X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Рада Європи та її стандарти медіа плюралізму

Завантажити презентацію

Рада Європи та її стандарти медіа плюралізму

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Рада Європи: стандарти медіа плюралізму   Проф. Др. Зрінка Перушко Центр досліджень в галузі медіа та комунікацій (CIM) Факультет політології Університет Загреба www.cim.fpzg.hr zperusko@fpzg.hr 13/10/2010

Слайд 2

Централізація ЗМІ на відміну від плюралізму і різноманітності Політика Ради Європи щодо аудіовізуальних ЗМІ заснована на засадах свободи і вільного обміну інформації, редакційної незалежності, розмаїття думок, медіа плюралізмі Централізація ЗМІ - контроль над ЗМІ що зосереджений в декількох руках (власність або інша контролююча складова), глобальні тенденції медіа ринків Централізація є несприятливим фактором для плюралізму та розмаїття медіа Загрози плюралізму в перехідному контексті перед демократичною консолідацією: політичний/державний вплив - політична централізація після демократичної консолідації: тенденції медіа ринку до централізації

Слайд 3

Рада Європи: Стандарти медіа плюралізму Європейська конвенція з прав людини, стаття 10 Рекомендації Rec (2007) 2 Комітету міністрів державам-членам щодо медіа плюралізму та різноманіття медіа контенту Рекомендації Rec (2007) 3 Комітету міністрів державам-членам щодо компетенцій громадських ЗМІ в інформаційному суспільстві Декларація Комітету міністрів про заходи з впровадження статті 10 Європейської конвенції про права людини, прийнятої 13 січня 2010р. Декларація Комітету міністрів на захист ролі ЗМІ за умов демократії в контексті централізації ЗМІ, 2007р. Доповідь про медіа різноманітність в Європі, AP-MD 2002р. Доповідь про транснаціональну централізацію ЗМІ, AP-MD 2004

Слайд 4

Рекомендації Rec (2007) 2 Комітету Міністрів державам-членам щодо медіа плюралізму та розмаїття медіа контенту Стаття 10 Конвенції про захист прав людини та основних свобод Рекомендації Rec (2000) 23 про незалежність і функції регулюючих органів у секторі мовлення Рекомендації Rec (2003) 9 про заходи щодо сприяння демократичному і соціальному внеску цифрового мовлення Рекомендація № R (99) 1 про заходи щодо сприяння медіа плюралізму Рекомендація № R (94) 13 про заходи щодо сприяння прозорості засобів масової інформації Декларація про культурну різноманітність, 2000р. Європейська конвенція про транскордонне телебачення Конвенція ЮНЕСКО про охорону та заохочення розмаїття культурного самовираження, 2005р.

Слайд 5

Рекомендації Rec(2007)2 Принципи: Різноманітність власників ЗМІ і їх типів (структурна різноманітність ) Окремі галузеві заходи з обмеження централізації Врахування впливу технології створення новин на медіа-ринки Відокремлення політики уряду від редакційної політики Одного структурного плюралізму не достатньо для створення плюралізму та різноманітності медіа контенту Структурний плюралізм Плюралізм змісту Прозорість засобів масової інформації Наукові дослідження

Слайд 6

Рекомендації Rec (2007) 2: структурний плюралізм Правила власності: -   Прийняти правила для обмеження індивідуального або корпоративного впливу на медіа-ринки -   Правила повинні включати горизонтальну і вертикальну централізацію -   Пороги повинні бути встановлені у відповідності з технологічним розвитком -  Відповідальні органи повинні мати можливість реального впливу на стан централізації Служба громадського мовлення Інші ЗМІ що сприяють плюралізму (спільноти і т.д.) Регулювання доступу до нових медіа

Слайд 7

Рекомендації Rec (2007) 2: плюралізм контенту (змісту) Сприяння демократичної участі і внутрішньому розмаїттю - меншини, соціальна згуртованість, медіа грамотність, стирання межі між цифровими та іншими технологіями Дозволи на цифрове мовлення і правила щодо трансляції обов'язкових програм для місцевого контенту Позитивні заходи сприяння плюралізму контенту

Слайд 8

Рекомендації Rec (2007) 2: прозорість засобів масової інформації Інформація про власників ЗМІ та інших, хто має вплив на редакційну політику Інформація про відносини і зв'язки власників ЗМІ з іншими компаніями Інформація про отримані субсидії і їх джерело Інформація про право на відповідь

