X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Види маркетингу

Завантажити презентацію

Види маркетингу

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Види маркетингу Тема доповіді: Сташук В.М СТм-51

Слайд 2

Слайд 3

Види маркетингу залежно від сфери використання Споживчий маркетинг – вид маркетингової діяльності, спрямованої на індивідуальне споживання товарів для особистого домашнього використання. Промисловий маркетинг – вид маркетингової діяльності для збуту товарів виробництва, що характеризується обмеженою кількістю споживачів і потреб, специфічним попитом (наприклад, на засоби виробництва, сировину, паливо, матеріали), високою вартістю угод, галузевою орієнтацією, інтенсивним прямим підходом, індивідуалізацією продажу.

Слайд 4

Види маркетингу залежно від рівня застосування Мікромаркетинг – вид маркетингової діяльності на рівні однієї фірми, окремої організації, підприємства або щодо однієї товарної групи чи конкретного виду товару. Макромаркетинг – вид маркетингової діяльності, що охоплює різноманітний асортимент товарів і послуг у рамках великих галузей, реалізований на рівні держави загалом.

Слайд 5

Види маркетингу залежно від виду діяльності Маркетинг організацій – вид маркетингової діяльності, що застосовують для створення і підтримки сприятливого іміджу організації. Персональний (окремої особи) маркетинг – вид маркетингу, що характеризує діяльність для створення іміджу, підтримки або зміни поведінки громадськості щодо конкретних осіб. Політичний маркетинг – вид маркетингової діяльності політичних партій, органів влади, до компетенції якого належать просування ідей, інтересів і думок людей у суспільстві.

Слайд 6

Види маркетингу залежно від виду діяльності Маркетинг ідей – вид маркетингу, що використовують щодо таких соціальних ідей, як зниження рівня куріння, споживання спиртного, припинення споживання наркотиків, захист навколишнього середовища і т. ін. Маркетинг послуг – вид маркетингової діяльності, спрямованої на задоволення потреб споживачів у нематеріальних видах товарів.

Слайд 7

Види маркетингу за територіальною ознакою Національний (внутрішній) маркетинг – це вид маркетингової діяльності, який спрямований на задоволення потреб вітчизняних споживачів. Маркетинг місця – вид маркетингової діяльності, що застосовують для створення, підтримки або зміни відносин чи поведінки споживачів щодо окремих місць. Територіальний маркетинг – вид маркетингової діяльності для створення, підтримки або зміни думок, намірів чи поведінки суб'єктів, зовнішніх щодо певної території.

Слайд 8

Види маркетингу за територіальною ознакою Міжнародний маркетинг – це вид маркетингової діяльності фірми на закордонних ринках. Імпортний маркетинг – це маркетингова діяльність щодо імпорту товарів чи послуг. Експортний маркетинг – вид маркетингової діяльності щодо реалізації товарів за межі національних кордонів, при цьому експортер досліджує ринок, пристосовує виробництво до вимог цього ринку, відстежує шлях товару до кінцевого споживача. На наступному етапі експортний маркетинг переростає в зовнішньоекономічний.

Слайд 9

Види маркетингу за територіальною ознакою Зовнішньоекономічний маркетинг – вид маркетингової діяльності фірми на ринках кількох країн, яка передбачає створення філій, представництв фірми, дочірніх фірм або придбання фірм. Багатонаціональний маркетинг – вид маркетингової діяльності фірми, підприємства на міждержавному рівні. Глобальний маркетинг – вид маркетингової діяльності фірми, підприємства, присутніх на багатьох зарубіжних ринках, які зазвичай займаються великомасштабним бізнесом.

Слайд 10

Види маркетингу залежно від попиту Конверсійний маркетинг – вид маркетингу, завдання якого проаналізувати, чому ринок відчуває негативне ставлення споживачів до товару (негативний попит), через програму маркетингу на позитивний, завдяки переробці товару, зниженню ціни і активнішому просуванню на ринку. Стимулювальний маркетинг – вид маркетингу, завдання якого в умовах, коли немає попиту на певний товар, знайти спосіб упов'язати властиві товару вигоди з потребами й інтересами потенційних споживачів, щоб змінити їхнє байдуже ставлення товару.

