X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Етикетки, маркування партій та відстежуваність харчових продуктів

Завантажити презентацію

Етикетки, маркування партій та відстежуваність харчових продуктів

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд * Виконання Україною зобов’язань щодо членства в СОТ і реалізації Європейської політики добросусідства у сільському секторі (секторальний підхід) Етикетки, маркування партій та відстежуваність харчових продуктів Доповідач: Тоні Віл Секторальний підхід

Слайд 2

Слайд * Директива ЄС 2000/13 про етикетки харчових продуктів Основний законодавчий акт ЄС про етикетки харчових продуктів для споживачів Головний принцип полягає в інформативності етикеток Наявність етикетки забезпечує надання споживачеві інформації, яка необхідна йому, щоб зробити поінформований вибір Етикетка може містити й іншу інформацію, яка є достовірною і не вводить в оману Етикетка не може містити інформацію про те, що вживання даного продукту запобігає виникненню чи виліковує те чи інше захворювання Секторальний підхід

Слайд 3

Слайд * Директива ЄС 89/386 про маркування партій Партія – певна кількість призначених для збуту харчових продуктів, які вироблені або упаковані за ідентичних умов Заборонено продавати харчові продукти, якщо партії харчових продуктів не містять встановлених маркувань (за окремими винятками) Форма маркування партій харчових продуктів встановлюється оператором харчової галузі; на нього ж покладається і здійснення маркування партій харчових продуктів Секторальний підхід

Слайд 4

Слайд * Знак, що наноситься при маркуванні партій харчових продуктів, має починатися з літери “L” , за винятком випадків, коли знак легко можна відділити від іншої інформації на етикетці Нанесення окремого знаку (позначки) партії не є обов’язковим, якщо на етикетці вказано кінцевий термін споживання продукту Директива ЄС 89/386 про маркування партій Секторальний підхід

Слайд 5

Слайд * Ідентифікація худоби Постанова 1760/2000 є рамковим законодавчим актом Докладні правила встановлюються іншими постановами Системи ідентифікації та реєстрації худоби Система маркування яловичини і телятини Відстеження яловичини і телятини “від зачаття до споживання” Спадок кризи коров’ячого сказу Секторальний підхід

Слайд 6

Слайд * Загальне законодавство ЄС про харчові продукти (Постанова 178/2002) Постанова (ЕС) № 178/2002 містить загальні вимоги до відстежуваності продукції на всіх ланках харчового ланцюга "від ферми до столу", які поширюються на всі типи харчових продуктів і кормів для тварин і всі типи суб’єктів господарювання у сфері харчових продуктів і кормів для тварин Крім цієї постанови, існують законодавчі акти по окремих секторах, які встановлюють вимоги до відстежуваності, наприклад, яловичини, риби, генетично модифікованих організмів тощо Секторальний підхід

Слайд 7

Слайд * Що таке відстежуваність продуктів? Перше визначення: "Відстежуваність є спроможністю одержати інформацію про рух харчових продуктів або кормів для тварин по всіх встановлених етапах виробництва, переробки та збуту" Примітка: рух може стосуватися походження матеріалів, історії переробки або збуту харчових продуктів або кормів Джерело: стандарт ISO/DIS 22005 "Система відстеження в ланцюгу сільськогосподарських харчових продуктів – загальні принципи проектування та розроблення" Секторальний підхід

Слайд 8

Слайд * Що таке відстежуваність? Друге визначення: "Відстежуваність є спроможністю з'ясувати історію, застосування чи місцезнаходження предмету аналізу" Джерело: стандарт ISO 9000:2000. Третє визначення: "Відстежуваність означає спроможність відстежити харчовий продукт, корм для тварин, тварину, призначену для виробництва харчових продуктів, або сполуку, призначену для включення в харчовий продукт або корм для тварини на всіх етапах виробництва, переробки та збуту" Джерело: стаття 3 Постанови (ЕС) № 178/2002 Секторальний підхід

Слайд 9

Слайд * Навіщо відстежувати? Ідентифікація походження кормів для тварин і харчових продуктів є істотно важливою для захисту споживачів, особливо у разі виявлення неякісної продукції та необхідності відкликати її з ринку Відстежуваність дозволяє відкликати забруднені продукти і дозволяє надати споживачам достовірну інформацію, яка допоможе їм легко ідентифікувати забруднені продукти й уникнути їх споживання Секторальний підхід

Слайд 10

Слайд * Мотивація до відстеження Зовнішня мотивація Національне і міжнародне законодавство Загальний закон ЄС про харчові продукти № 178/2002 Відповідальність за продукцію ХАССП Вимоги споживачів Інформування споживачів Внутрішня мотивація Дієве відкликання продукції Оптимізація процесу виробництва Секторальний підхід

