X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
класифікація професій

Завантажити презентацію

класифікація професій

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Класифікація професій за Є. Клімовим Підготувала: студентка факультету мистецтв 58 групи Жовноватюк аліна

Слайд 2

Важливим психологічним моментом, що визначає успіх професійної освіти, є своєрідна "готовність" (емоційна, мотиваційна) до придбання тієї чи іншої професії. Вибір професії, здійснюваний людиною в результаті аналізу внутрішніх ресурсів і шляхом співвіднесення їх з вимогами професії, є основою самоствердження людини в суспільстві, одним з головних рішень у житті. Вибір професії - це не одномоментний акт, а процес, що складається з ряду етапів, тривалість яких залежить від зовнішніх умов та індивідуальних особливостей суб'єкта вибору професії. Професія – це необхідна для суспільства, обмежена область прикладання фізичних і духовних сил людини, яка дає їй взамін затраченої нею праці можливість існування та розвитку.

Слайд 3

Кожний вид праці має такі компоненти: предмет праці

Слайд 4

На основі відмінностей у предметах праці всі професії поділено на п’ять типів: Класифікація Є. Клімова

Слайд 5

Людина – природа (П)- предметом праці є живі організми, рослинний і тваринний світ, біологічні процеси, земля, вода: біолог, ветеринар, зоотехнік, тваринник, агроном, овочівник, садівник, лісник, геолог, океанолог тощо.

Слайд 6

Людина – техніка (Т) – предметом праці є машини, апарати й установки, технічні системи, матеріали й енергія: інженер, машиніст, шофер, кранівник, слюсар, радіомеханік, токар, сталевар тощо. Людина – людина (Л) – предметом праці є самі люди, групи людей чи колективи: офіціант, продавець, лікар, вчитель, вихователь, юрист, екскурсовод тощо.

Слайд 7

Людина – знакова система (З) – предметом праці є схеми, цифри, умовні знаки, формули, слова, шифри, коди, таблиці: програміст, статист, економіст, коректор, друкарка, комірник, обліковець, кресляр, топограф. Людина – художній образ (Х) – предметом праці є художні образи, їх роль, елементи та особливості, засоби їх побудови: ювелір, фотограф, актор, письменник,музикант,художник.

Слайд 8

На основі мети праці всередині кожного типу професій виділяються класи професій:  гностичні (пізнавальні), перетворювальні, пошукові (винахідницькі). Гностичний клас (Г) професій: досліджувати, розпізнавати, відрізняти, визначати, перевіряти; розбиратись у складних явищах, оцінювати (робити висновки на основі різноманітних ознак об’єкта), перевіряти за наперед відомими ознаками, сортувати і т. ін.: контролер технічного контролю (техніка), коректор (знакова система), критик (художній образ), санітарний лікар (людина), лаборант хіміко-біологічного аналізу (природа).

Слайд 9

Перетворювальний клас (П) професій : пов’язаний з активним перетворюванням предмету праці, його обробкою, переміщенням, упорядкуванням, обслуговуванням, здійсненням впливу на нього, організацією праці. Причому, в одних випадках може відбуватись перетворення безпосередньо в процесі дії на об’єкт праці, а в інших – перетворювальна діяльність спрямовується на види енергії, інформацію, різні процеси: столяр (техніка), учитель (людина), рільник (природа), кресляр (знакова система), реставратор (художній образ). Клас пошуковий (В) : характеризують професії практичної праці, близькі до класу перетворювальних – винайти, придумати, знайти новий варіант, сконструювати: вчений, конструктор-модельєр одягу, конструктор меблів, дизайнер, аранжувальник квітів тощо. Останній клас нечисленний за кількістю віднесених до нього професій.

Слайд 10

Класи професій в свою чергу поділяються на відділи в залежності від знарядь праці або засобів виробництва.  Таких відділів є чотири: Клас ручних (Р) знарядьпраці викрутка,гайковийключ, молоток, долото,електричнийдриль,фарборозпилювач,пневматичнийвідбійниймолотокіт.ін. слюсар-складальник, монтажникрадіоапаратури, столяр,тесля,ювелір,гравіювальник,хірург, стоматолог,музиканттощо; машин (М) зручнимкеруванням їхщеможнаназватипрофесіямимашинно-ручноїпраці цетокар,фрезерувальник,машиністбаштовогокрана,машиністтепловоза,тракторист-машиністтаін.; автоматизованихіавтоматичних (А) системи,машини,апарати,роботи оператор прокатного стану, диспетчеренергосистеми,апаратникхімічноговиробництва, операторавтоматичнихпотоковихліній; функціональних засобів(Ф), знарядьпраці рользнарядьпрацітутвідіграютьфункціональнізасобиповедінкитамовилюдини, жести,вимовазвуків,слів,виразів,змістовітаемоційніінтонації,мімікаобличчяабоокремівластивостіорганізму вчитель,вихователь, диктор,актор,диригентхоручиоркестру.Функціональнимзасобомможебутиіорганізмлюдини(артист балету,спортивнийтренер,співак, акробат).

Слайд 11

За умовами праці виділяють чотири групи професій: Група побутові(П) працявумовахзвичайногопобутовогомікроклімату бухгалтер,економіст,бібліотекар,кресляр,вчитель, конструктор таін.; працяна відкритомуповітрі (В) будівельник,пожежник,рільник,лісник, агроном таін.; рацяв незвичайних (Н)умовах нависоті,підземлею,підводою, вповітрі, укосмосі, вгарячихцехахтощо шахтар, водолаз, монтажниксталевихконструкцій, космонавт,пілоттощо працязпідвищеною моральною (М) відповідальністю  заздоров’яіжиттялюдей,матеріальніцінності  лікар,вчитель,інспекторміліції,інженерзтехнікибезпеки,суддя,продавець,інкасатор,касир, таін.

Слайд 12

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Культура