X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
"Закон України «Про захист персональних даних»"

Завантажити презентацію

"Закон України «Про захист персональних даних»"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Закон України «Про захист персональних даних» та Закон України «Про доступ до публічної інформації»: проблеми узгодження

Слайд 2

Актуальність теми Актуальність захисту персональних даних в Україні зумовлена не тільки розвитком автоматизованих систем обробки та зберігання інформації, але й формуванням баз даних у фінансовій, адміністративній, правоохоронній, медичній, маркетинговій сферах та використанням інформаційних технологій кримінальними структурами. Свобода інформації для сучасного українського суспільства –одна з основних потреб, адже саме у таких умовах право на отримання інформації стає дуже важливим в системі прав і свобод індивіда. Особливо важливу роль має доступ громадян до інформації про діяльність державних органів влади.

Слайд 3

Національна стратегія розвитку інформаційного суспільства є фундаментальною передумовою побудови “повноцінного” інформаційного суспільства у будь-якій державі світу. Становлення і розвиток інформаційного суспільства є характерною рисою ХХІ століття. Саме в інформаційному суспільстві активно розвиваються інформаційні і комунікаційні технології, створюються умови для ефективного використання знань у вирішенні найважливіших завдань управління суспільством і демократизації суспільства.

Слайд 4

Характерні риси інформаційного суспільства

Слайд 5

Аналіз нормативно-правового поля України засвідчує , що в нашій державі наявна низка законодавчих та інших нормативно-правових актів спрямованих на регулювання, захист та розвиток інформаційного простору. Проте важливою проблемою залишається певна несистемність вітчизняної правової політики в інформаційній сфері. Як наслідок, значна кількість питань функціонування інформаційної сфери в Україні залишається досі недостатньо врегульованою на законодавчому рівні.

Слайд 6

Проблеми інформаційного законодавства

Слайд 7

Відкритою залишається проблема неузгодженості термінології в інформаційному законодавстві. Відсутнє в нормативно-правовому полі України визначення понять “державної інформаційної політики” та “ національного інформаційного “простору”. Існує потреба чіткого визначення на законодавчому рівні таких категорій як “предмет інформаційних правовідносин” “об`єкт інформаційного права”.

Слайд 8

“ Закон про доступ до публічної інформації” 13 січня 2011 року був прийнятий Закон України «Про доступ до публічної інформації». Набув чинності 9 травня 2011 року. Автор закону – Андрій Шевченко. Законопроект розроблений низкою громадських організацій та окремих активістів. Метою Закону України «Про доступ до публічної інформації» є забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

Слайд 9

“Закон про захист персональних даних” Прийнятий 1 червня 2010 року, чинності набув 1 січня 2011 року. Закон зазнав значної критики і оцінюється як недосконалий. Закон містить ряд недоліків, а саме: недосконале визначення персональних даних; відсутній чіткий механізм їх захисту; передбачається подвійне отримання згоди від суб’єктів персональних даних; базою персональних даних визнається не тільки бази даних в автоматизованих комп’ютерних системах, але й паперові картотеки; відсутні нормативно-правові акти, які регламентують порядок виконання Закону та роз’яснюють його окремі положення.

Слайд 10

23 лютого 2012 року були внесені зміни до «Закону про захист персональних даних». Так, в ч.2. ст. 8 було автоматично вилучено слово "база", що призвело до втрати п.1 цієї частини усякого сенсу :  2. Суб'єкт персональних даних має право: 1) знати про місцезнаходження [   ]   персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

Слайд 11

Можливості узгодження Закону України «Про захист персональних даних» та Закону України «Про доступ до публічної інформації»:

Слайд 12

Пропозиції внесення змін до закону “ Про доступ до публічної інформації ”

Слайд 13

Пропозиції внесення змін до закону “ Про захист персональних даних”

Слайд 14

Вдосконалення інформаційного суспільства

Слайд 15

Висновок Для того , аби закони в нашій державі працювали ефективно, не достатньо лише чіткої їх сформульованості, узгодженості один з одним, потрібне також і належне їх виконання всіма громадянами України. І сьогодні постає актуальним питання повного та правильного здійснення виконання законів.

Слайд 16

Використана література 1.Конституція України від 26 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР). –1996. –No30. –ст.141 2.Про захист персональних даних// ВВР. –2010. –No34. –ст.481 3.Про інформацію: Закон України // ВВР. –1992. –No48. –ст.650 4.Про банки і банківську діяльність: Закон України // ВВР. –2001. –No5-6. –ст.30 5.Про міліцію: Закон України // ВВР. –1991. –No4. –ст.20 6.Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України // ВВР. –1992. –No22. –ст.303 7.Карчевський М.В. Нормативне регулювання обмеження права інформаційної приватності в контексті європейських законодавчих стандартів // Вісник ЛДУВС імені Е.О.Дідоренка. –2009. –No 1. –С. 72-76.

Слайд 17

Дякуємо за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Правознавство