X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Основи трудового трудового права

Завантажити презентацію

Основи трудового трудового права

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Основи трудового трудового права Company Logo LOGO

Слайд 2

План 1.Трудовий договір: поняття та порядок укладення. 2.Підстави та порядок припинення трудового договору. 3.Оплата праці. 4.Форми трудового договору. 5.Робочий час і його види. Правове регулювання часу відпочинку.

Слайд 3

Мета: * ознайомитись з правовими поняттями та категоріями в галузі трудового права; * дослідити нормативну базу трудового права; * підтвердити історичну, цивілізаційну цінність його досягненнь; * проаналізувати правові проблеми виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин; * набути правових знань для правильного застосування норм трудового права на практиці, виробити власну модель поведінки; * розкрити роль трудового права у вирішенні завдань соціального і економічного розвитку суспільства; * узагальнити набуті знання у вигляді схем і таблиць.

Слайд 4

Функції трудового права впливає на економічні відносини шляхом встановлення міри праці та міри споживання, стимулювання матеріальними засобами високопродуктивної праці. формується особистість працівника в напрямку, необхідному для суспільства Економічна Соціальна (виховна) охорона законних прав і інтересів працівників в трудових правовідносинах, захист їх честі, гідності реалізації права на працю. Управлінська, охоронна

Слайд 5

Принципи трудового права 1. Добровільність і свобода праці. 2. Рівноправності в галузі праці. 3. Договірного характеру праці. 4. Визначеності трудових функцій. 5. Стабільності трудових відносин. 6. Матеріальної зацікавленості. 7. Безпеки праці. 8. Участі трудових колективів і профспілок 9. Принцип об'єднання для здійснення і захисту своїх прав і свобод. 10. Матеріальної забезпеченості у випадках непрацездатності, старості, хвороби, материнства

Слайд 6

Трудові відносини * Процес праці * Результати праці * * Умови праці * Оплата * Фактичний * Юридичний * Громадяни * Підприємство * Власник * Трудовий колектив * Профспілковий орган *Державні органи Суб’єкти Об’єкти Зміст

Слайд 7

Конституція України Міжнародні правові акти про працю Кодекс законів про працю України (КЗпП) Закони України, що містять норми трудового права Підзаконні акти, що регулюють трудові відносини Локальні нормативні акти Джерела трудового права

Слайд 8

Паспорт або інший документ що посвідчує особу. Трудова книжка . А також: Документ про освіту. Довідка про стан здоров'я Обов'язкові документи при прийомі на роботу.

Слайд 9

Перелік документів: паспорт трудова книжка атестат про середню освіту медична довідка про стан здоров’я письмова характеристика диплом свідоцтво про народження військовий білет права водія довідка з місця проживання довідка про присвоєння ідентифікаційного номера квитанції про оплату комунальних послуг за останні шість місяців

Слайд 10

Пам'ятка неповнолітній особі, яка влаштовується на роботу : для прийому на роботу ви повинні подати документ, який посвідчує особу (паспорт, свідоцтво про народження, якщо вам ще не має 16 років), трудову книжку (якщо раніше ви вже працювали), якщо вам ще немає 16 років — дозвіл одного з батьків;

Слайд 11

Трудова книжка Трудова книжка - це основний документ про трудову діяльність працівника, що підтверджує його стаж роботи, а також дає змогу власнику під час приймання працівника на роботу мати уяву про трудову діяльність працівника, його відношення до роботи, а також про відкриття, винаходи та раціоналізаторські пропозиції працівника, що мали місце на попередній роботі.

Слайд 12

До трудової книжки вносять відомості: - про працівника (прізвище, ім'я та по-батькові, дата народження); - роботу, переведення на іншу постійну роботу, звільнення; -нагородження і заохочення (нагородження державними нагорода ми та відзнаками України, заохочення за успіхи в роботі та інші зао хочення відповідно до чинного законодавства України); - відкриття, на які видано дипломи, використані винаходи і раціоналізаторські пропозиції та виплачені у зв'язку з цим винагороди.

Слайд 13

Довідку про медичний огляд обов'язково подають: а) неповнолітні працівники; б) працівники, які приймаються на роботу на підприємства зі шкід ливими, важкими чи небезпе чними умовами праці; в) працівники харчової промисло вості, підприємств водопоста чання, дитячих установ тощо.

