X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ВИБОРЧІ СИСТЕМИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ В УКРАЇНІ(В ПОРІВНЯЛЬНОМУ АСПЕКТІ)

Завантажити презентацію

ВИБОРЧІ СИСТЕМИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ В УКРАЇНІ(В ПОРІВНЯЛЬНОМУ АСПЕКТІ)

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ВИБОРЧІ СИСТЕМИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ В УКРАЇНІ (В ПОРІВНЯЛЬНОМУ АСПЕКТІ) Автор роботи: слухач групи ДУд-24, Наход М.А. Презентація роботи на здобуття кваліфікації магістра державного управління на тему: Науковий керівник: доктор філософських наук, професор кафедри політичних наук та філософії Колодій А.Ф. Виборчі системи та їх вплив на організацію та проведення виборів в Україні (в порівняльному аспекті)

Слайд 2

ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РІЗНИХ ТИПІВ ВИБОРЧИХ СИСТЕМ 1.1. Типологія виборчих систем 1.2. Характеристика найпоширеніших виборчих систем, що застосовуються для обрання представницьких органів влади у країнах світу 1.3. Критерії, за якими слід обирати виборчі системи 1.4. Моделі управління виборчим процесом РОЗДІЛ 2. ВИБОРЧІ СИСТЕМИ ТА УПРАВЛІННЯ ВИБОРЧИМ ПРОЦЕСОМ В УКРАЇНІ 2.1. Досвід зарубіжних країн з вдосконалення виборчих систем та управління виборчим процесом (на прикладі Польщі та Естонії 2.2. Еволюція виборчих систем України (1993-2006 рр.) 2.3. Виборчі системи для формування місцевих представницьких органів влади в Україні 2.4. Органи управління виборчим процесом в Україні 2.5. Основні проблеми, що впливають на організацію та проведення виборів, їх залежність від типу виборчої системи РОЗДІЛ 3. ЗАВДАННЯ ЩОДО РЕФОРМУВАННЯ ВИБОРЧИХ СИСТЕМ І ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕДУР З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ В УКРАЇНІ 3.1. Основні підходи до вдосконалення виборчих систем в Україні для різних видів виборів 3.1.1. Вибори народних депутатів України 3.1.2. Вибори до обласних та районних рад 3.1.3. Вибори депутатів міських, селищних і сільських рад та їх голів 3.2. Вдосконалення механізмів управління виборчим процесом в Україні ВИСНОВКИ ДОДАТКИ Виборчі системи та їх вплив на організацію та проведення виборів в Україні (в порівняльному аспекті)

Слайд 3

ВСТУП Мета дослідження полягає в аналізі різних видів виборчих систем в Україні та світі, їх впливові на організацію та проведення виборів, визначенні оптимальних для України виборчих систем та вдосконаленні управління виборчим процесом. Для досягнення мети необхідно розв'язати наступні завдання: проаналізувати позитиви та недоліки виборчих систем які використовуються в світі та тих, що використовувались в Україні протягом її новітньої історії; розглянути критерії вибору виборчих систем та моделі управління виборчим процесом; вивчити зарубіжний досвід реформування виборчих систем та організації виборів (в даному дослідження на прикладі Польщі та Естонії); проаналізувати виборче законодавство України в частині функціонування виборчих систем та управління виборчим процесом; на основі вітчизняного та міжнародного досвіду визначити оптимальні виборчі системи для парламентських та місцевих виборів в Україні; запропонувати шляхи вдосконалення організації управління виборчим процесом у нашій державі. Новизна даного дослідження в тому, що на основі системного аналізу теоретико-методолічної бази та досвіду зарубіжних країн практично вперше пропонується обгрунтований та цілісний підхід до реформування виборчих систем та організації виборчого процесу в Україні. Практичне значення отриманих результатів. Матеріали роботи, висновки і рекомендації можуть бути використані законодавцями та фахівцями з виборчого законодавства при подальшому вдосконаленні законодавчої бази, розробці Виборчого кодексу України. На основі матеріалів дослідження будуть розроблені посібники для керівників політичних партій, кандидатів у депутати різних рівнів, представників громадських організацій, посадових та службових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування задіяних в організації виборчого процесу. Також, ми вважаємо за необхідне використати результати роботи при підготовці навчально-методичних матеріалів для проведення занять з окремих політологічних та державно-управлінських дисциплін у вищих навчальних закладах. Виборчі системи та їх вплив на організацію та проведення виборів в Україні (в порівняльному аспекті)

