X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Увага

Завантажити презентацію

Увага

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

УРОК 4 Увага та її властивості

Слайд 2

План 1. Увага як психічний процес. 2. Види уваги. 3. Властивості уваги: а) стійкість; б)зосередженість; в)здатність до переключення; г)розподіл уваги; д)обсяг уваги. 4. Практична робота.

Слайд 3

Увага — спрямованість психічної діяльності людини та її зосередженість у певний момент на об'єкти або явища, які мають для людини певне значення.

Слайд 4

Види уваги: За характером цільового спрямування та за рівнем вольових зусиль виокремлюють мимовільну, довільну та післядовільну увагу. Мимовільна увага — не пов'язана з цілеспрямованою діяльністю і вольовим зусиллям. Про мимовільну увагу говорять у тих випадках, коли увага людини залучається самим подразником. Довільна увага має цілеспрямований характер і вимагає вольового зусилля. Цей вид уваги існує тільки в людини. Людина довільно може зосереджувати свою увагу то на одному, то на іншому об'єкті, навіть у тих випадках, коли в навколишній обстановці нічого не змінюється. Післядовільна увага - воля відходить на другий план, а її функції замінює інтерес.

Слайд 5

За видом діяльності увагу поділяють на : сенсорна увага – сприймання; інтелектуальна увага – мислення й робота пам’яті; моторна – рух.

Слайд 6

Властивості уваги : Стійкість уваги виявляється в здатності тривалий час утримуватися на будь-якому об'єкті, не відволікаючись і не послаблюючись. Стійкість залежить від: - складності завдання; - наявності перешкод; - установки й інтересу; - особливостей нервової системи.

Слайд 7

Зосередженість (концентрація) - це утримання уваги на якому-небудь об'єкті. Таке утримання означає виділення «об'єкта» в якості деякої фігури із загального тла. Таким чином, під концентрацією уваги розуміють інтенсивність зосередження свідомості на об'єкті.

Слайд 8

Здатність до переключення уваги – навмисне її переведення з одного об'єкта на інший, з одного виду діяльності на інший. Існують деякі закономірності переключення: успішність переключення знижується під час переходу від легкої до важкої діяльності; чим цікавіша була попередня й менш цікава подальша діяльність, тим важче переключення.

Слайд 9

Розподіл уваги полягає в здатності роззосередити увагу на значному просторі, паралельно виконувати кілька видів діяльності або робити кілька різних дій. Розподіл уваги залежить від психологічного й фізіологічного стану людини. Розподіл уваги має певні закономірності: чим складніші види діяльності, які сполучаються, тим важче досягати розподілу уваги; розподіл найбільш ефективний за умови сполучення розумової й моторної діяльності.

Слайд 10

Обсяг уваги – це така її характеристика, яка визначається кількістю інформації, здатної одночасно зберігатись у сфері підвищеної уваги (свідомості) людини. Кількісна характеристика середнього обсягу уваги людей: 7±2 слова, за один погляд (200 мсек) — дорослий здатний утримати стільки одиниць інформації. Ця характеристика пов'язана з обсягом короткочасного запам'ятовування. Легко сприймаються слова з 14 літер.

Слайд 11

Практична робота Тема : “Діагностика об’єму уваги.” Мета: Визначити об’єм уваги.

Слайд 12

Питання для самоконтролю 1. Що таке увага ? 2. Назвати види уваги. 3. Назвати властивості уваги. 4. Охарактеризувати стійкість, зосередженість, здатність до переключення, розподіл уваги, обсяг уваги. .

Слайд 13

Список літератури: 1. Загальна психологія: Навч. посібник О. Скрипченко, Л. Долинська та ін. – К.: “А.П.Н.”, 1999. 2. Ільїна Н.М. Загальна психологія в екзаменаційних питаннях і відповідях: навчальний посібник / Н.М.Ільїна.- Суми : ВТД “Університетська книга”, 2009. 3. Тернопільська В.І. Психологія для старшокласників (від самопізнання до соціальної відповідальності): Навчальний посібник / За ред. проф. М.В. Левківського. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. 4. Цимбалюк І.М. Психологія: Навч. посіб. – 2-ге вид-ня: випр. і доп. – К.: ВД “Професіонал”, 2006. Інтернет ресурси : А) uk.wikipedia.org Б) www.br.com.ua В) www.osvita.org.ua Г) myref.org.ua

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Психологія