Слайд 9

Рекомендації Rec (2007) 2: наукові дослідження структурний плюралізм на відміну від плюралізму контенту: відносини централізації ринку (аудиторії, доходи від реклами) і плюралізму контенту різноманітність і плюралізм у медіа програмах, і баланс між інформаційним і розважальним контентом Міжнародне порівняльне дослідження впливу транснаціональної централізації ЗМІ на медіа плюралізм

Слайд 10

ECTT – медіа плюралізм захист неповнолітніх та сприяння медіа грамотності користувачів, різноманітність контенту - заохочення і сприяння медіа плюралізму: Шляхом сприяння забезпеченню повної прозорості структури власності постачальників медіа послуг, Шляхом заохочення мовників служб громадського мовлення, відігравати активну роль в соціальній згуртованості всіх членів громади та суспільства Новини повинні об'єктивно представляти факти і заохочувати вільне формування думок, і передбачати право на відповідь, доступ громадськості до інформації, мати культурну мету і медіа плюралізм та розмаїття контенту Рекомендації Rec (2007)2

Слайд 11

ЮНЕСКО: Показники розвитку медіа I. Система регулювання що сприяє свободі вираження, плюралізму і різноманітності ЗМІ II.      Множина і різноманітність ЗМІ, конкурентний рівень діяльності та прозорість структури власності III.    ЗМІ в якості платформи для демократичного обговорення IV.   Професійні установи нарощування потенціалу і надання підтримки, що лежать в основі свободи слова, плюралізму і різноманітності V. Інфраструктурний потенціал достатній для підтримки незалежних та плюралістичних засобів масової інформації

Слайд 12

Моніторинг медіа плюралізму ЄС діагностичний інструмент для отримання широкого розуміння ризиків медіа плюралізму широке поняття медіа плюралізму - політичний, культурний, географічний, структурний та інші виміри включаючи ті, що пов'язані з контентом (не орієнтовані відверто на централізації медіа власності) 3 набори показників Правові показники Соціально-демографічні показники Економічні показники

Слайд 13

Проблемні напрямки та виклики ефективної політики в сфері розбудови різноманітності та плюралізму медіа на європейському рівні Недостатні знання - інтерпретація даних - щодо сучасного стану медіа системи та різноманітності каналів Недостатня прозорість структури власності, ринкові сили, доходів, тиражів і аудиторії (особливо в країнах Центральної та Східної Європи) Різні інтереси країн – країни - великі виробники і експортери медіа контенту і компанії які не мають спільних інтересів та невеликі країни з низьким рівнем виробництва і малими ринками з низькою мовною різноманітністю Протилежні інтереси медіа бізнесу, які отримують вигоду від централізації і домінуючого становища Глобальні тенденції лібералізації Недостатнє розуміння з боку політиків наслідків сприяння культурному розмаїттю та плюралізму думок  

Слайд 14

Проблеми та питання що стосуються країн Центральної та Східної Європи Немає системи моніторингу прозорості структури власності ЗМІ Немає системи моніторингу для отримання точних даних про централізацію аудиторії і контенту Недостатнє розуміння структури місцевого медіа ринку і його динаміки Недостатнє правове регулювання / захист від централізації і монополії Складнощі із впровадженням більш суворого регулювання в умовах глобальної тенденції до лібералізації Недостатнє розуміння з боку політиків наслідків сприяння культурному розмаїттю та плюралізму думок

Слайд 15

Інтернет посилання Рекомендації CM / Rec (2007) 2 Комітету міністрів державам-членам щодо медіа плюралізму та різноманіття медіа контенту, Рада Європи https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Rec(2007)2&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=COE&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75 Методологія моніторингу централізації засобів масової інформації та різноманітності медіа-контенту, MC-S-MD, Рада Європи, 2008р. http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/Doc/H-Inf(2009)9_en.pdf ЄС: Моніторинг медіа плюралізму в Європі. http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/pluralism/study/index_en.htm Звіти країн, 2009р. http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/pluralism/study/country_rep/index_en.htm Показники ЮНЕСКО щодо розвитку медіа, 2007р. http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=26032&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Політика