X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Основні пріоритети навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції

Завантажити презентацію

Основні пріоритети навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ Основні пріоритети навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції

Слайд 2

МІЖНАРОДНІ АКТИ Конвенція ООН проти корупції (підписана 11.12.03 та ратифікована згідно із Законом України від 18.10.06 № 251-V) Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (підписана 27.01.99 та ратифікована згідно із Законом України від 18.10.06 № 252-V) Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією (підписана 04.11.99 та ратифікована згідно із Законом України від16.03.05 № 2476-ІV) Рекомендація № R (2000) 10 Комітету Міністрів державам-членам Ради Європи щодо кодексів поведінки державних службовців (прийнята Комітетом Міністрів на 106 сесії 11.05.2000)

Слайд 3

Україна співпрацює з міжнародними інституціями Transparency International Група держав Ради Європи проти корупції (ГРЕКО) Стамбульський план дій ОЕСР з боротьби проти корупції

Слайд 4

(1998 рік – 85, 2010 рік – 179) Transparency International – заснований у 1993 році міжнародний недержавний і некомерційний рух, метою якого є мобілізація через мережу національних представництв громадянського суспільства, ділових, вчених і урядових кіл на боротьбу з корупцією як на національному, так і на міжнародному рівні Індекс TI беруть до уваги особи, які ухвалюють ключові рішення щодо інвестицій і торгівлі

Слайд 5

2010 2,4 Індекс сприйняття корупції в Україні за останні 13 років З Україною на одному місці посідають: Азербайджан, Бангладеш, Того Гондурас, Нігерія, Філіппіни, Сьєрра-Леоне, Зімбабве

Слайд 6

Група держав Ради Європи проти корупції (GRECО) Група держав Ради Європи проти корупції (GRECO) утворено у 1999 році. У її складі 49 держав Європи З 1 січня 2006 року України приєдналась до GRECO, ратифікувавши Цивільну Конвенцію проти корупції, і стала 40-им членом GRECO У березні 2007 року на 32-ому пленарному засіданні GRECO затверджено Звіт про результати оцінювання щодо стану корупції в Україні, який містить 25 рекомендацій

Слайд 7

Стамбульський план дій з питань боротьби проти корупції Глави делегацій Азербайджану, Вірменії, Грузії, Російської Федерації, Таджикистану та України на 5-й щорічній зустрічі Антикорупційної мережі для перехідних економік 10 вересня 2003 року у Стамбулі (Туреччина) прийняли План дій з боротьби проти корупції як основу для створення ефективних та прозорих систем публічної служби, розвитку доброчесності в ділових операціях та підтримки активної участі громадськості в процесі реформ

Слайд 8

Стамбульський план дій з питань боротьби проти корупції У зв’язку прийняттям Україною Стамбульського плану дій за результатами проведеного оцінювання міжнародними експертами надано Україні 24 рекомендації у сфері боротьби проти корупції

Слайд 9

НОВІ АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАКОНИ 7 квітня 2011 року Верховною Радою України прийнято закони: "Про засади запобігання і протидії корупції“ (№ 3206) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення” (№ 3207) Набрав чинності з 01.07.11, крім ст. 11 та 12 (набирають чин. з 01.01.12)

Слайд 10

Закон України “Про засади запобігання і протидії корупції” Стаття 1. Визначення термінів Безпосереднє підпорядкування Близькі особи Конфлікт інтересів Корупційне правопорушення Корупція Неправомірна вигода Члени сім'ї

Слайд 11

СУБ’ЄКТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КОРУПЦІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ * СТАТТЯ 4. СУБ’ЄКТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КОРУПЦІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування: а) Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та заступник, Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри України, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор України, Голова Національного банку України, Голова Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим; 4) посадові особи юридичних осіб, фізичні особи – у разі одержання від них особами, зазначеними у пунктах 1, 2 частини першої цієї статті, або за участю цих осіб іншими особами неправомірної вигоди. 2) особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування: 3) особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків,   СТАТТЯ 4. СУБ’ЄКТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КОРУПЦІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Слайд 12

* Координацію діяльності правоохоронних органів з питань протидії корупції здійснюють у межах наданих повноважень Генеральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори Координацію реалізації органами виконавчої влади визначеної Президентом України антикорупційної стратегії здійснює спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної політики, який утворюється Президентом України і діє відповідно до вимог, встановленим законом

