий – ремарки й імена дійових осіб. Крім того, текст розбивається на дії, акти, картини і яви. Усі репліки і монологи слід складати шрифтом прямого світлого накреслення однієї гарнітури і кегля.

Слайд 4

1.1 Заголовки Заголовки драматичних творів, що позначають структуру видання, виділяють: розрядкою; великими літерами; іншою гарнітурою. Вимога графічної і текстуальної однаковості: порядок слів і форма написання заголовків повинні бути однаковими. Приклад: Дія перша; Ява перша. Примітка: уніфікування заголовків не є обов’язковим у класичних творах.

Слайд 5

1.2 Ремарки При репліці в прозі крапку після імені переносять за ремарку, а ремарку пишуть з малої літери. Крапку усередині дужок у цьому випадку не ставлять. Приклад: К о п и с т к а (аж тюкнув). Тю! Диви - темна сила прилізла. У віршованій репліці оформлення таке ж, але крапка не ставиться ні після імені, ні після ремарки. Внутрішні ремарки після закінченого речення в середині чи кінці репліки пишуть з великої літери і закінчують крапкою перед дужкою, що закривається. Приклад: К о п и с т к а. Ось воно! Впіймав! Провокація... От ти, мамашо, не вірила, а воно виходить на моє. (Загнув пальця.) Попи - раз. (Загнув другого, третього.) Дяки - два. Монахи - три. Пани - чотири. Внутрішня ремарка всередині речення репліки починається з малої літери, без крапки перед дужкою, що закривається, а розділовий знак, який стосується тієї частини репліки, що передує ремарці, розміщується перед дужкою, яка відкривається. Приклад: Н і н а. Не хочу... (тихо) тебе обманювати.

Слайд 6

Для візуального відокремлення ремарок від іншого тексту, їх складають меншим кеглем (на 1-2 п.) порівняно зі шрифтом реплік. Авторські ремарки, що стоять усередині репліки не можуть починати нову сторінку. У дужки текст зовнішніх ремарок не заключають. Якщо зовнішні ремарки стоять у новому рядку з абзацу, тоді їхній останній рядок центрують. Приклад: Напровесні Копистка сидів у сільраді сам. Коли чує: бам-бам-бам! - задзвонили в церкві. Задзвонили - перестали.

Слайд 7

1.3 Дійові особи та їхні репліки Кожне ім’я переліку дійових осіб розміщують у новому рядку і виділяють розрядкою або напівжирним накресленням гарнітури основного тексту, або складають шрифтом ремарок другої і третьої груп, але рядки вирівнюють ліворуч з абзацного відступу. Якщо після імені дійової особи міститься його характеристика, вік, вони відокремлюються від імені комою чи тире. У кінці тексту ставиться крапка. Приклад: ДІЙОВІ ЛЮДИ С м и к С е р г і й - голова сільради Імена дійових осіб у тексті перед репліками виділяють напівжирним шрифтом, або розрядкою, або великими буквами. Словесна форма імені може відрізнятися від наведеної у списку дійових осіб. У віршованому драматичному творі після імені дійової особи в окремому рядку крапка не ставиться.

Слайд 8

Способи розташування імен дійових осіб: у підбір із текстом репліки з абзацного відступу із крапкою в кінці; Приклад: В а с я (осміхнувся крізь сльози). Та... не знаю, як це воно буде. із частковим випуском на широке поле; Приклад: К о п и с т к а. Трах-тара-рах, резолюцію прийнято! Отже, таки вивчусь я грамоти, туди його маму! І рихметики вивчусь, і всякої політики... в окремий рядок із вирівнюванням відповідно до графічної концепції видання, чи на середину, чи ліворуч; Приклад: Д і д Ю х и м (обернувся, подивився на всіх) Солдат пекла не боїться!.. ліворуч від реплік в окремий стовпець. Приклад: М а з а й л о про себе. Ага! Це значить жучку звуть Толя, Толька… (Голосно). Толька жучка Удалая в рихлом сене, как в валнах…