Слайд 11

Види маркетингу залежно від попиту Розвивальний маркетинг – вид маркетингу, який використовують в умовах прихованого, потенційного попиту, його завдання – оцінити розмір потенційного ринку і розробити ефективні товари, здатні перетворити попит на реальний. Ремаркетинг – вид маркетингу, завдання якого – відновити попит у разі його спаду, творчо переосмисливши раніше застосований маркетинговий підхід. Він полягає в пошуку нових можливостей пожвавлення попиту: додання товару нових властивостей, просунення на нові ринки тощо. Синхромаркетинг – вид маркетингу, завдання якого – пошук способів згладжування коливань попиту (нерегулярний попит) за допомогою гнучких цін, методів просування та інших інструментів маркетингу.

Слайд 12

Види маркетингу залежно від попиту Підтримувальний маркетинг – вид маркетингу, завдання якого в умовах повноцінного попиту підтримувати наявний рівень попиту з урахуванням зміни системи пріоритетів споживачів та посилення конкуренції. Демаркетинг – вид маркетингу, що застосовують в умовах надмірного попиту, його завдання пошук способів тимчасового або постійного зниження попиту для ліквідації негативних ринкових явищ, наприклад спекуляції. Протидійний маркетинг – вид маркетингу, що застосовують в умовах ірраціонального попиту, який створює загрозу добробуту суспільства загалом або безпеці окремих його споживачів.

Слайд 13

Види маркетингу залежно від цілей обміну Комерційний маркетинг – вид маркетингової діяльності фірм, підприємств, організацій, мета яких отримати прибуток. Некомерційний маркетинг (іноді називають інституціональним) – вид маркетингової діяльності, спрямованої на створення, підтримку або зміну позиції і ставлення цільової аудиторії до неприбуткових організацій (наприклад армії, міліції, пожежної служби, школи, вищих навчальних закладів, лікарні тощо) та їх професійної активності.

Слайд 14

Види маркетингу залежно від цілей обміну Комерційний маркетинг – вид маркетингової діяльності фірм, підприємств, організацій, мета яких отримати прибуток. Некомерційний маркетинг (іноді називають інституціональним) – вид маркетингової діяльності, спрямованої на створення, підтримку або зміну позиції і ставлення цільової аудиторії до неприбуткових організацій (наприклад армії, міліції, пожежної служби, школи, вищих навчальних закладів, лікарні тощо) та їх професійної активності.

Слайд 15

Види маркетингу залежно від ступеня ринкової орієнтованості Стратегічний маркетинг – вид маркетингової діяльності, орієнтований на постійний аналіз потреб споживачів, розробку маркетингової стратегії. Тактичний маркетинг – вид маркетингової діяльності щодо розробки заходів і реалізації цілей на певному сегменті ринку певної номенклатури товарів на нетривалий період – від двох до п'яти років. Оперативний маркетинг – вид маркетингової діяльності спрямованої на вирішення поточних завдань, які висуває кон'юнктура ринку.

Слайд 16

Види маркетингу залежно від ступеня розвитку Розподільчий маркетинг – торговельна діяльність у широкому розумінні слова (збутова діяльність, реалізація, транспортування, реклама і т. ін.). Функціональний маркетинг – система організаційнотехнічних і комерційних функцій підприємств, пов'язаних з виробництвом і реалізацією товарів, вивченням ринку, стимулюванням продажу, політикою цін. Управлінський маркетинг – ринкова концепція управління створенням, виробництвом і реалізацією товарів чи послуг, за якої управлінські рішення приймають на підставі інформації про ринок.

Слайд 17

Види маркетингу залежно від міри диференціації маркетингової діяльності Масовий маркетинг – вид маркетингу, що характеризується масовим виробництвом і маркетингом одного товару, призначеного одразу для всіх покупців. Диференційований маркетинг – вид маркетингу, що передбачає сегментування ринку і пропозицію товарів з урахуванням особливостей попиту на кожному з сегментів. Концентрований, цільовий маркетинг – вид маркетингу, який передбачає діяльність підприємства тільки на одному сегменті ринку.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика