X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Презентація профілактичної та правовиховної діяльності вчителя правознавства

Завантажити презентацію

Презентація профілактичної та правовиховної діяльності вчителя правознавства

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Хмелиськівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Презентація профілактичної та правовиховної діяльності вчителя правознавства Кирилів С.З.

Слайд 2

У середовищі, де панує любов, де з дитиною розмовляють і пояснюють їй, що у світі важливішим є добро, виросте морально сильна та хороша людина

Слайд 3

Етапи профілактичної та правовиховної діяльності вчителя Опрацювання нормативно-правової бази; Вивчення передового досвіду з проблеми; Створення банку даних про дітей “групи ризику”; Розроблення заходів профілактичної діяльності; Аналіз найбільш типових правопорушень учнів школи; Навчальна діяльність(уроки правознавства); Позаурочна профілактична та правовиховна діяльність ; Обговорення питання профілактичної роботи на методоб*єднаннях, педагогічних радах, батьківських зборах, семінарах; Налагодження міжвідомчої співпраці по вирішенню правовиховних проблем; Аналіз проведеної роботи та затвердження корегуючих заходів ;

Слайд 4

Нормативно-провова база, що регулює діяльність вчителя з питання прфілактичної роботи Закон України від 26.04.2001 № 2402-ІІІ «Про охорону дитинства»; Закон України від 21.06.2001 № 2558-ІІІ «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю»; Постанова Кабінету Міністрів України від 3.09.2009 р. «Про затвердження Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення на період до 2012 року», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.11. 2010 р. № 2140 «Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки», Постанова Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 р. № 350 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1209 «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року». Основні завдання профілактики правопорушень визначені наказом від 03.08.2012 № 888 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року».

Слайд 5

Вивчення передового досвіду з проблеми профілактики правопорушень вчинених неповнолітніми Корисними для вчителів з питань профілактики правопорушень неповнолітніх будуть матеріали навчально-методичного посібника «Організація роботи з розв’язання проблеми насильства в школі» (авт. М. Е. Ясеновська, Є. В. Дубровська), які схвалені для використання у загальноосвітніх навчальних закладах науково-методичною комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України.

Слайд 6

Створення банку даних про дітей “ групи ризику”

Слайд 7

ЗАХОДИ по правовиховній та правонавчальній діяльності на навчальний рік 1. Включити до планів виховної діяльності класних керівників заходи по право-навчальній та право-виховній роботі з учнями. (до 05.09., кл. керівники) 2. Організувати роботу комісії по запобіганню правопорушень серед учнів. (до 01.10., директор школи) 3. Ведення журналів обліку дітей схильних до правопорушень. ( протягом року, класні керівники) 4. Періодичний випуск стінгазети юних правознавців «Літопис». (1 раз в місяць, вч. правознавства) 5. Провести у школі тиждень правової освіти та виховання. (жовтень , вч. правознавства) 6. Організувати роботу осередку дисципліни і порядку при учнівському самоврядуванні школи (до 20.09, класний керівник 9 класу) 7. Провести у школі місячник правонавчальної та правовиховної діяльності. (квітень, вч. правознавства) 8. Організовувати у школі виставки літератури на правову тематику. (постійно, бібліотекар) 9. Організовувати зустрічі із випускниками юридичних навчальних закладів, із працівниками органів внутрішніх справ (постійно,директор школи)

Слайд 8

Аналіз найбільш типових правопорушень учнів школи

Слайд 9

Навчальна діяльність(уроки правознавства) Кирилів С.З. Основні знання про правову поведінку учні отримують на уроках правознавства. За час роботи, учні Кирилів С.З. неодноразово ставали призерами та переможцями ІІ етапу всеукраїнських предметних олімпіад з правознавства. Вчитель стала переможцем районного та учасником обласного конкурсу “Вчитель року” у номінації “Правознавство”

Слайд 10

Позаурочна профілактична та правовиховна діяльність Місячник та тижні правових знань; Тематичні вечори; Випуск стінгазети “Юридичний вісник”; Оформлення стендів із номерами телефонів довіри; Зустрічі із представниками місцевого самоврядування, працівниками органів юстиції, дільничним інспектором; Тематичні уроки, лінійки, конкурси знавців права; Конкурси малюнків та творчих робіт;

Слайд 11

Обговорення питання профілактичної роботи на методоб*єднаннях, педагогічних радах, батьківських зборах, семінарах

Слайд 12

Налагодження міжвідомчої співпраці по вирішенню правовиховних проблем Профілактична робота ЗНЗ проводиться із залученням громадськості Зустрічі із представниками місцевого самоврядування, працівниками органів юстиції, дільничним інспектором; Сільським фельдшером;

Слайд 13

Проаналізувавши стан правопорушень у ЗНЗ, статистичні дані засвідчують, що учні школи не вчинили впродовж останніх 3 років правопорушень, які б привели їх до юридичної відповідальності. Проте, це не означає, що вчителі школи можуть послабити свою увагу до проблеми профілактичної та правовиховної діяльності.

Слайд 14

Аналіз проведеної роботи вимагає затвердження корегуючих заходів Вчителям школи: Постійно при плануванні виховної діяльності враховувати індивідуальні особливості учнів, їх схильність до правопорушень. (Протягом року) Створювати умови для залучення дітей до роботи у гуртках, спортивних секціях. (Протягом року) Захищати і підтримувати інтереси дітей, проводити постійне роз’яснення їхніх прав, ознайомити учнів із службою довіри. (Протягом року) Стимулювати ініціативність та життєву активність дітей, покращити роботу групи волонтерів, створеної на основі учнівського самоврядування школи. (Протягом року) При підготовці виховних заходів, добір змісту, методів та форм проводити із врахуванням профілактичної та правовиховної діяльності ЗНЗ. (Протягом року) Ширше практикувати такі заходи із виховної діяльності, як індивідуальні та групові консультації, тренінги, дискусії, анкетування з метою виявлення дітей, схильних до правопорушень. (Протягом року) Сприяти залученню учнів школи до занять у закладах позашкільної освіти. (Протягом року)

Слайд 15

Успіх роботи багато в чому залежить від упевненості самого педагога допомогти учневі, коли він вірить у корисність своєї праці, виявляє витримку, терплячість, такт, уміння слухати аргументи, аналізувати їх, знаходити правильні рішення.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Правознавство