Слайд 4

Сім’ї виборчих систем Виборча система є способом розподілу голосів на виборах між політичними партіями і окремими кандидатами. Експерти Міжнародного інституту демократії та сприяння виборам виділяють чотири загальні сім’ї виборчих систем: 1. Мажоритарні: голосування за принципом відносної більшості; система голосування у два тури; альтернативне голосування; представницьке або блокове голосування; блокове голосування за партійними списками. 2. Пропорційні: голосування за партійними списками; голосування з правом передачі голосу іншому кандидат. 3. Змішані: паралельні системи; голосування за змішаною (компенсаційною) системою. 4. Інші (напівпропорційні): голосування без права передачі голосу іншому кандидату; обмежене голосування; преференційне голосування. Виборчі системи та їх вплив на організацію та проведення виборів в Україні (в порівняльному аспекті)

Слайд 5

Критерії розробки виборчих систем Забезпечення реального представництва та віддзеркалення структури суспільства; Зрозумілість, доступність і значущість виборів для виборців; Забезпечення стимулів до примирення (засіб врегулювання політичних конфліктів та непорозумінь); Заохочення політичних партій до пошуків широкої підтримки; Сприяння формуванню стабільної та ефективної виконавчої влади; Забезпечення підзвітності влади; Забезпечення індивідуальної підзвітності обраних представників; Сприяння існуванню ефективної опозиції; Забезпечення прийнятних для країни витрат на виборчий процес; Відповідність міжнародним стандартам. Виборчі системи та їх вплив на організацію та проведення виборів в Україні (в порівняльному аспекті)

Слайд 6

Моделі управління виборчим процесом Міжнародний інститут демократії та сприяння виборам виділяє три широкі моделі управління виборчим процесом: Незалежна модель управління виборчим процесом існує в тих країнах, де вибори організовують і проводять ОУВ, інституційно незалежні і автономні від виконавчої гілки влади, і котрі мають і працюють на основі власного бюджету. Незалежна модель ОУВ не підзвітна жодному міністерству чи департаменту, хоча може бути підзвітною законодавчій, судовій гілці влади чи безпосередньо главі держави. Урядова модель управління виборчим процесом існує в країнах, де вибори організовують і проводять органи виконавчої влади, через міністерства, для прикладу Міністерство внутрішніх справ, і/чи місцеві органи виконавчої влади. Такі ОУВ працюють в структурі виконавчої гілки влади на загальнодержавному рівні і підзвітні Кабінету Міністрів. Змішана модель управління виборчим процесом має дуалістичний характер і містить у собі два компоненти ОУВ. Перший - незалежний від виконавчої гілки влади (як в незалежній моделі), на котрий покладено функції формування виборчої політики, моніторингу та нагляду. Другий – виконавчий компонент ОУВ, котрий знаходиться в підпорядкуванні уряду і/чи місцевих адміністрацій (як урядовій моделі). Відносини між цими компонентами ОУВ не завжди чітко врегульовані законодавчо і правильно трактуються. Виборчі системи та їх вплив на організацію та проведення виборів в Україні (в порівняльному аспекті)

Слайд 7

Досвід Польщі та Естонії з функціонування виборчих систем Польща: в даний час на парламентських виборах застосовується пропорційна виборча система відкритими регіональними списками. Польська виборча система, як і українська, характеризується винятковою нестабільністю. Опрацювання нових законів здійснюється так само в останній момент перед виборами, що впливає на рівень їх легітимності та сприйняття політичними партіями і виборцями. Естонія: на відміну від прикладу Польщі, стабільність естонської політичної системи може слугувати прикладом навіть для усталених демократичних країн. В Естонії також на місцевих і парламентських виборах застосовується пропорційна виборча система відкритими регіональними списками. Естонська виборча система дуже вдало поєднує партійну та персональну складову вибору громадян. Система голосування, при якій виборець вписує реєстраційний номер кан дидата у бюлетень, заслуговує на увагу і може бути застосована в Україні. Виборчі системи та їх вплив на організацію та проведення виборів в Україні (в порівняльному аспекті)

Слайд 8

Еволюція виборчих систем України (1993-2006 рр.), для обрання народних депутатів Мажоритарна система відносної більшості (1994 р.) Змішана паралельна система (1998, 2002 рр.) Пропорційна система з загальнонаціональними закритими списками (2006, 2007 рр.) Виборчі системи та їх вплив на організацію та проведення виборів в Україні (в порівняльному аспекті)

Слайд 9

Виборчі системи для формування місцевих представницьких органів влади в Україні 1994 р. – мажоритарна система відносної більшості в одномандатних округах на всіх місцевих виборах; 1998, 2002 рр. – мажоритарна система блокового (представницького) голосування у багатомандатних округах для обрання депутатів обласних та районних рад, мажоритарна система відносної більшості в одномандатних округах для обрання депутатів міських, селищних, сільських рад; 2006 р. – пропорційна система з загально-територіальними партійними списками для обрання депутатів обласних, районних та міських рад; мажоритарна система відносної більшості в одномандатних округах для обрання депутатів селищних і сільських рад. Виборчі системи та їх вплив на організацію та проведення виборів в Україні (в порівняльному аспекті)