Слайд 14

- при прийомі на роботу, яка потребує певної кваліфікації, власник може вимагати документи, які посвідчують кваліфікацію (водійське посвідчення, диплом тощо); - при прийомі на роботу заборонено вимагати документи про національність, політичні або релігійні погляди, місце реєстрації; домовляючись про прийом на роботу, ви укладаєте трудовий договір, у якому обов'язково має бути визначено посаду, спеціальність, за якою працюватимете, місце роботи, заробітну плату, а також час, з якого ви почнете працювати;

Слайд 15

Випробування при укладанні трудового договору При укладанні трудового договору сторонами може бути зумовлене випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Така умова повинна бути вказана у наказі при прийомі на роботу. Термін випро бування не може перевищувати 3 місяців. Випробувальний термін обчислюється у календарних днях. Якщо працівник у період випробування був відсутній на роботі з поважних причин, термін випробування може бути продовжений на відповідну кількість днів. Для певних категорій працівників випробування встановлене бути не може: осіб, які не досягли 18 років; молодих робітників після закінчення професійних закладів; осіб, звільнених в запас після вій ськової або альтернативної служби; інвалідів, направлених на роботу відповідно до рекомендацій медико-соціа льної експертизи; при прийомі на роботу в іншу місцевість; при прийомі за конкурсом та в інших випадках, передбачених законодавством.

Слайд 16

Трудовий договір – угода між працівником і роботодавцем, за якою працівник зобов’язується особисто виконувати роботу, визначену цією угодою,з додержанням правил внутрішнього трудового розпорядку під керівництвом і контролем роботодавця; а роботодавець - надати працівникові роботу за цією угодою, забезпечувати безпечні і здорові умови праці,належні санітарно-побутові умови та своєчасно і в повному обсязі виплачувати заробітну плату. Роботодавець – фізична особа, яка в межах трудових відносин використовує пацю фізичних осіб. Працівник – фізична особа, яка вступила в трудові відносини на певних підставах.

Слайд 17

Слайд 18

Трудовий договір

Слайд 19

Форми укладення трудового договору Усна Письмова (У деяких випадках є обов'язковою)

Слайд 20

Форми трудового договору Усна Письмова За наполяганням робітника З неповнолітнім При укладенні контракту При організованому наборі працівників

Слайд 21

* Прийняття * Функція * Час *Розмір з/плати Зазначені в законодавстві: *Випробувальний термін * Дозвіл на суміщення… Не зазначені в законодавстві: *Пільгові путівки *Безкоштовні обіди *Службове житло…

Слайд 22

Строки Трудового договору ( ст 23 КЗпП) 1 2 3

Слайд 23

Колективний договір Сторони *Власник *Профспілковий орган, або представники прац-ків. Ст.12 КЗпП Зміст * Зміни в організації виробництва, * нормування і оплата праці, * встановлення гарантій, компен- сацій, пільг * участь у розподілі прибутку, * режим роботи, тривалість робочого часу і відпочинку, тощо Ст.13 КЗпП Строк Діє до перегляду чинного або укладання нового Ст.17 КЗпП

Слайд 24

прийом на роботу має бути обов'язково оформлений наказом власника чи уповноваженої ним особи.

Слайд 25

Плануючи першу бесіду з роботодавцем ( нині її часто називають співбесідою або інтерв'ю), пам'ятайте: треба звернути увагу на свій одяг — він повинен відповідати тій установі у якій ви намагаєтеся отримати роботу під час співбесіди думайте над кожною відповіддю, не поспішайте не намагайтеся вихвалятися, але об'єктивно показуйте свої досягнення; - перші теми розмови — зміст роботи, майбутні функції, а вже потім — заробітна плата; При влаштуванні на роботу ви маєте написати заяву .

Слайд 26

Контракт - особлива форма договору, в якому строк його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін та ін. може бути встановлене за угодою сторін.

