X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Новації Закону України «Про вищу освіту»

Завантажити презентацію

Новації Закону України «Про вищу освіту»

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ПРИКАЗОК ТА ПРИСЛІВ’ЇВ З КОМПОНЕНТОМ-ЗООНОМЕНОМ НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ, ПОЛЬСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ

Слайд 2

Актуальність теми. На сучасному етапі розвиток лінгвістичної науки взагалі та перекладознавства зокрема відбувається на ґрунті системного комунікативно-прагматичного підходу, в межах якого значна увага приділяється розгляду особливостей адекватного перекладу реальних процесів породження й сприйняття мовлення. За цих умов особливого значення набуває, зокрема, вивчення специфіки відтворення в українській та польській мові англійських паремій як національно-специфічної форми клішованих текстів малої форми, що вирізняється частотним уживанням у повсякденній комунікації.

Слайд 3

Метою роботи є визначення способів перекладу паремій з англійської на українську та польську мову, зіставлення прислів’їв та приказок з компонентами-зоономенами та виявлення повних міжмовних еквівалентів у різносистемних мовах; визначення, за допомогою яких образних конкретизаторів може досягатися повна міжмовна відповідність.

Слайд 4

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 1) визначити загальну характеристику пареміологічних одиниць та особливостей їх композиційної побудови; 2) систематизувати загальні структурні, фонетичні, лексико-граматичні та стилістичні особливості пареміологічних одиниць; 3) узагальнити особливості відтворення структурно-семантичної побудови англійських паремій в українських та польських перекладах; 4) систематизувати способи перекладу фонетичних, лексико-граматичних та стилістичних особливостей англійських пареміологічних одиниць українською та польською мовою.

Слайд 5

Об’єктом дослідження є структурно-семантичні особливості англійських, польських та українських прислів'їв і приказок. Аналіз побудовано на пареміях, узятих з словників відповідних мов.

Слайд 6

Предметом дослідження є способи відтворення структурно-семантичних та мовних особливостей англійських пареміологічних одиниць в українських та польських перекладах.

Слайд 7

Наукова новизна роботи полягає у визначенні специфіки структурно-семантичного аспекту перекладу англійських прислів'їв і приказок на українську та польську мову, а також у встановленні та систематизації загальних функціональних, семантичних і структурних ознак англійських паремій.

Слайд 8

Незважаючи на наявність багатьох відмінностей у структурі порівнюваних мов, завдяки зіставному підходові до вивчення паремій, було виявлено повні та часткові фразеологічні еквіваленти, які використовують у різних стилях, зафіксовані у фразеологічних словниках української, англійської і польської мов: - A shy cat makes a proud mouse. – У боязкої кішки миша хвалькувата (дослівний переклад). –Myszy tańcują, kiedy kota nie czują. - One swallow does not make a summer. – Одна ластівка не робить весни (дослівний переклад). Jedna jaskółka nie czyni wiosny. – Jedna jaskółka nie wróży lata.

Слайд 9

Провівши дослідження з даної теми можна зробити висновки: - вивчення теоретичних та експериментальних джерел, присвячених перекладу паремій, дозволяє узагальнити, що адекватне відтворення прислів'їв і приказок складає особливу перекладацьку проблему; - встановлені кореляції між англійською, українською та польською мовами є свідченням того, що, хоча розвиток суспільств відбувався різними темпами, у неоднакових позитивних або негативних умовах, усе ж таки можна побачити деяку спільність у способах мислення людей, у загальнолюдських уявленнях.

Слайд 10

- Ретроспективний огляд вивчення паремій засвідчив, що виникнення прислів'їв бере початок з часів первіснообщинного ладу. Прислів'я та приказки в переважній більшості створюються самим народом; - Існує декілька способів відтворення прислів'їв та приказок з однієї мови на іншу, а саме: повний відповідник (еквівалент), частковий відповідник, «псевдодослівний» відповідник, описовий переклад та калькування; - Характерними лінгвістичними ознаками актуалізованих у мовленні паремій як біфункціональних комунікативно-номінативних одиниць є стислість, синтаксична замкненість, евфонічність та інтонаційна цільнооформленість.

Слайд 11

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Правознавство