Слайд 11

Слайд * Складові відстежуваності Висліджування Спроможність з'ясувати прямий шлях руху певної одиниці та/або партії комерційної продукції вздовж ланцюга постачання від одного торгового партнера до іншого Трасування Спроможність з'ясувати походження певної одиниці продукції в межах ланцюга постачання шляхом аналізу облікових даних вздовж ланцюга постачання в оберненому порядку Секторальний підхід

Слайд 12

Слайд * Складові відстежуваності Ідентифікація продукту, частини продукту, партії продуктів та місцезнаходження Маркування (етикетки) та облік інформації Встановлення зв'язку між інформацією Секторальний підхід

Слайд 13

Слайд * Загальний закон ЄС про харчові продукти Постанова (EC) №178/2002 Стаття18 вимагає, щоб оператори харчової галузі: були спроможні ідентифікувати постачальника й одержувача продукту; мали впроваджені системи і процедури, які уможливлюють надання цієї інформації Уповноваженому органу Саме на це спрямований підхід "один крок назад і один крок уперед" Секторальний підхід

Слайд 14

Слайд * Закон впливає на імпортерів, оскільки від них вимагається ідентифікувати експортера у країні походження продукту. За відсутності вимог щодо додаткової відстежуваності відстежуваність обмежується забезпеченням того, що оператор щонайменше має бути спроможним ідентифікувати безпосереднього постачальника продукту (попередня ланка ланцюга постачання) і безпосереднього одержувача (наступна ланка ланцюга постачання). У цьому полягає підхід "Один крок назад – один крок вперед" Єдиним істотним винятком є крок від роздрібного торгівця до кінцевого споживача Загальний закон ЄС про харчові продукти Секторальний підхід

Слайд 15

Слайд * Підхід за принципом "крок назад, крок вперед" Країна-експортер ЄС Імпортер Оптовий торгівець Роздрібний торгівець Виробник Пакувальник Експортер Інформація в системі відстеження Секторальний підхід

Слайд 16

Слайд * Інші обов'язки імпортерів "Якщо оператор харчової галузі вважає або має підстави вважати, що імпортований ним харчовий продукт не відповідає встановленим вимогам щодо безпеки харчової продукції, він зобов'язаний негайно ініціювати процедури відкликання даного харчового продукту з ринку в тому місці, де продукт вийшов зі сфери контролю даного оператора та інформувати про це уповноважений орган" Секторальний підхід

Слайд 17

Слайд * Вимоги щодо надання інформації (1) Перша категорія інформації: Інформація, яка повинна обліковуватися і надаватися уповноваженим органам у встановлених випадках: Назва та адреса постачальника Природа продуктів, що були поставлені даним постачальником Назва/ім'я та адреса споживача Природа продуктів, що були поставлені даному споживачеві Дати поставки/операції Секторальний підхід

Слайд 18

Слайд * Друга категорія інформації: Інформація, обліковування якої рекомендується: Обсяг/кількість продуктів Номер партії (за наявності) Докладний опис продукту (упакований, насипом, набір різних овочів/фруктів, сирий чи перероблений продукт) Вимоги щодо надання інформації (2) Секторальний підхід

Слайд 19

Слайд * Ланцюг постачання Роздрібний торгівець/магазин Оптовий торгівець/ дистриб'ютер Імпортер Експортер Пакувальник Виробник Ланцюг постачання Секторальний підхід

Слайд 20

Слайд * Ланцюг відстежуваності Роздрібний торгівець /магазин Оптовий торгівець/дистриб'ютер Імпортер Експортер Пакувальник Виробник Ланцюг постачання Відстежуваність/ Відкликання Має дані про експортера Секторальний підхід

Слайд 21

Слайд * Система швидкого сповіщення в системі харчових продуктів і кормів (RASFF) Система швидкого сповіщення у системі харчових продуктів і кормів (RASFF) Оперативний обмін інформацією між країнами ЄС та іншими країнами про значні загрози безпеці харчового ланцюга База даних повідомлень допомагає спрямувати заходи в рамках держаної системи контролю на ділянки, що характеризуються підвищеним ризиком Секторальний підхід

Слайд 22

Слайд * Країни – члени Європейського союзу (2007 р.) Країни – кандидати на членство в ЄС Секторальний підхід

Слайд 23

Слайд * Повідомлення в рамках системи швидкого сповіщення може призвести до краху компанії. Тому докладна інформація є конфіденційною. Для споживачів публікуються щотижневі огляди. Система швидкого сповіщення є важливим інструментарієм оцінювання ризиків у сфері безпеки харчових продуктів. Система швидкого сповіщення в системі харчових продуктів і кормів (RASFF) Секторальний підхід

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне