X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ПРИРОДОРЕСУРСНІ ПЛАТЕЖІ

Завантажити презентацію

ПРИРОДОРЕСУРСНІ ПЛАТЕЖІ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ПРИРОДОРЕСУРСНІ ПЛАТЕЖІ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ВЛАСНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

Слайд 2

Право власності українського народу Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією. Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону. Власність зобов'язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству. (Стаття 13 Конституції України)

Слайд 3

ЗМІСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ НА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ право власності народу право розпорядження право користування право володіння

Слайд 4

ПРАВО НАРОДУ НА КОРИСТУВАННЯ ПРИРОДНИМИ РЕСУРСАМИ Право користування Безпосереднє використання громадянами природних ресурсів Право на участь у розподілі та використанні природоресурсної ренти Право загального природокористування Право спеціального природокористування

Слайд 5

ПРИРОДОРЕСУРСНА РЕНТА Природоресурсна рента – це дохід від використання природних ресурсів, не пов'язаний із безпосередньою діяльністю природокористувача; своєрідний, дарований природою дохід, що належить власнику природного ресурсу або його користувачу. Умовою виникнення природоресурсної ренти є обмеженість природних ресурсів та об'єктивно зумовлене монопольне право на їх господарське використання конкретним суб'єктом. Абсолютна земельна рента – різниця між кінцевою ціною товарів (природної сировини) та вартістю їх виробництва (видобування) на найменш продуктивних природних об'єктах. Підлягає розподілу між власником природного ресурсу (народом) та приватним користувачем. Диференційна рента – додатковий дохід, одержуваний за рахунок використання ресурсів кращої якості чи продуктивності, або тих, що мають більшу економічну віддачу за рахунок їх місцезнаходження. Кількісно диференційна рента дорівнює позитивному значенню різниці між індивідуальною вартістю добування природної сировини з кращих та найменш продуктивних ділянок відповідно. Вона завжди є частиною абсолютної ренти.

Слайд 6

СХЕМА РОЗПОДІЛУ РЕНТНИХ ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ Ринкова вартість добутої сировини Витрати в процесі природоко- ристування Абсолютна рента Частка народу Частка природокористувача

Слайд 7

ПРИНЦИП ПРОГРЕСИВНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА Перерозподіл рентних доходів між народом, як власником природних ресурсів, та приватними природокористувачами має здійснюватись на основі принципу прогресивного розвитку суспільства. Обов'язок держави полягає в розробці таких фінансово-правових механізмів, які б забезпечували вилучення на користь народу справедливої частки природної ренти та подальший її розподіл через бюджетну систему серед всіх громадян України, при цьому не зменшуючи економічну зацікавленість суб'єктів спеціального природокористування. Природоресурсна рента Бюджетна система Соціальні видатки Охорона довкілля та відтворення природних ресурсів Створення фондів розвитку майбутніх поколінь

Слайд 8

Слайд 9

Розподіл ренти через систему оподаткування може здійснюватись шляхом: встановлення підвищених ставок податку на дохід/прибуток фізичних та юридичних осіб, що здійснюють спеціальне природокористування; встановлення акцизів на реалізацію природної сировини або митних платежів (у разі експорту добутих природних ресурсів); встановлення спеціальних прямих загальнобов’язкових платежів для кожного виду природокористування – природоресурсних рентних зборів.

Слайд 10

ВИДИ ПРИРОДОРЕСУРСНИХ РЕНТНИХ ПЛАТЕЖІВ (за законодавством України) збір за користування радіочастотним ресурсом України плата за землю плата за користування надрами збір за спеціальне використання води збір за спеціальне використання лісових ресурсів рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат

Слайд 11

ФОРМИ РЕНТНИХ ПЛАТЕЖІВ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ЗАРУБІЖНІЙ ПРАКТИЦІ (на прикладі платного надрокористування)

Слайд 12

ПОНЯТТЯ ПРИРОДОРЕСУРСНИХ ПЛАТЕЖІВ Природоресурсні платежі – загальнообов’язкові публічні платежі неподаткового характеру, наділені властивостями компенсаційності та індивідуальної відплатності, встановлені законодавчим органом і забезпечені державним примусом, що сплачуються фізичними та юридичними особами за здійснення спеціального природокористування, з метою перерозподілу природної ренти, стимулювання раціонального використання природних ресурсів та дотримання екологічних вимог господарювання.

Слайд 13

СПІВВІДНОШЕННЯ ПРИРОДОРЕСУРСНИХ ПЛАТЕЖІВ ТА ПОДАТКІВ Природоресурсні платежі Індивідуальної відплатні платежі Наявність компенсаційної функції Двосторонній характер відносин, що виникають при їх сплаті Умовний характер платежів Часткової мінова еквівалентність платежів (співрозмірність щодо предмету обкладення) Можливість сплати у натуральній формі Характер відповідальності платника (можливість застосування фінансових та інших юридичних санкцій, наприклад адміністративно-правових) Податки Індивідуально безвідплатні фіскальні платежі Подібна функція відсутня При сплаті податків жодних юридичних обов'язків держави перед платником не виникає Безумовні платежі Нееквівалентні платежі Грошова форма сплати Санкції, які носять виключно фінансовий характер (пеня, штрафи, реалізація об’єкта податкової застави тощо).

Слайд 14

НЕДОЛІКИ СУЧАСНОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДОРЕСУРСНИХ ПЛАТЕЖІВ Використання законодавцем різних термінів для найменування природоресурсних платежів ("збір", "плата", "податок"). Відсутність легальної дефініції "природоресурсних платежів" Встановлення природоресурсних платежів Податковим кодексом України, що не відповідає їх правовій природі Неможливість регулювання розмірів ставок та порядку сплати платежів на рівні договорів про здійснення спеціального природокористування (окрім плати за користування надрами); як наслідок, слабка диференціація ставок природоресурсних платежів, що унеможливлює оптимальний розподіл ренти між державою та суб’єктами господарювання Неврегульованість питань платності використання тих природних ресурсів, що перебувають у приватній власності фізичних та юридичних осіб Недосконалість юридичної конструкції природоресурсних рентних платежів відносно стимулювання раціонального природокористування та охорони довкілля Відсутність нормативних положень щодо цільового використання коштів, акумульованих посередництвом системи рентних платежів

Слайд 15

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Правознавство