Слайд 10

Структура органів управління виборчим процесом в Україні Структура органів управління виборчим процесом має трьох-ступеневий характер. Центральна виборча комісія; Окружні виборчі комісії (територіальні виборчі комісії – для виборів Президента, місцевих виборів); Дільничні виборчі комісії. Формування структури ОУВ в Україні пройшло ряд етапів. Сформована дієва, хоча й не бездоганна структура органів управління виборчим процесом з чіткими і зрозумілими функціями. Виборчі системи та їх вплив на організацію та проведення виборів в Україні (в порівняльному аспекті)

Слайд 11

Основні проблеми, що впливають на організацію та проведення виборів в Україні Загальні проблеми організації виборчого процесу: відсутність Виборчого кодексу і уніфікованих процедур з організації різних видів виборів; проблема об’єднання в часі місцевих виборів та виборів до Верховної Ради України; кваліфікаційний рівень членів виборчих комісій; складання та якість списків виборців; утворення виборчих округів та їх кількість; залежність виборчих комісій від органів державної влади та місцевого самоврядування. Виборчі системи та їх вплив на організацію та проведення виборів в Україні (в порівняльному аспекті)

Слайд 12

Основні проблеми, що впливають на організацію та проведення виборів в Україні Проблеми проведення парламентських і місцевих виборів: в якості центру прийняття ключових рішень життя політичних сил і депутатів безпосередньо виступають центральні органи партій, які часто бувають відірвані від проблем виборців; система закритих списків обмежила можливість доступу виборців до інформації про конкретних осіб, за яких вони віддають свій голос; обмеження безпосереднього зв’язку депутатів із населенням; ускладнення партіям формування списків кандидатів; формування складу виборчих комісій партіями (блоками) - суб’єктами виборчого процесу; обмеження можливостей виходу на загальнонаціональний рівень нових активних особистостей з регіонів і посилення ролі політиків з столиці; сумнівна легітимність сільських, селищних та міських голів. Виборчі системи та їх вплив на організацію та проведення виборів в Україні (в порівняльному аспекті)

Слайд 13

Відповідність пропорційних виборчих систем критеріям розробки та впровадження виборчих систем Виборчі системи та їх вплив на організацію та проведення виборів в Україні (в порівняльному аспекті)

Слайд 14

Оптимальні виборчі системи для України Вибори народних депутатів України – пропорційна система з відкритими регіональними списками в багатомандатних округах, межі яких збігаються з межами 27 адміністративно-територіальних одиниць України; Вибори до обласних і районних рад – пропорційна система з відкритими регіональними списками в багатомандатних округах, межі яких збігаються з межами районів (сільських рад); Вибори до міських рад міст Києва, Севастополя, обласних центрів та міст обласного підпорядкування – пропорційна система з відкритими списками в одномандатному окрузі, межі якого збігаються з межами відповідного міста; Вибори до міських рад міст районного значення, селищних та сільських рад – мажоритарна система відносної більшості у багатомандатних виборчих округах, кількість яких залежить від кількості населення, що проживає на території відповідної ради, та кількості населених пунктів, що входять її складу; Вибори міських, селищних та сільських голів – мажоритарна система абсолютної (у два тури) чи відносної більшості, в залежності від одночасності/неодночасності проведення цих виборів. Виборчі системи та їх вплив на організацію та проведення виборів в Україні (в порівняльному аспекті)

Слайд 15

Вдосконалення управління виборчим процесом В контексті подальшого реформування виборчого законодавства у частині управління виборчим процесом необхідно здійснити ряд кроків: прийняти Виборчий кодекс України, який би уніфікував усі виборчі процедури; повністю врегулювати розведення парламентських, президентських та місцевих виборів; забезпечити виконання вимог законодавства щодо утворення регіональних представництв ЦВК та створення Державного реєстру виборців; врегулювати технічні питання організації виборів – утворення виборчих округів, формування дієвих та професійних виборчих комісій. Виборчі системи та їх вплив на організацію та проведення виборів в Україні (в порівняльному аспекті)

Слайд 16

Дякую за увагу ! Запитання ??? Контакти: Михайло Наход м. Луцьк, вул. Ковельська, 2, 4-поверх Тел. (0332) 78-82-89, (067) 332-64-14 E-mail: michael_nahod@yahoo.com , mnakhod@gmail.com Виборчі системи та їх вплив на організацію та проведення виборів в Україні (в порівняльному аспекті)

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Політика