Слайд 9

Текст репліки прозового твору після зовнішньої ремарки починають від лівої межі формату набору (якщо ім’я складається з абзацним відступом). Перед продовженням репліки ім’я дійової особи не повторюють. Приклад: К о п и с т к а. Не Богові, а провокації!.. Біжи, синок, та наглянь, де вони спиняться, у кого ночуватимуть... Катай!.. Побіг Вася. (Закуривши, до Ганни.) От моя жінка цього б не зробила. Якщо віршована репліка розділяється на дві особи, тоді друга частина її складається з відступом, рівним довжині першої частини того ж рядка, вимовленої першою дійовою особою. Приклад: М а з а й л о демонстративно перебив Єво кру-ком на воз віламі кідают, воз растьот, растьот, как дом. В ожиданьї... Б а р о н о в а - К о з и н о В ажіданьї. М а з а й л о Ва-жіданьї конь убо-кій точно вкопаний сто... стаїть: уші врозь, дукою нокі і как будто стоя спіт.

Слайд 10

У віршованому драматичному творі колективні репліки оформляються так само, як і прозові, але репліки, що складають один віршований рядок, розміщують сходинками (наступна частина починається на рівні кінця попередньої), і перша репліка також починається з тире. Кожна репліка різних осіб після імені колективної дійової особи – Діти, Солдати, Голоси – (крім першої) починається з тире, із вирівнюванням другої і наступної реплік по межі першої репліки. Приклад: С е л я н и. Підемо! – Не треба! – Не ходіть!

Слайд 11

2. Оформлення ритмізованого тексту 2.1 Види ритмізованого тексту Ритмічна будова віршованого тексту має велику кількість варіантів, тому у кожному окремому випадку обирають власний спосіб оформлення. Швидкому темпові віршів відповідає плавне ковзне розміщення рядків. Приклад: Колеса глухо стукотять, колеса стукотять в христа, в вождя, в усіх божат і в мать і перемать.

Слайд 12

Стопа – сполучення сильного та слабкого місця у віршованому метрі, що повторюється і служить одиницею довжини вірша (наприклад, 2-, 3-, 4-стопні розміри віршів) Якщо усі рядки віршованого твору рівностопні та складаються зі стоп однакової будови, їх початок розміщується від однієї вертикалі. Приклад: Не одлюби свою тривогу ранню, – той край, де обрію хвиляста каламуть, де в надвечір’ї вітровії тчуть єдвабну сизь, не віддані ваганню. Якщо трапляються рядки двох розмірів (різні за кількістю стоп або їх будовою), використовують таке розміщення рядків, за якого вони починаються від двох вертикалей. Приклад: І захід дзвоном калатав, і звістувала зоря між радісних заграв, що ніч настала.

Слайд 13

Оформлення віршів із рядками різних розмірів, що довільно чергуються, потребує набору від однієї вертикалі сусідніх рядків, тісно пов’язаних між собою римою чи за сенсом, навіть якщо вони нерівномірні (як у байках). У деяких випадках особливості віршованої будови краще виявляються, якщо з відступом розташовані рядки з більшою кількістю стоп – це підкреслює закінчення строфи чи напівстрофи. Приклад: Це ви, ви, мої найрідніші люди: тонко виспівує віттям зголілий Чорторий, син грав у футбола, мати втішалася. Для створення враження єдиного віршованого рядка, використовують сходинки – набір зв’язаним вирівнюванням рядків, коли початки всіх віршованих рядків розміщуються за однією вертикаллю, а кожен наступний такт вірша подається з відступом у вигляді окремого рядка. Розмір відступу залежить від закінчення попереднього такту. Приклад: Розпросторся, душе моя, на чотири татамі, або кулься від нагая, чи прикрийся руками.

