X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Множення числа 3

Завантажити презентацію

Множення числа 3

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Розвиток критичного мислення учнів початкової школи на уроках мови та літературного читання

Слайд 2

Мета ознайомити студентів із особливостями технології розвитку критичного мислення; формувати у майбутніх учителів початкової школи поняття «критичне мислення»; розвивати професійну вправність студентів щодо здійснення мовної та літературної освіти учнів початкової школи; виховувати культуру мовлення майбутніх фахівців у галузі початкової освіти й позитивне ставлення до обраної професії. *

Слайд 3

Ключові поняття технологія навчання рідної мови, критичне мислення, компетентність, евокація, осмислення, рефлексія, асоціативний кущ, ґронування, кубування, джигсоу, дерево рішень, п′ятихвилинне есе, кола Вена (діаграма Вена), сенкан, ромашка Блума.

Слайд 4

План Формування критичного мислення молодших школярів як психолого-педагогічна проблема. Методи та форми організації навчальної діяльності учнів початкової школи на уроках рідної мови і читання задля формування в них критичного мислення.

Слайд 5

Література Вукіна Н. В., Дементієвська Н. П. Критичне мислення: як цього навчати / Н. В. Вукіна, Н. П. Дементієвська. – Харків: "Основа", 2007. – 108 с. Кроуфорд А. та ін. Технології розвитку критичного мислення учнів / [А. Кроуфорд, В. Саул, С. Метьюз, Д. Макінстер]; наук. ред., передм. О. І. Пометун. – К. : Плеяда, 2006. – 220 с. Формування критичного мислення на уроках мови : монографія / [Колектив авторів за заг. ред. В. Ф. Дороз : В. Ф. Дороз, Л. Я. Романова, О. Б. Ярова, В. А. Нищета, Г. А. Удовиченко]; передм. К. О. Баханова. – К. : Освіта України, 2008. – 336 с. Чемоніна Л. Сучасні технології навчання освітньої галузі «Мови і літератури» в початковій школі : навч. посіб. / Лада Чемоніна. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. – 212 с.

Слайд 6

Загальна мета технології розвитку критичного мислення підготовка громадян для відкритого суспільства, здатних до формування думок, розумного вибору між ідеями, що конкурують, вирішення проблем та відповідного обговорення ідей

Слайд 7

“Критичне мислення - це використання когнітивних технік і стратегій, які збільшують вірогідність отримання бажаного кінцевого результату“ (Д. Халперн) “Критичне мислення - це мислення самостійне, інформативне, воно починається з постановки запитання, прагне до переконливої аргументації, має соціальний характер“ (Д.Клусгер) “Критичне мислення є раціональним, рефлексивним мисленням, яке спрямоване на вирішення того, чому варто вірити або які дії варто застосувати” (М. Кларін)

Слайд 8

“Критичне мислення – здатність особистості долати в собі схильність до однозначно-догматичного сприйняття світу, вміння аналізувати ту чи іншу проблему , користуватися інформацією з різних джерел, відрізняючи об’єктивний факт від суб’єктивної думки про нього, логічний умовивід від упередженого припущення чи забобону. Це вміння людини адекватно визначати причини й передумови в її житті проблем, готовність докласти зусиль до їх практичного (а не лише риторичного) подолання». («Концепція громадянської освіти та виховання в Україні») “Критичне мислення – самостійне, нон-конформне творче ставлення до лінгвістичного, лінгвокультурологічного навчального матеріалу та інформації, яку учні отримують із різних джерел” (В.Ф. Дороз, Л.Я. Романова, О.Б. Ярова, В.А. Нищета, Г.А. Удовиченко)

Слайд 9

АНАЛІТИЧНІСТЬ СИСТЕМНІСТЬ ЛОГІЧНІСТЬ САМОСТІЙНІСТЬ АСОЦІАТИВНІСТЬ

Слайд 10

Основні групи компетентностей людини ти інформаційна компетентність мовленнєва компетентність логічна компетентність соціальна компетентність уміння працювати з джерелами інформації, користуватись підручниками, словниками, довідковою літературою уміння будувати усні та письмові висловлювання; відстоювати власні позиції та прийняті рішення уміння визначати та застосовувати теоретичні поняття, положення, концепції для аналізу й пояснення мовних явищ уміння співпрацювати з іншими, організовувати спільні дії, приймати спільні рішення, надавати необхідну допомогу іншим, давати оцінку й здійснювати самооцінку діяльності

Слайд 11

Рівні сформованості критичного мислення молодших школярів РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ рівень “критичність, яка тільки зароджується” рівень “коригуючої” критичності рівень “констатувальної” критичності