Слайд 27

Слайд 28

Розірвання трудового договору загальними підставами ініціативою працівника ініціативою власника ЗА

Слайд 29

Загальні підстави ( ст 36 КЗпП)

Слайд 30

За ініціативою власника зміни в організації виробництва 5) нез'явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності 2)  виявленої невідповідності працівника займаній посаді 3)  систематичного невиконання працівником обов'язків, 4) прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин 6)  поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу;  7) поява на роботі в нетверезому стані 8) вчинення за місцем роботи розкрадання

Слайд 31

Розірвання трудового договору за ініціативою працівника неможливість продовжувати роботу за станом здоров'я або неможливість проживання в даній місцевості за станом здоров'я; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею 14-річного віку або за дитиною-інвалідом; необхідність догляду за хворим членом сім’ї, інвалідом І групи; обрання на посаду шляхом виборів; обрання на посаду шляхом конкурсу; порушення роботодавцем трудового законодавства, угод колективного або трудового договору; -переведення чоловіка або дружини в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; отримання права на пенсію; інші поважні причини.

Слайд 32

Скорочена тривалість Нормальної тривалості Неповний робочий час Ненормований робочий час Робочий час

Слайд 33

Слайд 34

Скорочений Неповний Кому надається * На шкідливому виробництві * Неповнолітнім * Працівники окремих професій * При роботі у нічний час Будь-яким категоріям - за згодою працівника і власника Обов'язковість надання Незалежно від бажання працівника чи власника За заявою (обов'язково) жінкам, що мають дітей до 14 р. , дитину-інваліда. При догляді за хворим Інші випадки - згода власника

Слайд 35

Ступінь зменшення робочого часу Визначено законом( ст. 51, 53, 54 КЗпП) Встановлюється за угодою працівника і власника З часу вступу на роботу, або з моменту виникнення права на скорочений робочий час З часу укладання трудового договору або в інший час Заробітна плата В повному обсязі Пропорційна відпрацьованому часу або фактичному виробітку

Слайд 36

Оплата праці ( глава VІІ КЗпП)

Слайд 37

Відповідно до Закону України "Про оплату праці" заробітна плата (ЗП) - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому вираженні, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівнику за виконану роботу.

Слайд 38

Строки виплати заробітної плати ( ст. 115 КЗпП) Друга виплата 16 Календарних днів Перша виплата

Слайд 39

Розмір зарплати залежить від: -складності та умов виконуваної роботи; -професійно-ділових якостей працівника; -результатів його праці; -господарської діяльності підприємства.

Слайд 40

Види заробітньої плати Мінімальна зарплата - це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту некваліфіковану працю, нижче якого не може проводитися оплата за місячну погодинну норму праці. Її розмір встановлюється 1 раз на рік відповідно до прожиткового мінімуму. Середня зарплата – обчислюється за спеціальними правилами розмірів зарплати працівників. Беруть до уваги середню, типову, нормальну зарплату у системі регулярних виплат для цього працівника.

Слайд 41

Основна зарплата - винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці( тарифні сітки, оклади, посадові оклади). Додаткова зарплата – винагорода за працю, понад установленої норми, за трудові успіхи, винахідливість, особливі умови праці.

Слайд 42

Є дві основні системи оплати праці: відрядна (за одиницю продукції) погодинна (погодинна, поденна, помісячна). Інші заохочувальні та компенсаційні виплати - винагороди за підсумками роботи за рік, компенсації, не передбачені нормативними актами. Існують ще премії, доплати , надбавки.

Слайд 43

Час відпочинку Відпустка Святкові та неробочі дні Вихідні дні Міжзмінний відпочинок Перерва Ст. 66 КЗпП Ст. 69 КЗпП Ст. 67 КЗпП Ст. 673КЗпП Ст. 74 КЗпП

Слайд 44

Святкові і неробочі дні Дивись ст. 73 КЗпП, а також календар на 2018-2019 рр.

Слайд 45

Особливості праці жінок Заборона застосовувати працю жінок на важких,зі шкідл. умовами праці, на підземних роботах Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років, не можуть залучатися до надурочних робіт або направлятися у відрядження без їх згоди. забороняється відмовляти вагітним жінкам жінкам, які мають дітей, у прийнятті на роботу із вищевказаних мотивів… Не залучають до робіт у нічний час, до надурочних робіт і робіт у вихідні дні , заборонені направлення у відрядження вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років.