Слайд 14

2.2 Розташування та оформлення віршованих рядків Варіанти розташування віршів: Кожний вірш на окремій сторінці або розвороті. Кожний вірш із нової сторінки. Упідверстку. Якщо окремі довгі рядки доводиться переносити, щоб не порушити переносом плавність читання, віршований рядок не поділяють на півслові, а переносять цілі слова. Крім того, частину рядка вирівнюють праворуч, чим підкреслюється його зв’язок з основним рядком та прискорює зоровий перебіг до кінця рядка. Приклад: Сідаю – каже: встань. Отетерілий, виріую: найщасливіша роль дісталась іншому комусь. Ти граєш несповна розуму. Другу частину рядка можна розмістити на правій частині сторінки з початком на одному рівні.

Слайд 15

Відступ зліва визначається індивідуально для кожного вірша. Для розрахунку відступу при вирівнюванні посередині розрахунок проводиться за такою формулою: (a-b) / 4, Де: а – ємність повного рядка тексту даної гарнітури, кегля, накреслення і формату набору; b – ємність середнього рядка даного вірша. Між двома частинами діалогу всередині вірша ставиться тире. Кожна частина діалогу може починатися з нового рядка або у тому ж рядку – на розсуд автора. Але, якщо наступна і попередня частина діалогу складають повний рядок, між ними тире не ставиться. Приклад:

Слайд 16

2.3 Розбиття на строфи Строфи (від грецьк. strophe – поворот) – групи віршів (стоп), об’єднаних ритмічно і за змістом якою-небудь формальною ознакою, що повторюється періодично. Три основні способи відокремлення строф: проміжком, що дорівнює кеглю рядка; початком парних і непарних строф від різних вертикалей; відокремленням строф цифрами чи декоративними елементами

Слайд 17

2.4 Підписи, дати, епіграфи Прізвище та ім’я автора розміщують під віршованим твором із вирівнюванням праворуч. Якщо вірш перекладений, прізвище перекладача встановлюється ліворуч від автора. Під останнім рядком лівої межі перед рядком з іменами автора і перекладача може бути зазначена дата написання твору. Якщо вірш має епіграф або присвяту, її складають зменшеним на 2 п. кеглем гарнітури основного тексту, найчастіше курсивом, розміщують перед віршем і вирівнюють до правої межі формату набору.

Слайд 18

3. Додатково-допоміжний текст Додатковий текст містить потрібну читачеві інформацію, але не основну, тому зорово ці елементи видання повинні відрізнятися від основного тексту, мати визначене місце у виданні та сторінці, відповідати вимогам стандартів щодо змістового і графічного оформлення. Кожен із додаткових текстів виконує свою функцію у виданні і має бути відповідно оформлений.

Слайд 19

3.1 Вступні та заключні тексти Передмова – елемент службової частини видання, що характеризує надруковані у виданні твори для зацікавлення читача, кращої підготовки до ефективного читання з урахуванням особливостей видання. З передмови читач дізнається про особливості змісту, побудови, призначення, відмінності від інших близьких за темою і змістом видань. У передмові розкриваються: значення теми і змісту твору; особливості змісту і форми; літературні й інші джерела; принципи добору матеріалу; принципи побудови; невирішені і невисвітлені проблеми з поясненням причин; всі аспекти, що вносять нові ідеї у літературу, науку, практику; відмінності твору, який друкується, від інших на подібну тему; найважливіші чи найцікавіші положення для конкретного читача чи цільової аудиторії; поради про особливості роботи з виданням, особливо довідковим і навчальним.

Слайд 20

Передмова у друкований твір не входить і є обов’язковою у наукових, виробничих, довідкових, навчальних виданнях. У виданнях літературно-художніх найчастіше вміщують вступ. Вступ – перша, вхідна частина твору, у якій автор починає розкривати тему.

