X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Як отримати публічну інформацію?

Завантажити презентацію

Як отримати публічну інформацію?

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Школа громадського контролю Як отримати публічну інформацію?

Слайд 2

13 січня 2010 року Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про доступ до публічної інформації» та нову редакцію Закону України «Про інформацію» ЗАКОНИ НАБУЛИ ЧИННОСТІ 9 ТРАВНЯ 2011 РОКУ

Слайд 3

Скасовано інститут права власності на інформацію Розширено перелік органів, зобов'язаних надавати відповіді Запроваджено відповідальних за доступ Встановлено обов'язок оприлюднювати інформацію Запроваджено трискладовий тест Скорочено строк розгляду запиту Встановлено захист «викривачів» Основні новели

Слайд 4

Мета Метою цього Закону є забезпечення прозорості і відкритості суб’єктів владних повноважень та створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації

Слайд 5

Цей Закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом Сфера дії Закон України «Про звернення громадян» не

Слайд 6

Публічна інформація ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ОПУБЛІКОВАНА, ВІДКРИТА ≠ Закон України «Про доступ до публічної інформації» Стаття 1. Публічна інформація 1. Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була: отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Слайд 7

Обмін інформацією між органами визначається відповідними законами та підзаконними актами Суб'єкти права на доступ Право на доступ Суб'єкти владних повноважень фізичні особи юридичні особи Об'єднання громадян без статусу юрособи

Слайд 8

Право на інформацію: реалізація Закон про інформацію (2011) Стаття 7. Охорона права на інформацію 2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом. Суб'єкт інформаційних відносин може вимагати усунення будь-яких порушень його права на інформацію.

Слайд 9

Систематичне та оперативне оприлюднення інформації відповідно до ст. 15: в офіційних друкованих виданнях; на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет (якщо існує); на інформаційних стендах; будь-яким іншим способом; .gov.ua або з позначкою «офіційний сайт (портал, сторінка)» Визначаються указом президента, законами та/або рішеннями самих органів Забезпечення права на доступ Забезпечення доступу до інформації Надання інформації за запитами відповідно до ст. 19-20 Ст. 5

Слайд 10

Ключові обов'язки розпорядників Поширювати інформацію на веб-сайтах Визначити відповідальний підрозділ/особу Визначити місця роботи з документами Надавати відповіді на запити

Слайд 11

Інформація з обмеженим доступом конфіденційна інформація таємна інформація службова інформація

Слайд 12

Трискладовий тест Доступ обмежується Обмеження здійснюється лише на підставі закону: в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя Ст. 6 Розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам? Шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні? Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, якщо він правомірно оприлюднив її раніше Інформація надається Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, якщо немає законних підстав для обмеження в доступі до такої інформації, які існували раніше ТАК НІ ТАК ТАК НІ НІ

Слайд 13

Предметом суспільного інтересу вважається: інформація, яка свідчить про загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності України; забезпечує реалізацію конституційних прав, свобод і обов'язків; свідчить про можливість порушення прав людини, введення громадськості в оману, шкідливі екологічні та інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб тощо Суспільний інтерес Закон про інформацію (2011)

Слайд 14

Розпорядники інформації Суб'єкти владних повноважень органи державної влади, інші державні органи органи місцевого самоврядування органи влади Автономної Республіки Крим інші суб'єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов'язковими для виконання Ст. 13

Слайд 15

Розпорядники інформації Інші суб'єкти особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб'єктів владних повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних послуг, - стосовно інформації, пов'язаної з виконанням їхніх обов'язків; юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим, - стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів суб'єкти господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними монополіями, - стосовно інформації щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них. Суб'єкти господарювання, які володіють: інформацією про стан довкілля; інформацією про якість харчових продуктів і предметів побуту; інформацією про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, що сталися або можуть статися і загрожують здоров'ю та безпеці громадян; іншою інформацією, що становить суспільний інтерес (суспільно необхідною інформацією). Ст. 13 Оприлюднення Надання інформації за запитами!

Слайд 16

Модуль 4. Оскарження порушення права на інформацію. Відповідальність Модуль 4. Оскарження порушення права на інформацію. Відповідальність

Слайд 17

Запитувач має право оскаржити: 1) відмову в задоволенні запиту на інформацію; 2) відстрочку задоволення запиту на інформацію; 3) ненадання відповіді на запит на інформацію; 4) надання недостовірної або неповної інформації; Запитувач має право оскаржити: 1) відмову в задоволенні запиту на інформацію; 2) відстрочку задоволення запиту на інформацію; 3) ненадання відповіді на запит на інформацію; 4) надання недостовірної або неповної інформації;

Слайд 18

Запитувач має право оскаржити: 5) несвоєчасне надання інформації; 6) невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього Закону; 7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача. Запитувач має право оскаржити: 5) несвоєчасне надання інформації; 6) невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього Закону; 7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

Слайд 19

Куди можна скаржитися? До вищого органу влади У прокуратуру До суду Куди можна скаржитися? До вищого органу влади У прокуратуру До суду

Слайд 20

За що настає юридична відповідальність? ненадання відповіді на запит; ненадання інформації за запитом; безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію; неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 цього Закону; За що настає юридична відповідальність? ненадання відповіді на запит; ненадання інформації за запитом; безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію; неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 цього Закону;

Слайд 21

За що настає юридична відповідальність? надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації; несвоєчасне надання інформації; необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом; нездійснення реєстрації документів; навмисне приховування або знищення інформації чи документів. За що настає юридична відповідальність? надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації; несвоєчасне надання інформації; необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом; нездійснення реєстрації документів; навмисне приховування або знищення інформації чи документів.

