X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
"Органи державної влади в Україні"

Завантажити презентацію

"Органи державної влади в Україні"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ПРЕЗЕНТАЦІЯ з правознавства Органи державної влади в Україні Учениці 10-А класу СІТ ЗОШ №61 Касторської Сузанни

Слайд 2

Структура Верховної Ради України: Голова Верховної Ради України Рахункова палата Комітети Верховної Ради України Перший заступник Голови Верховної Ради України Апарат Верховної Ради України Заступник Голови Верховної Ради України Тимчасові спеціальні комісії Тимчасові слідчі комісії Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

Слайд 3

Функції й повноваження Президента України Функції: Основні напрямки діяльності глави держави обумовлені його місцем і роллю в системі органів державної влади Основні функції Президента України визначено в ст.102 Конституції України Повноваження: Конкретні пава та обов’язки глави держави з вирішення питань, віднесених до його відання Основні повноваження Президента України конкретизуються в ст.106 Конституції України

Слайд 4

Склад Кабінету Міністрів України Прем’єр-міністр України Перший віце-прем’єр-міністр Віце-прем’єр-міністри Міністри

Слайд 5

Повноваження Кабінету Міністрів України: Забезпечення державного суверенітету і економічної самостійності України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики Держави, виконання Конституції і законів України, актів Президента України Впровадження заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина Забезпечення проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики у сферах праці й зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки й природокористування Розроблення і здійснення загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку України

Слайд 6

Забезпечення рівних умов розвитку всіх форм власності Розроблення проекту закону про Державний бюджет України і забезпечення виконання Верховною Радою України Державного бюджету України, подання Верховній Раді України звіту про його виконання Здійснення заходів щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки України Організація і забезпечення здійснення зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи Спрямування і координація роботі міністерств, утворення, реорганізація та ліквідація міністерств та інших органів виконавчої влади Здійснення інших повноважень

Слайд 7

Функції судової влади: Здійснення правосуддя Правосуддя – вид діяльності держави, що полягає в розгляді і вирішенні соц. конфліктів Тлумачення правових норм, яке пов’язане з реалізацією повноважень Конституційного Суду України Судовий контроль (нагляд) за законністю застосування засобів процесуального примусу Обмеження правосуб’єктності громодян України визначення громадянина недієздатним

Слайд 8

Судова система України Конституційний Суд України Суди загальної юрисдикції Верховний Суд України – вищий судовий орган у системі судів загальної юрисдикції Військова судова колегія Судова палата в цивільних справах Судова палата у кримінальних справах Судова палата у Господар ських справах Судова палата в адміністративних справах

Слайд 9

Верховний Суд України Апеляційний суд України Апеляційні господарські суди Апеляційні загальні суди України Вищий адміністративний суд України Вищий господарський суд України Апеляційні адміністративні суди Місцеві адміністративні суди (окружні) Місцеві господарські суди Місцеві загальні суди

Слайд 10

Повноваження Конституційного Суду України Вирішення питань про відповідність Конституції України: законів та інших правових актів Верховної Ради України актів Президента України актів Кабінету Міністрів Украйни правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим

Слайд 11

Конституційні функції прокуратури Підтримання державного обвинувачення в суді Представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, й при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян Нагляд за додержаннями прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів із цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами

Слайд 12

Система органів внутрішніх справ Міністерство внутрішніх справ: МВС України, головні управління МВС України в Криму, м. Києві та Київській області; Управління МВС України в областях м. Севастополі; Міські, районні,лінійні,відділи. Підрозділи міліції: кримінальна міліція: міліція громадянської безпеки; місцева міліція; транспортна міліція, державна автомобільна інспекція; міліція охорони, судова міліція; спеціальна міліція.

Слайд 13

Інші органи та установки: органи слідства та дізнання, навчальні, науково-дослідні та ін. установи; інші підрозділи, підвідомчі МВС України. Внутрішні війська: військові формування, призначені для оборони та охорони важливих державних об’єктів, установ примусового характеру, а також для участі в охороні громадянського порядку та боротьби зі злочинністю.

Слайд 14

Основні завдання служби безпеки України Захист державного суверенітету,конституційного ладу,територіальної цілісності, економічного, науково-технічного й оборонного потенціалу України, державних інтересів і прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб Попередження, виявлення, припинення й розкриття злочинів проти миру та безпеки людства, тероризму, корупції та організованої злочинної діяльності, у сфері управляння та економіки, ін. протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Політика