Слайд 21

Приклади передмов і вступів Передмову або вступ розміщують на перших сторінках видання і починають такими заголовками (найчастіше зі спуском): «Передмова»; «Вступ»; «До читача»; «Передмова автора»; «Передмова до українського видання»; «Від видавництва». Авторські передмови до перевидань розміщають у зворотному порядку їх номерів: «Передмова до другого видання»; «Передмова до першого видання». Якщо у заголовку не вказана приналежність передмови, після її тексту вказують: «Автор»; «Редактор»; «Перекладач»; Прізвище того, хто її написав.

Слайд 22

Вступна стаття призначена допомогти читачеві краще, глибше, точніше, тонше, з урахуванням сучасних досягнень наукової думки, сприйняти художню чи наукову творчість письменника або вченого – автора твору. Найчастіше вступна стаття супроводжує видання творів класики. Вона не може бути написана автором твору і є аналізом, осмисленням творчості чи твору, історико-літературним, науковим, теоретичним твором. Вступна стаття може мати тематичну назву, але якщо її немає, тоді у заголовку зазначають «Вступна стаття».

Слайд 23

Післямова дуже близька за призначенням до вступної статті, але автор післямови значною мірою оперує матеріалом твору, оскільки передбачає, що читач вже з ним знайомий. Її розміщують після додатків, перед бібліографією, примітками, коментарями, покажчиками, оскільки до цих частин видання читач неодноразово звертається. Заголовок може бути типовим («Післямова») чи тематичним. У висновках як структурному елементі, обов’язковому лише для наукових видань, наводять оцінку одержаних результатів роботи або її окремого етапу (негативних також) з урахуванням світових тенденцій вирішення поставленої задачі; можливі галузі використання результатів роботи; народногосподарську, наукову, соціальну значущість. Розташовують висновки безпосередньо після викладення твору, починаючи з нової сторінки. На ґрунті одержаних висновків окремо можуть наводитись рекомендації, в яких визначають подальші роботи, що вважають необхідними, приділяючи основну увагу пропозиціям щодо ефективного використання результатів дослідження чи розроблення. Рекомендації вміщують після висновків, починаючи з нової сторінки.

Слайд 24

Супровідна стаття за своїм призначенням узагальнює передмову, вступну і заключну частини. По суті, вона – самостійне багатопланове дослідження видання, щоносить не допоміжне значення, а є доповненням до твору. Редакційна стаття – вид матеріалу періодичного видання, в якому виражається думка редакційного колективу, головного редактора або відомого журналіста, що працює в даному виданні. Мета цієї статті – проаналізувати яку-небудь тему чи висловити думку редакції щодо певної події.

Слайд 25

3.2 Епіграф, присвята, подяка Епіграф вказує у стислій формі головний зміст, провідну ідею, надзавдання твору через яскраві цитати з творів відомих авторів, крилаті вислови, прислів’я чи афоризми. Він є невід’ємною частиною твору і ретельно підбирається автором.

Слайд 26

Епіграф до всього твору, якщо йому не передує вступна стаття, вміщують на наступній сторінці після титулу і змісту, як правило непарній, з порожнім чи заповненим оборотом, або на спуску першої текстової сторінки, перед текстом твору і його заголовками у праву межу сторінки, або з великим відступом ліворуч (приблизно на половину формату набору); над таким епіграфом може бути тільки графічна заставка. Епіграф до частини твору (глави, розділу) заверстується після заголовка цієї частини на шмуцтитулі чи спускній сторінці перед її текстом із проміжками не менше 20 п. над епіграфом і 12 п. під ним. Епіграф до статті, оповідання в збірнику міститься після їхньої назви перед текстом. Приклад: Я (Романтика) Цвітові яблуні. З далекого туману, з тихих озер…

Слайд 27

Присвятою називають напис на початку видання, у якій автор указує особу чи групу осіб, яким даний твір присвячується. Вона розміщується після заголовка твору до його тексту або на окремій сторінці, або на спуску початкової текстової сторінки у верхній частині зі спуском 1-2 кв. на вузький формат видільним шрифтом (курсив, курсив напівжирний, шрифт іншої гарнітури), кегль якого не менше за кегль основного тексту з відступом праворуч на 1/2 - 11/2 кв. чи на оптичній середині сторінки. На початку видання також може міститися текст із вдячністю тим, хто допоміг авторові в роботі над твором і в підготовці видання, але цей текст може входити і в авторську передмову. Його розміщують після титульного аркуша, якщо він стосується видання в цілому, чи на звороті шмуцтитулу із заголовком твору, якщо він належить тільки йому.

