X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Закон України “Про молодь”

Завантажити презентацію

Закон України “Про молодь”

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Закон України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” Закон України “Про молодь”

Слайд 2

Стаття №1 Молодіжні громадські консультативно-дорадчі органи - це громадські ради, що створюються з числа молоді, які представляють МГО та ОСС, з метою врахування думки молоді під час вироблення, прийняття та реалізації політики щодо молоді суб’єктами владних повноважень. Стипендія — це грошова підтримка направлена на сприяння підвищенню рівня життя молоді в розмірі прожиткового мінімуму і вище, яка надається особам що перебувають на повному державному забезпеченні, за результатами навчання, досягнень, або як винагорода з метою заохочення молоді до успіхів. Додати до визначень:

Слайд 3

Стаття №1 Текст: молодіжні центри праці - спеціалізовані державні, комунальні або громадські установи, які створюються з метою вирішення питань працевлаштування молоді, забезпечення її зайнятості у вільний від навчання час, сприяння розвитку молодіжних ініціатив у трудовій сфері, перенавчання та підвищення кваліфікації молоді;

Слайд 4

Стаття №4 Текст: Координуючу роль щодо проведення державної молодіжної політики здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, який забезпечує її реалізацію та несе відповідальність за її виконання. З метою врахування думки молоді щорічно за участі молодіжних організацій та органів студентського самоврядування проводяться слухання з питань молодіжної політики.

Слайд 5

Стаття №4 До абзацу 3: процес публічного погодження “соціальні норми та нормативи щодо соціального становлення молоді і т.п.” з відповідними молодіжними громадськими консультативно-дорадчими органами. Створення та діяльність молодіжних громадських консультативно-дорадчих органів регламентується відповідним положенням, яке затверджується суб’єктом владних повноважень. Органи влади сприяють фінансовому та організаційному забезпеченню співпраці з молодіжними громадськими консультативно-дорадчими органами, розширюють просвіту та залучення молоді в державне управління, державну та службу в органах місцевого самоврядування.

Слайд 6

Стаття 4. Доповнити принципи реалізації молодіжної політики: підтримка соціальних програм МГО, їх спілок з органами влади, спрямованих на стажування, здобуття фахових навичок, залучення молоді до роботи в органах влади, виховання суспільних лідерів; Розвиток лідерських якостей молоді, організація навчання і підготовки лідерів молоді;

Слайд 7

Стаття №5 Текст: Верховна Рада України при затвердженні Державного бюджету України передбачає в ньому кошти на соціальне становлення та розвиток молоді. Розпорядником цих коштів є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади. Органи місцевого самоврядування при затвердженні місцевих бюджетів передбачають видатки на здійснення заходів щодо соціального становлення та розвитку молоді. У державному та місцевих бюджетах передбачаються цільові кошти на реалізацію молодіжних і дитячих програм, які сприяють соціальному становленню та розвитку молоді і розподіляються на конкурсних засадах за участю молодіжних та дитячих громадських організацій.

Слайд 8

Стаття 7 Працездатній молоді забезпечується надання першого робочого місця на строк не менше двох років. Особливості працевлаштування молоді на перше робоче місце та набуття двохрічного трудового стажу встановлюється спеціальним законодавством.

Слайд 9

Стаття №7 Абзац 5. Пропозиція визначити квоту – мінімальний розмір квоти становить 10% (провести аналіз нещодавніх змін до чинного законодавства). Абзац 6: Змінити розмір штрафу для підприємств, установ та організацій, у разі їх відмови прийняти на роботу молодих людей на роботу у межах встановленої квоти до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а вилучені кошти спрямувати на фінансування виділення дотацій на забезпечення молоді першим робочим місцем. Абзац 7: Замінити слово «денної» на «усіх форм навчання»; Абзац 10: Доповнити словами «навчальним закладам, регулярно, але не рідше одного разу на місяць» після слів «(вакантних посад)» Абзац 12: Замінити слово «гарантує» на «пропонує»

Слайд 10

Стаття №8 Абзац 3: замінити слово “можуть” на слово “зобов’язані” (щодо пільг для відкриття власної справи).

Слайд 11

Стаття №8 Абзац 3: Додати замість 3-го абзацу “Молоді громадяни, які бажають займатися підприємницькою діяльністю у формі фізичної особи-підприємця, звільняється від сплати податків та зборів при реєстрації.” (внести зміни до Податкового кодексу України) Додати абзац 4: “З цією метою розробляється та реалізується система заходів підтримки підприємництва молоді, включаючи довгострокове пільгове кредитування, забезпечення виробничими приміщеннями, надання податкових канікул тощо (внести зміни до Податкового кодексу України).