Слайд 22

За порушення Закону державні службовці можуть бути притягнуті до дисциплінарної, адміністративної та кримінальної відповідальності. За порушення Закону державні службовці можуть бути притягнуті до дисциплінарної, адміністративної та кримінальної відповідальності.

Слайд 23

Відповідальність Адміністративна відповідальність Цивільний процес Відшкодування матеріальної та моральної шкоди 25-50 н.м.д.г. 50-80 н.м.д.г. ненадання відповіді на запит; ненадання інформації на запит; безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію; неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 цього Закону; надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації; несвоєчасне надання інформації; необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом; нездійснення реєстрації документів; навмисне приховування або знищення інформації чи документів. Настання відповідальності (повторне) Дисциплінарна відповідальність

Слайд 24

Дисциплінарним проступком є протиправне порушення державним службовцем 1)норм законодавства та 2)покладених на нього службових обов'язків. Дисциплінарним проступком є протиправне порушення державним службовцем 1)норм законодавства та 2)покладених на нього службових обов'язків.

Слайд 25

Дисциплінарні стягнення: Звільнення; Догана; Попередження про неповну службову відповідність; Затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на чергову посаду. Дисциплінарні стягнення: Звільнення; Догана; Попередження про неповну службову відповідність; Затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на чергову посаду.

Слайд 26

Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці. Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

Слайд 27

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку (стаття 148 Кодексу законів про працю). Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку (стаття 148 Кодексу законів про працю).

Слайд 28

Державний службовець може бути притягнутий до адміністративної відповідальності за порушення (недотримання) Закону: він вчинив діяння (дію або бездіяльність), яке передбачене статтями Кодексу про адміністративні правопорушення, він порушив правила, забезпечення яких входить до їх службових обов'язків. Державний службовець може бути притягнутий до адміністративної відповідальності за порушення (недотримання) Закону: він вчинив діяння (дію або бездіяльність), яке передбачене статтями Кодексу про адміністративні правопорушення, він порушив правила, забезпечення яких входить до їх службових обов'язків.

Слайд 29

Стаття 212-3 КпАП Порушення права на інформацію Неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, Стаття 212-3 КпАП Порушення права на інформацію Неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у випадках, коли така інформація підлягає наданню на запит громадянина чи юридичної особи відповідно до законів України "Про інформацію", "Про звернення громадян" та "Про доступ до судових рішень"

Слайд 30

Проект змін до ст.212-3 КпАП Неоприлюднення або несвоєчасне оприлюднення інформації, необхідність оприлюднення якої передбачено законом, Необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом, Проект змін до ст.212-3 КпАП Неоприлюднення або несвоєчасне оприлюднення інформації, необхідність оприлюднення якої передбачено законом, Необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом,

Слайд 31

Обмеження доступу до інформації або віднесення інформації до службової чи конфіденційної, якщо це прямо заборонено законом Ненадання відповіді на запит на інформацію, ненадання інформації, неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної інформації Обмеження доступу до інформації або віднесення інформації до службової чи конфіденційної, якщо це прямо заборонено законом Ненадання відповіді на запит на інформацію, ненадання інформації, неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної інформації Проект змін до ст.212-3 КпАП

Слайд 32

Адмін.відповідальність за окремі види правопорушень Стаття 53-2 “Перекручення або приховування даних державного земельного кадастру”; Стаття 82-3. Приховування, перекручення або відмова від надання повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб і зверненнями громадян та їх об'єднань щодо безпеки утворення відходів та поводження з ними Адмін.відповідальність за окремі види правопорушень Стаття 53-2 “Перекручення або приховування даних державного земельного кадастру”; Стаття 82-3. Приховування, перекручення або відмова від надання повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб і зверненнями громадян та їх об'єднань щодо безпеки утворення відходів та поводження з ними

Слайд 33

Адмін.відповідальність за окремі види правопорушень Стаття 91-4. “Відмова від надання чи несвоєчасне надання екологічної інформації” Стаття 212-2. “Порушення законодавства про державну таємницю” Адмін.відповідальність за окремі види правопорушень Стаття 91-4. “Відмова від надання чи несвоєчасне надання екологічної інформації” Стаття 212-2. “Порушення законодавства про державну таємницю”

Слайд 34

Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - три місяці з дня його виявлення (ст.38 КпАП). Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - три місяці з дня його виявлення (ст.38 КпАП).

Слайд 35

Адміністративне стягнення Накладає суд на підставі протоколу про вчинення адіміністративного правопорушення, що складає прокуратура. Адміністративне стягнення Накладає суд на підставі протоколу про вчинення адіміністративного правопорушення, що складає прокуратура.

Слайд 36

Стаття 238 Кримінального кодексу України “Приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення” Стаття 238 Кримінального кодексу України “Приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення”

Слайд 37

Дякуємо за увагу! Дякуємо за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Правознавство