Слайд 28

3.3 Примітки, коментарі, додатки і доповнення Примітки – порівняно короткі пояснення конкретного місця основного чи додаткового тексту, таблиці чи ілюстрації без широкого тлумачення змісту. Їх застосування обумовлюється необхідністю пояснення тексту, запобіганню його подвійного розуміння і перекручування. Примітки можуть належати: автору книги – авторські примітки, редакторові, перекладачеві, видавцю, спеціально запрошеному фахівцеві – знавцю творчості автора твору, епохи, галузі знань, якій належить твір, що видається.

Слайд 29

Примітки За змістом розрізняють: значеннєві пояснення основного чи додаткового тексту; переклад іншомовних слів, словосполучень, речень; визначення термінів чи пояснення значення застарілих слів; довідки про осіб, події, твори, які згадуються в основному тексті; перехресні посилання, що зв’язують дане місце видання з іншими, в яких подані детальні чи додаткові відомості. Примітки розташовують безпосередньо після тексту, таблиці, ілюстрації, яких вони стосуються: серед рядків основного тексту – внутрішньотекстові примітки: в одному рядку з основним текстом у вигляді вступних фраз у круглих дужках; в окремих рядках із позначенням «Примітка»; в окремих рядках із позначенням знака виноски; унизу сторінки, під рядками основного тексту – підрядкові примітки; на одній із сторінок розвороту (на одній сторінці – основний текст, на сусідній – примітка) – примітки-боковики, після основного тексту видання, глави, статті – затекстові примітки.

Слайд 30

Внутрішньотекстові примітки тісно пов’язані з текстом твору і можуть бути розміщені всередині тексту або окремими рядками Підрядковими примітками називають пояснення основного тексту, необхідні читачеві у процесі читання, винесені вниз сторінки. До їх складу можуть входити наступні елементи: знак виноски, текст пояснення чи доповнення, текст примітки, авторська приналежність, вказівка про мову тексту, продовження чи закінчення примітки на наступній сторінці. Текст зв’язується з приміткою за допомогою знака виноски безпосередньо після того слова, числа, символу, речення, до якого дають пояснення, та перед текстом пояснення. Знаками виноски можуть бути: порядкові номери – арабські цифри, складені на верхній лінії шрифту із дужкою, скісною рискою або без них (текст1; текст1); текст1/);  зірочки, складені на верхній лінії шрифту із дужкою, скісною рискою або без них (текст*; текст*); текст*/); комбінований знак у вигляді сполучення порядкового номера в цифровій формі із зірочкою на верхній лінії шрифту (текст1*); будь-який шрифтовий знак, складений на верхній лінії шрифту (текст◊; текст●); малі літери – умовні позначення тексту типової примітки на верхній лінії шрифту (текстн*).

Слайд 31

Текст примітки до таблиці розміщують під нею або внизу сторінки й відокремлюють лінією довжиною 30-40 мм, проведеною в лівій частині сторінки. Текст виноски починають з абзацного відступу та складають із мінімальним міжрядковим інтервалом. Приклад: «Він базується на використанні інтуїтивного прогнозування за методом Дельфи1». _______ 1 У стародавньому місті Дельфи.... Примітки-боковики доречні, якщо обсяг приміток майже дорівнює основному тексту. Вони зручні, оскільки читач може одночасно знайомитися як з основним текстом, так і з поясненнями, розташованими поряд, а за бажанням – пропустити примітки.

