X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Задачі

Завантажити презентацію

Задачі

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Урок 11 Методи Теорії розв’язання винахідницьких задач

Слайд 2

ПЛАН 1. Історична довідка про ТРВЗ. 2. Алгоритм вирішення винахідницьких задач. 3. Творчі інструменти ТРВЗ. 4. Методи, що засновані на елементах ТРВЗ.

Слайд 3

Кожна дитина на початку власного життя талановита і навіть геніальна, але її потрібно навчити орієнтуватися у сучасному світі, щоб з мінімумом витрат досягти максимального ефекту. Г.С.Альтшуллер

Слайд 4

Теорія рішення винахідницьких задач виникла у 60-х роках ХХ ст. в СРСР. Засновник теорії – Г.С.Альтшуллер, письменник-фантаст, інженер, винахідник. Основним інструментом ТРВЗ є алгоритм рішення винахідницьких задач (АРВЗ)

Слайд 5

АРВЗ являє собою ряд послідовних логічних кроків, метою яких є виявлення та розв'язання суперечностей, що існують в технічній системі і перешкоджають її вдосконаленню. У АРВЗ розрізняється технічне та фізичне протиріччя.  Технічним протиріччям вважається така ситуація,  коли традиційні спроби поліпшення одного з параметрів системи стає неможливим через одночасне і неприпустиме погіршення іншого параметра. В основі технічного протиріччя  закладено фізичне протиріччя.

Слайд 6

У процесі аналізу ситуації виявляється елемент  системи, від якого для одночасного поліпшення суперечливих параметрів потрібний протилежний і взаємовиключний фізичний стан.  Метою аналізу є пошук такого нового рішення, яке дозволило б усунути  фізичне протиріччя.  Цей підхід повністю відповідає теорії протиріч, сформульованій в діалектичній логіці, де існують аналогічні поняття діалектичного і формально-логічного протиріччя.

Слайд 7

Творчі інструменти ТРВЗ *Таблиця усунення технічних протиріч: Створена таблиця, в якій протиріччя  представляються двома конфліктуючими параметрами.  Ці параметри вибираються зі списку. Для кожного поєднання параметрів пропонується використовувати  кілька прийомів усунення суперечності.Всього було  виявлено 40 найбільш сильних і універсальних прийомів. Прийоми сформульовані і класифіковані на  основі статистичних досліджень винаходів.

Слайд 8

*Стандарти рішення винахідницьких задач Сформульовано стандартні проблемні  ситуації. Для вирішення цих ситуацій пропонуються типові рішення.

Слайд 9

*Речовинно - польовий аналіз Визначено та класифіковано можливі варіанти зв'язків між компонентами технічних систем.  Виявлено закономірності і сформульовані принципи їх перетворення для виконання завдання.  На основі аналізу  були розширені стандарти вирішення завдань.

Слайд 10

*Покажчик фізичних ефектів Описано найбільш поширені для винахідництва фізичні ефекти та можливості їх використання для вирішення винахідницьких задач.

Слайд 11

*Методи розвитку творчої уяви Використовується ряд прийомів і методів, що дозволяють подолати інерційність мислення  при вирішенні творчих завдань.  Прикладами таких методів є методи  психологічної активізації творчого мислення.

Слайд 12

Питання для самоконтролю Що входить в алгоритм вирішення винахідницьких задач. Назвіть творчі інструменти ТРВЗ. Назвіть методи, що засновані на елементах ТРВЗ.

Слайд 13

Методи, що засновані на елементах ТРВЗ 1. «Мозковий штурм». 2. «Оксюморон». 3. Метод фокальних об’єктів. 4. Морфологічний аналіз. 5. Метод «фантограм». 6. Метод «оператор РВС». 7. Метод «моделювання маленькими чоловічками». 8. Побудова «ланцюжка протиріч».

Слайд 14

Рекомендована література 1. Альтшуллер Г.С. Поиск новых идей: от озарения к технологии (Теория и практика решения изобретательских задач) / Г.С.Альтшуллер, Б.Л.Злотин и др. – Кишинев, 1989.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Психологія