Слайд 46

Особливості правового регулювання праці неповнолітніх і молоді порівнянні з дорослими. Категорія для порівняння Дорослі Молодь, неповнолітні Термін, на який укладається трудовий договір три види: строковий, безстроковий, на час виконання певної роботи перше робоче місце після навчання чи звільнення із військової (альтернативної) служби на строк не менше 2 р., для молодих спеціалістів по розподілу — не менше 3 р. Випробування при прийнятті на роботу призначається: для робітників — до 1 місяця; для вчителів, лікарів, службовців — до 3 місяців; для службовців за погодженням із профкомом — до 6 місяців не призначається (призначати заборонено)

Слайд 47

(продовження таблиці) Тривалість робочого часу (на тиждень) 40 годин для осіб віком 15—16 років — 24 години, для осіб віком 16—18 років — 36 годин відпустка: тривалість; і право на відпустку у перший рік роботи мінімальна — 24 календарні дні; — через шість місяців роботи 31 календарний день; — до настання 6-місячного терміну, влітку обмеження застосування праці загальних обмежень не існує заборонено застосовувати: на важких роботах, шкідливих, небезпечних, підземних, у нічний час, вихідні, святкові дні, на надурочних роботах, по підійманню і переміщенню вантажів понад норму

Слайд 48

Трудова дисципліна (глава X КЗпП) Ст.143 Ст.144 Ст.145 Ст.147 Ст.148 Ст.149

Слайд 49

Трудова дисципліна - додержання працівником порядку колективної праці, а саме правил внутрішнього трудового розпорядку види заохочення: -оголошення подяки; -нагородження грамотою; -виплата премії; -вручення цінного подарунка. За особливі трудові заслуги - відомчі відзнаки та державні нагороди

Слайд 50

Дисциплінарна відповідальність позбавлення премії,її частки, позбавлення винагороди за підсумками роботи за рік, позбавлення путівки догана, звільнення, пониження в посаді, класі

Слайд 51

Матеріальна відповідальність * За зіпсуття або знищення, через недбалість … Відшкодування у розмірі заподіяної шкоди, але не більше середнього місячного заробітку… * Укладено письмовий договір; працівник був у нетверезому стані; недостача; умисне знищення …Відшкодування збитків у повному розмірі

Слайд 52

Трудові спори Колективні Індивідуальні розглядаються: Комісії по трудовим спорам 2) Районні (міські ) суди Примирна комісія 1) 2) Незалежний посередник Трудовий арбітраж 3)

Слайд 53

Нормативна база: Конституція України.—К., 1996 Кодекс законів про працю України N 322-VІІІ від 10.12.71. З наступними змінами і доповненнями.(Станом на 20 лютого 2008 ) Закон України „Про відпустки” від 15 листопада 1996 року N 504/96-ВР. З наступними змінами і доповненнями. Закон України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів(конфліктів)”. Зі змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 10 липня 2003 року №1096-ІV Закон України „Про колективні договори і угоди” від 1 липня 1993 року N 3356-XІІ. З наступними змінами і доповненнями. Закон України «Про оплату праці» від 24.03.95р. № 108/95-ВР( зі змінами станом на 25.06.2009 року №1574-VI ) Закон України «Про охорону праці».Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом на 23 грудня 2004 року N 2285-IV Законодавство України про працю: Нормативні акти: У 3 т. /Упоряд. і наук. Ред. В. Вакуленко. — К.: Істина, 1999.

Слайд 54

Висновок: Третину свого життя людина проводить на роботі - на заводі, в установі, за прилавком магазину чи кермом автомобіля. Праця -джерело матеріального існуваня, одна з основних форм життєдіяльності людини. Для багатьох трудова діяльність це й джерело духовної наснаги. Саме тому одним з найважливіших прав громадянина є право на працю. Його реалізація забезпечена Конституцією, КЗпП України, державною діяльністю. Трудове право України – це самостійна галузь права, яка регулює трудові й тісно пов’язані з ними суспільні відносини. Трудові відносини – це відносини між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом, згідно з якими працівник зобов’язується виконувати певну роботу з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник або уповноважений ним орган зобов’язаний оплачувати його працю, створювати належні умови для праці. Мета проекту, а саме- створення узагальнюючої бази в вигляді схем та таблиць в галузі трудового права реалізовано за допомогою мультимедійної презентації. Робота може бути успішно використана на уроках “Правознавства” в школі, на факультативних заняттях, під час індивідуальної роботи.

Слайд 55

Виконав студент ВТЕІ КНТЕУ групи ГРС-12д Ягнич Тарас Олександрович Company Logo LOGO

Слайд 56

Дякую за увагу! Company Logo LOGO

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Правознавство