Слайд 12

Фази формування критичного мислення ЕВОКАЦІЯ ОСМИСЛЕННЯ РЕФЛЕКСІЯ

Слайд 13

Структура уроку критичного мислення І етап Розминка ІІ етап Обґрунтування навчання ІІІ етап Актуалізація ІV етап Усвідомлення змісту V етап Рефлексія

Слайд 14

Методичні стратегії розвитку критичного мислення Блок уроку з розвитку КМ Методичні стратегії Евокація «Мікрофон», «Мозковий штурм», читання в парах, читання в групах, асоціативний кущ, ґронування, кубування, «Знаю – хочу дізнатись – вивчу», вільне письмо тощо. Осмислення Читання тексту із системою позначок «Допомога», «Мозаїка «Джигсоу»», «Запитання – відповідь», «Знаємо – хочемо дізнатись – дізналися», взаємонавчання, метод «Прес» тощо. Рефлексія «Кола Вена», «Дерево рішень», «П’ятихвилинне есе», «Ромашка Блума», «Хрестики-нулики», «Сенкан», кубування, асоціативний кущ тощо.

Слайд 15

Асоціативний кущ асоціації асоціації асоціації асоціації асоціації КЛЮЧОВЕ ПОНЯТТЯ

Слайд 16

Асоціативний кущ Дід Казка Мишка- скряботушка Зайчик- лапанчик Вовчик- братик

Слайд 17

Ґронування ЧАСТИНИ МОВИ ПРИКМЕТНИК відмінок число рід ознака предмета ІМЕННИК число відмінок рід назва предмета ЗАЙМЕННИК ДІЄСЛОВО число відмінок особа вказує на предмет, але не називає його дієвідміна присудок час дія предмета

Слайд 18

Кубування ЧАСТИНА МОВИ ЧИСЛО ЗАПИТАННЯ РІД ВІДМІНОК ЧЛЕН РЕЧЕННЯ

Слайд 19

Читання тексту із системою позначок “Допомога” Умовні позначки “+” – відома інформація; “!” – нова інформація; “–” – інформація заперечує тому, що знаю; “?” – інформація, що здивувала та викликала інтерес

Слайд 20

Читання тексту із системою позначок “Допомога” + ! - ?

Слайд 21

"ЗХД" (Знаємо – хочемо дізнатись – дізналися) ЗНАЄМО ХОЧЕМО ДІЗНАТИСЬ ДІЗНАЛИСЯ Корінь слова – спільна частина споріднених слів. Із яких частин може складатися слово? Як правильно вимовляти і писати слова із ненаголошеними [е], [и] в коренях? У складі слова можуть бути корінь, закінчення, префікс, суфікс. Правила вимови і написання слів із ненаголошеними [е], [и] в коренях.

Слайд 22

Мозаїка “Джигсоу” 1 крок Поділ учнів на “домашні” групи. Нумерація учасників. 2 крок Пояснення завдання. 3 крок Поділ завдання на частини. Створення “експертних” груп. 4 крок Робота в “експертних” групах. 5 крок Повернення до “домашніх” груп. 6 крок Повне вивчення тексту. Взаємонавчання. Відповіді на запитання вчителя.

Слайд 23

Метод “Прес” Висловлюємо думку Я вважаю… Пояснюємо причину Тому що… Наводимо приклад Наприклад… Формулюємо висновок Отже…

Слайд 24

Кола Вена (Діаграма Вена) ВІДМІННЕ ВІДМІННЕ СПІЛЬНЕ

Слайд 25

Кола Вена (Діаграма Вена) НАРОДНА КАЗКА Автор – народ. Усна форма. Варіативність. ЛІТЕРАТУРНА КАЗКА Автор – конкретна особа. Писемна форма. Зміни в текст не вносяться. Про людей, про тварин, фантастичні, вигадані події, добро, дружба І розум перемагають зло

Слайд 26

П'ятихвилинне есе ЗАВДАННЯ Що дізналися з теми? Що залишилось незрозумілим? 1 2

Слайд 27

Сенкан Сенкан Шевченко геніальний український писав малював створив визнаний майстер поетичного слова поет

Слайд 28

Ромашка Блума прості практичні уточнювальні інтепретаційні творчі оцінювальні ?

Слайд 29

Чому слова зима, зимі, зимою не можна вважати спільнокореневими? Чи змінилося б значення слова ліс, якби ми додали до нього суфікс –ок? Що називається коренем слова? Тобто ти вважаєшь, що слова школа, школяр, (у) школі, шкільний є спорідненими? Чим відрізняються форми слова від спільно- кореневих слів? Як можна запобігти такої помилки як близьке вживання спільнокореневих слів-іменників і форм одного і того ж слова? ?

Слайд 30

Хрестики-нулики Х 0 Х

Слайд 31

Дякую за співпрацю!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Математика