Слайд 12

Стаття №9 Додати абзац 2: “Держава відкриває власні рахунки для новонароджених і перераховує на кожен індивідуальній рахунок суму у розмірі 25 прожиткових мінімумів. Громадянин-власник рахунку розпоряджається сумою по досягненню 18-річного віку для отримання освіти, проведення підприємницької діяльності, купівлі житла за згодою батьків”. (дискусійне питання ) Поновити дію абзацу 5 з першої редакції Закону. Абзац 5: додати: “Та створюються необхідні умови” для доступу молоді до спортивної інфраструктури.

Слайд 13

Стаття 9 Додати: розмір матеріального забезпечення, включаючи стипендії учнівської та студентської молоді, яка перебуває на повному державному забезпеченні, встановлюється КМУ у розміру двох і більше прожиткових мінімумів; + спеціальні стипендії звільняються від оподаткування;

Слайд 14

Стаття №9 Окремий пункт: для учнів і студентів державою гарантується цілорічні пільги на проїзд в усіх видах транспорту (крім таксі) територією України. Стаття №10 Додати до 1-го абзацу: Після слів молодіжних житлових комплексів: будівництву нових студентських гуртожитків та ремонт існуючих гуртожитків.

Слайд 15

Доповнити статтю 9 Розвиток системи знижок, які надаються для придбання молоддю товарів та послуг, у сфері освіти, культури, медицини, спорту, туризму та дозвілля.

Слайд 16

Стаття 10 Додати 2 абзац: плата за гуртожиток здійснюється поденно.

Слайд 17

Стаття 11 Додати: Держава забезпечує безоплатне навчання у державних закладах позашкільної освіти для неповнолітніх із малозабезпечених сімей; Держава повинна забезпечити достатню кількість державних позашкільних навчальних закладів (мистецького, технічного, спортивного та іншого спрямування) для повноцінного розвитку молодої особистості; Держава формує систему підтримки молодих учених та академічних обмінів, призначення стипендіальних стипендій; Держава забезпечує підтримку молодіжних ЗМІ та виготовлення інформаційних продуктів спрямованих на молодіжну аудиторію; Держава забезпечує доступ молоді до системи безвідсоткового довгострокового кредитування для здобуття освіти.

Слайд 18

Стаття 11 Додати: Держава сприяє вихованню патріотизму, розвитку духовності, моральності дітей та молоді, організації її змістовного дозвілля. Сприяє утвердженню у свідомості молодих людей притаманних українському народу моральних цінностей, засвоєнню кращих зразків вітчизняної та світової культурної спадщини, вихованню любові до Батьківщини. Забезпечення програм обмінів з молоддю діаспори.

Слайд 19

Стаття 12, Додати після 6 абзацу: Органи виконавчої влади розробляють і рекомендують, а загальноосвітні, професійно-технічні та вищі навчальні заклади включають до своїх програм курс по захисту прав молоді; Здійснення пропаганди здорового способу життя та обмеження реклами алкогольних та тютюнових виробів, а також торгових марок; Створення умов для сезонного оздоровлення дітей та молоді; Держава забезпечує підтримку молодіжних організацій закордонних українців.

Слайд 20

Статтю 12 доповнити Держава запроваджує систему пільг і заохочень для підприємств, що спрямовують частину свого прибутку на розвиток фізичної культури і спорту, будівництво об'єктів фізкультури і спорту, організацію відпочинку, проведення рекреаційних заходів. Учні, студенти, неповнолітні мають право на безплатне та пільгове користування об'єктами фізкультури і спорту. Порядок надання цих пільг, компенсації різниці вартості послуг і квитків визначається органами місцевого самоврядування. Впровадження нових стандартів міської забудови з метою збільшення кількості спортивних споруд, майданчиків та закладів;

Слайд 21

Стаття 15 Інтеграція молоді до міжнародної спільноти, міжнародних молодіжних організацій; Ініціювання розроблення проектів міжнародних договорів у сфері молодіжної політики та організація міжнародної молодіжної співпраці; Участь у спів-фінансуванні міжнародних програм, діяльність яких поширюється на територію України.

Слайд 22

Нова стаття “Молодь з особливими потребами”: Створення і запровадження системи фахової підготовки інвалідів у середніх і вищих навчальних закладах; Створення умов для професійної самореалізації молодих людей особливими потребами; Особливості реалізації прав молоді з особливими потребами визначається спеціальним законодавством.

Слайд 23

Дякуємо за увагу!!! Робоча група з питань закону про молодь, 7-8 вересня 2011р.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Правознавство