Слайд 13

Обмеження для осіб, уповноважених на виконання функцій держави, щодо: використання службового становища (ст. 6) сумісництво та суміщення з іншими видами діяльності (ст. 7) одержання дарунків (пожертв) (ст. 8) робота близьких осіб (ст.9) після звільнення з посади або припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (ст. 10)

Слайд 14

school.gov.ua * Особам, уповноваженим на виконання функцій держави, місцевого самоврядування, які звільнилися із займаної посади, або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, протягом року з дня її припинення забороняється:

Слайд 15

Стаття 11. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад Спецперевірка проводиться стосовно осіб, які претендують на посади, зазначені у п.1 ч.1 ст. 4 Спеціальній перевірці підлягають відомості щодо: 1) притягнення особи до кримінальної відповідальності, в тому числі за кор. правопорушення, наявності судимості, її зняття, погашення; 2) факту, що особа піддана, піддавалася раніше адміністративним стягненням за кор. правопорушення; 3) достовірності інформації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру; 4) наявності в особи корпоративних прав; 5) стану здоров'я, освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання, підвищення кваліфікації.

Слайд 16

Стаття 12. Фінансовий контроль Особи, уповноважені на виконання функцій держави, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) відомості про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, за минулий рік за формою, що додається до цього Закону

Слайд 17

Стаття 13. Кодекси поведінки Загальні вимоги до поведінки публічних службовців, якими вони зобов'язані керуватися під час виконання своїх повноважень, підстави та порядок притягнення до відповідальності за порушення цих вимог установлюються законом Законами та іншими НПА можуть установлюватися спеціальні вимоги щодо поведінки таких осіб

Слайд 18

Загальні правила поведінки державного службовця (наказ ГУДС від 04.08.10 № 214) І.Загальні положення ІІ. Загальні обов'язки державного службовця ІІІ. Врегулювання конфлікту інтересів ІV. Запобігання проявам корупції Посадовим особам ОМС рекомендовано керуватися зазначеними правилами

Слайд 19

Стаття 14. Урегулювання конфлікту інтересів Особи, уповноважені на виконання функцій держави, зобов’язані: уживати заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів повідомляти невідкладно безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів

Слайд 20

Загальні правила поведінки державного службовця (наказ ГУДС від 04.08.10 № 214) ІІІ. Врегулювання конфлікту інтересів Державний службовець зобов'язаний у межах своїх повноважень вживати заходів щодо недопущення конфлікту інтересів У разі коли обставини, що можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів, склалися після призначення на посаду, державний службовець повинен невідкладно повідомити в письмовій формі про це свого безпосереднього керівника та терміново вжити заходів щодо усунення таких обставин Якщо державному службовцю стало відомо про наявність конфлікту інтересів у інших державних службовців, йому необхідно повідомити про це свого безпосереднього керівника

Слайд 21

Стаття 15. Антикорупційна експертиза проектів НПА Антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів проводить Мін’юст. Методичні рекомендації щодо проведення експертизи проектів нормативно-правових актів на наявність корупціогенних норм (наказ Мін’юсту від 23.06.10 № 1380/5) За ініціативою фіз. осіб, об'єднань громадян, юр. осіб може проводитися громадська антикор. експертиза НПА

Слайд 22

*

Слайд 23

* Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення (відомості про таких осіб заносяться у триденний термін з дня набрання рішення суду законної сили, ст. 21)

Слайд 24

Стаття 22. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення Особи, яких притягнуто до кримінальної або адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення, підлягають звільненню з відповідних посад у триденний строк з дня отримання органом державної влади, копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили, якщо інше не передбачено законом

Слайд 25

Національна антикорупційна стратегія на 2011-2015 роки – затверджена Указом Президента України від 21.10.11 № 1001

Слайд 26

Основні причини виникнення та поширення корупції в Україні: Недостатній рівень доброчесності посадовців Недосконалість адміністративних процедур Наявність широкого спектра дискреційних повноважень Невідповідність оплати праці посадовців обсягу їх повноважень Несприятливий режим підприємницької діяльності Низька ефективність репресивних антикорупційних заходів Толерантність суспільства до проявів корупції Сприйняття корупції як засобу досягнення бажаного результату

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Політика