X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Демократичне врядування як категорія науки державного управління

Завантажити презентацію

Демократичне врядування як категорія науки державного управління

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Демократичне врядування як категорія науки державного управління Проф. Колодій А.Ф. antonina@political-studies.com Львів 2010 ЛРІДУ НАДУ при Президентові України Кафедра політичних наук і філософії

Слайд 2

Політика - це діяльна участь людей у справах громади, суспільства, держави заради розв’язання загально значущих проблем через прийняття і впровадження рішень Прийняття і впровадження рішень = врядування Людина, як істота політична за своєю природою, живе в довершених і самодостатніх політичних об’єднаннях – державах (політіях), вона бере участь у справах держави, тобто займається політикою. Політика – це участь у справах держави. (Арістотель, “Політика”) Широке розуміння політики: політика як участь у справах держави

Слайд 3

Державна (публічна) політика сукупність дій уряду та підпорядкованих йому установ, спрямованих на визначення стратегії розвитку суспільства, забезпечення функціонування та розвитку систем його життєдіяльності, розв’язання суспільних проблем

Слайд 4

Два значення поняття "політика" Для ухвалення , а особливо - втілення в життя рішень використовують такий ресурс як влада. Тому політика також є боротьбою за здобуття і втримання влади Отже, є два розуміння політики: Politics (політика як політичні змагання, боротьба) Policy (публічна, державна політика) Процес вироблення і здійснення публічної (державної) політики = врядуванню

Слайд 5

Дежавне (публічне) врядування й адміністрування Урядування – політична діяльність, спрямована на вироблення і здійснення державної політики Адміністрування – технічна складова врядування, що забезпечується на професійній (неполітичній) основі Адміністрування є допоміжною підсистемою, інструментом врядування

Слайд 6

Головна відмінність врядування від адміністрування Врядування – діяльність політично-відповідальних посадовців, що включає в себе ухвалення рішень; Адміністрування – діяльність професійних управлінців (чиновників, службовців), спрямована на підготовку й організацію виконання рішень

Слайд 7

Слайд 8

Суб’єкти врядування Три гілки влади (суб’єкти владарювання: парламент, уряд, суди) Публічна адміністрація (суб’єкти адміністрування, управлінський апарат) Громадянське суспільство (суб’єкти самоврядування, носії і виразники організованих інтересів) Урядовець і бюрократ

Слайд 9

Суперечності між врядуванням та адмініструванням, демократією й бюрократією Демократія,врядування плюралізм виборні посадовці короткочасний мандат cвобода й автономність розпорошення влади та політична відповідальність відкритість, вільний доступ до інформації Бюрократія, адміністрування єдність призначувані посадовці тривале посідання офісу команди й контроль ієрархічна організація та підпорядкування контроль за інформацією, секретність

Слайд 10

Розмежування політичних та адміністративних функцій і посад здійснюється за принципом: політики приймають рішення, вони здійснюють владу; управлінці – допомагають готувати рішення і здійснюють їх імплементацію між ними є чимало спільного; але є й відмінності та суперечності

Слайд 11

Нові підходи до розуміння врядування: “governance” як скеровування Стосується не структур, а практики Націлене на подолання хаосу і забезпечення керованості Допускає можливість урядування без уряду (глобальне врядування) Добре врядування = добрій керованості

Слайд 12

Врядування як правління і як скеровування Врядування як правління Концентрація уваги на державі, на вертикальних залежностях, на регламентації Врядування як скеровування Концентрація уваги на суспільстві і його агентах, на горизонтальних залежностях на співпраці (кооперуванні зусиль) і консенсусі

Слайд 13

Добре демократичне врядування-скеровування (good governance)

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Політика