X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
“Християнська етика в українській культурі”

Завантажити презентацію

“Християнська етика в українській культурі”

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Матеріали щодо викладання курсу в середніх загальноосвітніх навчальних закладах міста Києва

Слайд 2

26 липня 2005 р. Міністерством освіти і науки України видано наказ "ПРО ВИВЧЕННЯ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ФАКУЛЬТАТИВНИХ КУРСІВ З ЕТИКИ ВІРИ ТА РЕЛІГІЄЗНАВСТВА" З метою дотримання статті 35 Конституції України щодо “права кожного на свободу світогляду і віросповідання”, батькам надано право вільного вибору у вивченні дітьми предмета "Етика" у 5-6 класах або факультативних курсів морально-етичної проблематики: “Основи православної культури”, “Християнська етика”, “Християнська культура”, “Основи православної культури Криму”, “Основи мусульманської культури Криму” та інших.

Слайд 3

29 червня 2006р. Колегією Міністерства освіти і науки України схвалені “КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ПРЕДМЕТІВ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ” (курси “Етика”, “Основи християнської етики”, “Основи релігійної етики”)

Слайд 4

Метою вивчення предметів духовно-морального спрямування є: поглиблення знань про людину та моральні взаємини в суспільстві, основні моральні норми та цінності народу України й людства в цілому, культуру спілкування і поведінки сприяння формуванню цілісної, духовно зрілої особистості – громадянина України шляхом пізнання й засвоєння учнівською молоддю багатовікових надбань національної та світової духовної культури

Слайд 5

здійснення духовно-морального виховання на основі християнського (в рамках курсу «Основи християнської етики»); мусульманського, іудейського або інших релігійних вчень (у рамках курсу «Основи релігійної етики») чи на основі науково-філософських засад (у рамках курсу «Етика») формування в дітей глибокого розуміння й особистісного ставлення до сутнісних питань про мету й сенс життя людини формування шанобливого ставлення до носіїв відмінних від власної культур і традицій, уміння жити і творити в сучасному полікультурному та поліконфесійному глобалізованому світі, готовності поважати право кожного на свободу совісті

Слайд 6

Наказ Головного управління освіти і науки Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16 червня 2006 р. "Про запровадження проекту "Християнська етика в українській культурі" Запровадити у 2006-2007 н.р. проект "Християнська етика в українській культурі" для учнів початкових класів та визначити 100 загальноосвітніх навчальних закладів для його апробації. Створити авторський колектив для підготовки навчальної програми та навчального посібника курсу "Християнська етика в українській культурі" для учнів початкових класів. Київському міському педагогічному університету імені Б.Д.Грінченка провести у серпні - вересні 2006р. підготовку педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів для викладання курсу "Християнська етика в українській культурі".

Слайд 7

Наказ Головного управління освіти і науки Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28 серпня 2006 р. “Про організацію педагогічного експерименту з вивчення курсу “Християнська етика в українській культурі" для учнів 1 класів загальноосвітніх навчальних закладів” Запровадити вивчення курсу "Християнська етика в українській культурі" в 1-х класах загальноосвітніх навчальних закладів. Затвердити робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів, узявши до уваги, що курс "Християнська етика в українській культурі" запроваджується обсягом 1 година на тиждень за рахунок варіативної складової робочих навчальних планів. Київському міському педагогічному університету ім. Б.Д. Грінченка забезпечити науково-методичний та організаційний супровід педагогічного експерименту, провести навчання педагогічних кадрів, які викладатимуть курс "Християнська етика в українській культурі".

Слайд 8

Слайд 9

Метою курсу є сприяння духовно-моральному розвитку дітей і прищеплення їм любові до Бога, до ближнього, до України через ознайомлення з національними культурними надбаннями, з християнськими моральними цінностями: людяністю, милосердям, пошаною до батьків і старших, працелюбством, доброчесністю, гостинністю, вдячністю тощо, які водночас глибоко виявляються в українській культурі і за своєю суттю є загальнолюдськими.