Слайд 32

Затекстові примітки – пояснення основного тексту видання, винесені у кінець видання. Затекстові примітки мають відносно самостійне значення, істотно не впливають на розуміння змісту твору і застосовуються у: наукових виданнях із додатковими відомостями, що несуть важливу інформацію самі по собі (характеристику джерел дослідження, істотні фактичні дані) і можуть бути вивчені читачем окремо від основного тексту, або в ілюстрованому виданні, коли зображеннями зайнятий весь формат набору, або ж за великій кількості приміток; науково-популярних і виробничих виданнях для порівняно малої групи читачів, коли примітки можуть бути потрібні не всім читачам; ілюстрованих виданнях для збереження композиції видання; художній літературі, щоб не відволікати від сприйняття основного тексту за їхньої невеликої кількості і значного обсягу, або якщо вони можуть бути прочитані після всього тексту. Затекстові примітки розташовуються: всередині основного тексту – якщо вони пояснюють фрази, а не окремі слова, їх небагато; вони різнохарактерні і містять пояснення не загального, а специфічного характеру; за алфавітом – якщо пояснюються імена, назви, терміни, що вживаються у тексті неодноразово і можуть бути згруповані за певною ознакою; після основного тексту моновидання, чи кожного твору у збірниках (якщо є колонтитули з назвами творів).

Слайд 33

Коментарі – додатково-допоміжні тексти, що містять тлумачення й оцінку твору (у цілому чи в окремих місцях) і тим допомагають читачеві глибоко зрозуміти його. Коментарі можуть: розкривати історичні обставини основного тексту; пояснювати фрази, цитати, події, факти, значення особистостей, маловідомих читачеві деталей побуту, про які йдеться у творі; висвітлювати історію видання, творчу історію твору чи інформувати про першу і найважливішу публікації.

Слайд 34

Додатки – вид додаткового тексту (найчастіше наукового, навчального чи технічного), що доповнює, роз’яснює чи ілюструє текст і має цінність сам по собі, а не розтлумачує чи пояснює основний текст. Додатки завжди вміщуються окремо від тексту – найчастіше у кінці видання – оскільки вони: є самостійними творами чи дослідженнями, що розкривають положення основного тексту; містять довідкові матеріали, до яких постійно звертаються; не можуть бути послідовно розміщені в основній частині через великий обсяг або способи відтворення; необхідні для повноти твору, але включення їх у повному обсязі до основної частини може порушити логіку викладу і композицію твору; можуть бути вилучені для широкого кола читачів, але є необхідними для фахівців даної галузі.

Слайд 35

Матеріали додатків не є другорядними відносно основного тексту, адже твір може бути виданий і без них, хоча цінність видання при цьому знизиться. Додатки вміщують саме для того, щоб розширити можливості використання видання, збагатити знання читачів. За змістом і призначенням додатки бувають: текстологічні (редакції і варіанти); довідкові (таблиці статистичних даних, нормативні показники, таблиці, хронологічні списки, дати життя і діяльності, розрахункові формули; документальні (документи, листи, розпорядження, постанови, накази); бібліографічні (внутрішньокнижкові та внутрішньожурнальні бібліографічні покажчики чи списки); додаткові тексти; додаткові твори. Доповнення – особлива частина видання, що не може бути включена в основний текст і є необов’язковою. Розміщується за основним текстом, примітками, коментарями і додатками.

Слайд 36

З.4 Фактичні відомості Обґрунтованість цитування у тексті має бути виправданим, без дублювання у цитаті основного тексту і заміни цитати розвитком теми автором. Оформлення цитат, які займають абзац і більше, може відрізнятися від оформлення основного тексту. Такі графічно відмежовані від основного тексту цитати в лапки не беруть і виділяють: складанням на звужений формат (якщо обсяг не перебільшує сторінку); одностороннім втягуванням із вертикальною лінійкою; меншим кеглем порівняно з основним текстом; курсивом або розрідженим шрифтом; іншою гарнітурою; іншим кольором.

