X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Конституційний процес в Україні. Конституція 1996 р.

Завантажити презентацію

Конституційний процес в Україні. Конституція 1996 р.

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Конституційний процес в Україні. Конституція 1996 р. План. Конституційний процес в Україні. Конституція України 1996 р. Кириченко В.А.

Слайд 2

Конституція - це основний закон держави, найвищий нормативно-правовий акт, який закріплює основи суспільного ладу і державний устрій, систему, принципи організації і діяльності державних органів влади; права, свободи і обов’язки громадян. Кириченко В.А.

Слайд 3

Конституція. Основні юридичні властивості Вона є первинним елементом, на якому засновуються права та обов'язки більшості суб'єктів державного та суспільного життя, визначає програму державного та суспільного розвитку. Вона має найвищу юридичну силу, тобто всі правові акти не повинні їй суперечити. Вона має підвищену стабільність, тобто змінити її положення дуже важко. Вона виступає юридичною базою поточного законодавства держави. Вона має специфічний предмет правового регулювання – найважливіші у державі суспільні відносини. Вона розробляється й приймається в особливому порядку. Кириченко В.А.

Слайд 4

Конституційний процес в Україні Перший етап (24.10.1990 – 26.10.1993) Конституційний процес розпочався підготовкою та прийняттям проекту нової Конституції України. Другий етап (10.11.1994 – 08.06.1995) Характеризується лише напрацюванням багатющого матеріалу альтернативних проектів Конституції. Третій етап (24.11.1995 – 28.06.1996) Конституційний процес було завершено прийняттям Конституції незалежної української держави. Кириченко В.А.

Слайд 5

Конституція України Конституція України прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. Голова Верховної Ради України О.Мороз та Президент України Л.Кучма після прийняття Конституції України. 28 червня 1996 р. Кириченко В.А.

Слайд 6

Загальні засади Конституції Україні Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. В Україні існує єдине громадянство. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Україна є республікою. Народ є носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування. В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Кириченко В.А.

Слайд 7

Загальні засади Конституції Україні Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності. Державною мовою в Україні є українська мова, також гарантується вільний розвиток, використання і захист мов національних меншин. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачене законодавством. На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом. Кириченко В.А.

Слайд 8

Положення Конституції України, що визначають Україну як правову державу Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ України. В Україні визнається і діє принцип верховенства права в управлінні державними справами. Суспільні відносини в Україні регулюються тільки на основі законів. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи державної влади та місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти тільки на основі Конституції та законів України. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Кириченко В.А.

Слайд 9

Конституційні основи державного ладу України За формою державного устрою Україна є унітарною державою. За формою державного правління Україна є парламентсько-президентською республікою. За політичним режимом Україна є демократичною державою. Кириченко В.А.

Слайд 10

Система органів державної влади України Верховна Рада України (парламент) - єдиний орган законодавчої влади в Україні. Представницькими органами влади є Верховна Рада Автономної Республіки Крим та представницькі органи місцевого самоврядування (сільські, селищні, міські, районні, обласні ради), які законодавчо наділяються правом представляти інтереси територіальних громад і приймати від їхнього імені рішення. Засідання Верховної Ради України Кириченко В.А.

Слайд 11

Система органів державної влади України Кабінет Міністрів України (уряд) - вищий орган в системі органів виконавчої влади в Україні. До місцевих органів виконавчої влади належать органи виконавчої влади загальної компетенції (Рада міністрів АРК, обласні, районні державні адміністрації) та органи галузевої і функціональної компетенції(підпорядковані як центральним, так водночас центральним і місцевим органам виконавчої влади). Кириченко В.А. Засідання Кабінету Міністрів

Слайд 12

Система органів державної влади України Конституційний Суд України - єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Судову систему України складають суди загальної юрисдикції, найвищим у якій є Верховний Суд України Кириченко В.А. Засідання Конституційного Суду України

Слайд 13

Президент України Президент України є главою держави і виступає від її імені. Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина. Президент України В.Ющенко складає присягу Кириченко В.А.

Слайд 14

Державні символи України Державний Прапор України – стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Стаття 20 Конституції України. Державний прапор – це полотнище одного або кількох кольорів, як правило, з певним зображенням, що відтворює одну або кілька ідей політичного характеру. Кириченко В.А.

Слайд 15

Державні символи України Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України та герба Війська Запорізького. Головним елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Герб України). Стаття 20 Конституції України. Державний Герб – це офіційний символічний знак держави, що в графічних і кольорових зображеннях виражає її історичні, національні, соціальні традиції та особливості. Кириченко В.А.

Слайд 16

Державні символи України Державний Гімн України – національний гімн на музику М.Вербицького зі словами, затвердженими законом. Стаття 20 Конституції України. Державний Гімн – це офіційна урочиста пісня або інший музичний твір, що в музично-поетичній формі виражає державницьку ідею, соціальній ідеал народу і є офіційним символом держави. Кириченко В.А.

Слайд 17

Адміністративно-територіальний устрій України Систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим; області, райони; міста; райони в містах; селища; села. Кириченко В.А.

Слайд 18

Автономна Республіка Крим Автономна Республіка Крим є невід'ємною складовою України і в межах повноважень, визначених Конституцією України вирішує питання, віднесені до її відання. Територія АРК визначається межами, які існували на 20 січня 1991 р. - день проведення референдуму та на день набуття чинності Законом України про відновлення автономії республіки. АРК має свої символи: Герб, Прапор і Гімн. Нормативно-правові акти Верховної Ради АРК та рішення Ради міністрів АРК не можуть суперечити Конституції та законам України. Кириченко В.А.

Слайд 19

Загальний висновок Конституційний процес виявився в Україні складним, суперечливим і надзвичайно тривалим. Прийняття Конституції завершило період державного становлення, закріпило правові основи незалежної України. Кириченко В.А.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Правознавство