Слайд 10

Навчальні: ознайомлення з основними духовно-моральними цінностями, поняттями чеснот і гріха, добра і зла, християнськими традиціями в Україні (відповідно до вікових психологічних особливостей дітей) на зразках української культури ознайомлення з правилами та принципами християнської етики спілкування і стосунків між людьми, з правилами і звичаями доброчесного життя проведення навчально-виховних заходів для підвищення готовності до орієнтації в різних життєвих ситуацій, у які може потрапити дитина

Слайд 11

Виховні: допомога учням пізнавати й сприймати морально-етичні цінності та застосовувати їх у своїй поведінці виховання в дітях християнських рис: любові до Бога, людей, Батьківщини, пошани до батьків і старших, працьовитості, здатності долати труднощі, схильності безкорисливо чинити добро виховання духовно-моральних і естетичних почуттів, розвиток емпатії та бажання бути потрібним людям

Слайд 12

Розвивальні: формування емоційно-вольової та когнітивної сфери дитини задля якнайкращого відображення її думок, роздумів щодо тих життєвих проблем, з якими їй доводиться стикатися підтримка потреби дитини у самовдосконаленні через розвиток її естетичних і духовно-моральних цінностей. Заохочення дитини до роботи над собою (через ігрову діяльність та художню творчість)

Слайд 13

Відповідність основним цінностям і спрямуванням національної педагогіки Культуровідповідність Цілісність Інтегрованість Наступність й доступність Толерантність Превентивність Життєва смислотворча самодіяльність

Слайд 14

Совість Чесноти Гріх Милосердя Доброчинність Відповідальність та інші

Слайд 15

Тема 1. Дорога добра (10 год.) Тема 2. Божий світ навколо нас (14 год.) Тема 3. Україна благословенна (10 год.)

Слайд 16

Наказ Головного управління освіти і науки Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 3 серпня 2007 р. “Про вивчення експериментального курсу "Християнська етика в українській культурі“ учнями 1-4 класів ЗНЗ міста Києва” Запровадити вивчення курсу «Християнська етика в українській культурі» в 2-4 класах ЗНЗ. Учні цих класів вивчають його за спеціально створеними навчально-методичними комплексами – «Дорога Милосердя» (2 клас), «Дорога Доброчинності» (3 клас) та «Дорога Мудрості» (4 клас).

Слайд 17

Слайд 18

Слайд 19

Слайд 20

Слайд 21

Слайд 22

Слайд 23

Реалізація педагогічного експерименту у 2006-2008 рр.

Слайд 24

З 1 вересня 2006 р. курс запроваджений у 106 ЗНЗ м. Києва. Курс вивчали 4030 учнів 1 класів за НМК “Дорога Добра” З 2007-2008 навчального року курс викладається у 113 ЗНЗ м. Києва. Враховуючи, що у місті початкова школа є лише у 472 ЗНЗ це складає 24 %.

Слайд 25

Відповідно до заяв батьків вивчати зазначений курс у 2007-2008 навчальному році виявили бажання 22306 дітей, що становить 26 % від загальної кількості учнів початкових класів. З них: 7783 – учні перших класів (на 49 % більше); 6349 – учні других класів; 4071 – учні третіх класів; 4103 – учні четвертих класів.

Слайд 26

Опитування вчителів та батьків дітей, які вивчають курс, підтвердили, що предмет “Християнська етика в українській культурі” сприяє формуванню духовності на основі християнських цінностей і разом з іншими складовими навчально-виховного процесу закладає основи гармонійного розвитку особистості дитини

Слайд 27

Підготовка педагогічних працівників Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка здійснює підготовку та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які викладають курс «Християнська етика в українській культурі» за спеціальною програмою.

Слайд 28

У 2008 році за результатами навчання 98 столичних педагогів, які викладають курс, отримали свідоцтва про підвищення кваліфікації. Випускниками курсів підвищення кваліфікації створені методичні розробки уроків та сценарії тематичних свят за НМК для 1 класу “Дорога добра” та 2 класу – “Дорога Милосердя”.

Слайд 29

Поширення досвіду експерименту З метою поширення результатів столичного педагогічного експерименту Інститут післядипломної педагогічної освіти КМПУ імені Б.Д. Грінченка провів: Всеукраїнський науково-практичний семінар "Проблеми морально-духовного виховання школярів у сучасній системі освіти" (за матеріалами курсів "Основи християнської етики" та "Християнська етика в українській культурі") (28-29 березня 2007 року)

Слайд 30

Для методистів обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, обласних та районних управлінь освіти: Всеукраїнський семінар-тренінг (21-25 травня 2007 р.) Всеукраїнський науково-практичний семінар (21 грудня 2007 р.) Всеукраїнський науково-практичний семінар (22-23 травня 2008 р.)

Слайд 31

Презентацію матеріалів щодо викладання курсу “Християнська етика в українській культурі” в середніх загальноосвітніх навчальних закладах Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка Щиро дякуємо за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне