X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Завантажити презентацію

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Слайд 2

ПЛАН Основні теорії виникнення держави і права. Поняття й ознаки держави. Внутрішні і зовнішні функції держави. Поняття типу і форми держави. Поняття права та його ознаки. Джерела права.

Слайд 3

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ

Слайд 4

Загальні причини виникнення держави і права три великі поділи праці; поява надлишкового продукту, приватної власності й майнової нерівності; утворення класів як великих груп людей з протилежними інтересами; неспроможність суспільної влади первісного ладу врегулювати класові суперечності.

Слайд 5

Держава і право Держава є найбільш досконалою формою політичної організації, що здатна забезпечувати впорядкованість відносин у суспільстві, а право – найбільш ефективним засобом соціального регулювання.

Слайд 6

ТЕОРІЇ ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ Теологічна теорія Держава походить від Бога - обґрунтовує її вічність і непорушність. Патріархальна теорія. Держава походить від сім'ї та є наслідком її історичного розвитку і розростання. Договірна теорія. Держава це об'єднання людей на основі договору про те, що одні будуть управляти, а інші – виконувати управлінські рішення. Соціально– класова теорія Держава є результатом економічних процесів розвитку суспільства Теорія насильства Держава виникла як результат завоювання одних племен іншими, поневолення одного народу іншим. теорії виникнення

Слайд 7

ТЕОРІЇ ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ органічна теорія космічна теорія технократична теорія психологічна теорія спортивна теорія

Слайд 8

СОЦІАЛЬНО-КЛАСОВА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ (Ф.Енгельс) Головна робота – “Походження сім’ї, приватної власності і держави” Головна ідея – держава є результатом економічних процесів розвитку суспільства поділ праці формування приватної власності зародження суспільних класів протилежність корінних інтересів класів необхідність збереження існуючого стану суспільства конфлікт інтересів ДЕРЖАВА Держава - це спеціальна машина для пригноблення одного класу іншим

Слайд 9

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ЯК “СУСПІЛЬНОГО ДОГОВОРУ”(Т. Гоббс) Головна робота — "Левіафан або матерія, форма і влада держави церковної та громадянської" Головна ідея — держава є результатом суспільної угоди між всіма або більшістю членів суспільства Принципи природного права Сила – головний аргумент відносин між людьми “Війна всіх проти віх” Необхідність гарантій прав і свобод індивіда ДЕРЖАВА 1) всі мають прагнути миру 2) кожен має добровільно обмежити свою свободу заради суспільного блага. А тому делегувати частину своїх повноважень спеціальному органу, який від імені встановлюватиме природні закони і стежитиме за їх дотриманням. Принцип громадського права Відсутність гарантії прав і свобод індивіда

Слайд 10

ДЕРЖАВА ЯК КЛАСОВЕ ЯВИЩЕ І ЯК СУСПІЛЬНИЙ ДОГОВІР (порівняння концепції Енгельса і Гоббса)

Слайд 11

ОЗНАКИ ДЕРЖАВИ

Слайд 12

Класифікація функцій держави

Слайд 13

ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ ЗА ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ СПРЯМОВАНІСТЮ

Слайд 14

Складові елементи форми держави форма державного правління форма державного устрою державний (політичний) режим

Слайд 15

Тип держави – це різновид здійснення державної влади в суспільстві, який залежить від характеру виробничих відносин, що склалися в ньому з приводу відношення того чи іншого класу до основних засобів виробництва.

Слайд 16

ФОРМА ДЕРЖАВИ

Слайд 17

ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ Єдиним державним сувереном є монарх; всі гілки державної влади зосереджені в руках монарха Єдиним державним сувереном є народ; всі гілки державної влади репрезентовані групою громадян без демократичних механізмів соціального представництва Форма правління, де головним носієм влади виступає одна людина Єдиним державним сувереном є монарх; частково реалізується принцип поділу влад; законодавча влада належить парламенту Єдиним державним сувереном є народ, право брати участь у виборах органів влади належить усьому населенню країни Форма правління, де головним носієм влади виступає народ

Слайд 18

ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО УСТРЮ Державний устрій— це територіально-організаційна структура держави, яка встановлює порядок поділу її на частини та відносини між центральною і місцевою владами Така держава, яка як територіальна, так адміністративно є єдиною, без відносно самостійних державно адміністративних одиниць (автономій). Польща, Болгарія, Японія, Італія... Така держава, яка створюється кількома суб’єктами – державними утвореннями. При цьому останні втрачають державний суверенітет і передають його повністю центральній (федеративній) владі. Росія, США, Бразилія, Німеччина ... Це союз суверенних держав, які зберігаючи абсолютну державну незалежність, об’єднуються з певними цілями. Не є суб’єктами міжнародного права. Це складне державне утворення. Швейцарія (1291 – 1798 рр.), Сенегамбія (1979 –1989 рр.)

Слайд 19

ПРОСТА (УНІТАРНА) ДЕРЖАВА Унітарна держава — Головна ідея — Головні риси — Як правило — це така держава, яка як територіально, так і адміністративно є і єдиною, без відносно самостійних державно-адміністративних одиниць (автономій). унітарна держава не може мати всередині себе інших державних утворень. єдина державна влада єдина армія єдина податкова система єдине законодавство функціонує в мононаціональних країнах не допускає адміністративно-територіальних утворень, однак цілий ряд унітарних держав містить в собі автономії

Слайд 20

СКЛАДНІ ФОРМИ ДЕРЖАВИ дає право виходу з державного утворення(сецесія) ФЕДЕРАЦІЯ КОНФЕДЕРАЦІЯ

Слайд 21

ПОНЯТТЯ ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ Система методів здійснення державної (політичної) влади, яка відображає ступінь, міру, рівень задоволення прав і свобод громадян ставлення державної політичної влади до правових основ власної діяльності адекватність конституційних норм, система законодавства і реального політичного, суспільного життя країни питання про те, яким чином і якою держава як частина суспільного організму виконує свої ж рішення питання про те, на скільки конституція і закони країни враховують характер потреб та інтересів громадян ЕЛЕМЕНТИ СУТНОСТІ РЕЖИМУ

Слайд 22

ТОТАЛІТАРНИЙ ПОЛІТИЧНИЙ РЕЖИМ (ідеологічні різновиди)

Слайд 23

ПРИНЦИПИ ДЕМОКРАТІЇ

Слайд 24

ПРАВОВА ДЕРЖАВА

Слайд 25

Право Право – це специфічна форма регулювання поведінки людей, сукупність правил поведінки (норм), встановлених або санкціонованих державною владою, що виражають інтереси, потреби та надії переважної більшості громадян, що створили державу з метою захисту їх прав, свобод і власності, стабілізації суспільних відносин.

Слайд 26

Шляхи виникнення права переростання первісних звичаїв, традицій, моралі в юридичні норми; правотворчої діяльності компетентних державних органів чи посадових осіб; перетворення рішень судових органів з конкретних справ у загальну форму, що стає обов’язковою при вирішенні аналогічних справ у майбутньому.

Слайд 27

Основні ознаки права системність нормативність загальнообов’язковість всезагальність забезпеченість права державою ефективність

Слайд 28

Джерела права Правовий звичай Правовий прецедент Нормативно-правовий акт Нормативно-правовий договір

Слайд 29

ЛІТЕРАТУРА 1. Колодій А.М., Копейчиков В.В. Загальна теорія держави і права. – К.,1997. 2. Комаров О.І. Основи права України.-К.,2003. 3. Кравчук М.В. Теорія держави і права. – Т., 2002. 4. Олійник А.Ю., Губарєв С.Д., Слісаренко О.Л. Теорія держави і права. – К., 2001. 5. Скакун О.Ф. Теорія держави та права. – Х., 1996. 6. Копейчиков В.В. Правознавство. – К., 2003.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Правознавство