Слайд 37

Оформлення текстів документів, відтворених за архівними джерелами вимагає особливого підходу, оскільки в них трапляються літери, символи, дати, скорочення, позначення, не зрозумілі сучасному читачеві. Текст рукописних документів від кінця XVIII ст. відтворюється сучасним алфавітом. У документах початку XVI ст., відтворених у наукових виданнях для дослідників, зберігаються такі неуживані тепер літери: У документах XVI–XVIII ст. твердий знак вживається за сучасними правилами, а не вживані тепер літери замінюються сучасними за таким зразком: і десятиричне ять ксі фіта омега псі юси юси твердий знак е кс і ф о пс

Слайд 38

Титло (від грецьк. titlos – надпис) – надрядковий знак, що вказує на скорочене написання слова чи цифрове значення букви в середньовічній латинській, грецькій і слов’янській писемності – у текстах документів розкривається (скорочені літери вписують у рядок). При цьому, відновлені під титлами літери беруть у круглі дужки, якщо документ належить періоду до початку XVI ст., а видання наукового типу. Приклад: ...м(а)т(е)рі, і за бл(а)г(о)с(ло)в(е)нням... Примітка: якщо документ належить до періоду від початку XVI до кінця XVIII ст., то відновлені під титлами літери не позначають. Виносні надрядкові літери вносяться у рядок і виділяються курсивним шрифтом, якщо документ належить періоду до початку XVI ст., а видання наукового типу. Приклад: ...так крестъ золот... Примітка: якщо документ належить періоду від початку XVI до кінця XVIII ст. – їх ніяк не виділяють. Напівжирним шрифтом виділяються в тексті рукописних документів XV-XVI ст. кіноварні літери і заголовки.

Слайд 39

Скорочення в тексті не повинні суперечити виду видання, його читацькому і соціально-функціональному призначенню. За способом скорочення розрізняють: Графічні скорочення – замість опущених літер чи складів застосовують графічний знак: а) крапка – при відсіканні кінцевої частини слова (м. – місто); б) дефіс – при вилученні середньої частини слова (з-н – закон); в) тире – замість початкової частини; г) коса риска – при відсіканні кінцевої частини слів словосполучення (Ростов н/Д – Ростов-на-Дону). Ініціальні абревіатури – скорочення, утворені з назв перших літер чи звуків слів, що входять у вихідне словосполучення, і вимовляються при читанні в скороченій, а не повній формі. Складноскорочені слова, утворені зі слів скорочення, усі чи частина з яких вилучені (авіазавод – авіаційний завод). Урізані слова отримують вилученням літер чи складів, крім початкових і кінцевих літер (млрд - м[і]л[ья]рд). Змішані скорочення є поєднанням кількох перелічених вище способів. Оформлення, принципи і форми скорочення мають бути однаковими в усьому виданні: однотипні слова і словосполучення повинні скорочуватися чи не скорочуватися (наприклад, якщо скорочується слово «рік» – р., тоді слово «століття» також слід скорочувати до ст.); загальноприйняті скорочення скорочуються в усьому виданні; форма скорочення слова чи словосполучення повинна бути однаковою в усьому тексті.

Слайд 40

3.5 Пояснення, завдання Дидактичний матеріал складається з навчальних завдань, усе різноманіття яких можна звести до трьох основних: рецептивних, репродуктивних, продуктивних. Пояснювальний текст кваліфікується як вербальна структура, що містить необхідний для розуміння і кращого засвоєння матеріал. Основні елементи пояснювального тексту: предметний вступ до видання, його розділів і глав; примітки і роз’яснення, словники, алфавітні покажчики; пояснення до карт, схем, планів, діаграм, графіків; зведені таблиці формул, систем одиниць, коефіцієнтів, елементів, а також зведення нормативів; покажчик (список) символічних позначень, прийнятих у даній ділянці знань; список скорочень.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне