X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Сучасні мережеві технології і налагодження мережевого устаткування

Завантажити презентацію

Сучасні мережеві технології і налагодження мережевого устаткування

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Сучасні мережеві технології і мережеве устаткування

Слайд 2

Основні поняття про мережеві технології. Огляд мереж на основі персональних комп'ютерів Мережеве апаратне забезпечення і мережеві протоколи

Слайд 3

1.Основні поняття про мережеві технології Комп’ютерна мережа. Локальні і глобальні мережі. Мережева топологія. Види мережевих з’єднань

Слайд 4

1.1.Комп’ютерна мережа Це з’єднання ПК лініями передачі інформації з метою: обміну інформацією в маштабах групи, підприємства, регіону, країни. спільного використання обчислювальних ресурсів ПК. більш раціонального використання ПК

Слайд 5

1.2.Локальна мережа Локальна обчислювальна мережа, (ЛОМ) - local area network – (LAN), звичайно складається з комп'ютерів одного підрозділу чи підприємства, з'єднаних за допомогою кабельних мереж деякого типу або засобів бездротового підключення.

Слайд 6

1.3.Глобальні мережі Розташовані в різних місцях локальні мережі об'єднуються у єдину глобальну обчислювальну мережу, чи ГОМ (wide area network- WAN), за допомогою високошвидкісних з'єднань: телефонних ліній Т1, ТЗ, ISDN, модемів мережі кабельного телебачення CATV чи устаткування АТМ.

Слайд 7

1.4.Мережева топологія Топологія - спосіб з'єднання комп'ютерів у мережу. Користувачі можуть бути з'єднані один з одним за допомогою найрізноманітніших мережних адаптерів, мережних протоколів і кабельних систем.

Слайд 8

Топологія “Спільна шина” Використовується в мережах на основі коаксіального кабелю: 10Base-5, 10Base-2

Слайд 9

Топологія “Зірка” Використовується в мережах на основі витої пари: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T

Слайд 10

Топологія “Token ring” Використовується в спеціальних мережах

Слайд 11

2.Огляд локальних мереж на основі ПК Мережа робочої групи Мережа відділу Мережа підприємства

Слайд 12

2.1.Мережа робочої групи Об'єдує невелику кількість ПК (звичайно 25 чи менше) для спільного використання ресурсів (пристроїв). ПК з'єднані в мережу з рівноправними вузлами (peer-to-peer network). Використовується єдиний мережний протокол. ОС – персональна з підтримкою доступу до мережі (Windows 95/98). Самоадміністрованість - члени РГ самі надають права доступу до спільних ресурсів.

Слайд 13

Схема мережі робочої групи

Слайд 14

2.2.Мережа відділу Наявний комп'ютер-сервер, що надає ресурси для використання клієнтськими РС Використовується мережна ОС - Windows NT, NetWare, Warp Server for OS/2. Використовується служба віддаленого доступу (remote access service - RAS). Об'єднує комп'ютери різних типів (PC-сумісні, Масintosh чи робочі станції UNIX). Можливе використання різних мережних протоколів та спеціальних пристроїв. Керування мережею здійснює штат мережних адміністраторів.

Слайд 15

Схема мережі відділу

Слайд 16

2.3.Мережа підприємства З'єднують локальні мережі відділів, що часто розташовані на великій відстані один від одного. Це головні локальні обчислювальні мережі (headquarters LAN). Використовується кілька комунікаційних протоколів для з'єднання ЛОМ. Застосовується велика кількість спеціального комунікаційного обладнання.

Слайд 17

Схема мережі підприємства

Слайд 18

Схема мережі підприємства Високопродуктивний сервер-мейнфрейм Шлюз для доступу в мережі з іншим прикладним протоколом Мультиплексор для доступу до каналів зв’язку Високошвидкісні канали зв’язку Міст для з’єднання з мережами іншого фізичного рівня Мережі з різними фізичними середовищами Головна ЛОМ підприємства

Слайд 19

Доменна мережева модель Домен (domain) – мережа, що об’єднує групу ПК або мереж ПК (до 1000) різноманітної топології, що територіально розподілені для покращення роботи мережі. Зараз домен – структурна одиниця глобальної мережі Internet. Переваги доменної моделі: Доступ до будь-якого сервера домену за допомогою простої операції реєстрації. Централізоване керування обчислювальними та мережевими ресурсами домену. Можливість об’єднання доменів та встановлення довірчих відносин (маштабування)

Слайд 20

Схема з’єднання доменів

Слайд 21

3. Мережеве обладнання Особливості комп'ютера-сервера Типи серверів і їх характеристика Додаткове мережеве обладнання

Слайд 22

3.1.Комп’ютер - сервер Комп'ютер, що надає ресурси для використання клієнтськими робочими станціями, звичайно в масштабах підприємства. Його особливості: Процесор та системна шина підвищеної швидкодіїї та надійності. Великі обсяги ОЗП та дискових масивів. Надійний жорсткий диск (краще кілька з можливістю “гарячої заміни”). Системи аварійного енергозабезпечення та резервування даних.

Слайд 23

3.2.Типи серверів Сервери файлів дозволяють кільком користувачам спільно застосовувати файли з даними. Контроль здійснює ОС – наприклад Novell NetWare. Сервери додатків –програми виконуються на сервері замість їхнього запуску з локального жорсткого диска. ОС - Windows NT Server Сервери баз даних - це сервери додатків, що звичайно використовуються для виконання основних додатків РСУБД з архітектурою клієнт/сервер у якості сервісів- Microsoft SQL Server 7.0 + Windows NT Server.

Слайд 24

3.3.Інше мережеве обладнання В локальних і глобальних мережах широко використовуються: Концентратори Комутатори Мости Маршрутизатори Шлюзи

Слайд 25

Характеристика устаткування Концентратори - використовуються для приєднання груп комп'ютерів до локальних мереж, у яких використовується топологія “зірка” (10BASE-T) чи мережі типу token-ring. Комутатори - забезпечують значно більш високу продуктивність для групи комп'ютерів. Комутатор 10/100 забезпечує обмін інформацією для 10 ПК на швидкості 10Мбіт/с та 1 сервера на швидкості 100Мбіт/с

Слайд 26

Характеристика устаткування Мости - дозволяють з'єднувати подібні і різнорідні ЛОМ (Ethernet з ЛОМ типу token ring чи АТМ ). Маршрутизатори - в глобальних мережах служать для перенаправлення пакетів даних до відповідного пристрою. Використовуються для оптимальної розбивки ЛОМ з метою підвищення продуктивності її роботи. Шлюзи - забезпечують з'єднання між мережами з різними протоколами прикладного рівня.

Слайд 27

4.Кабельне середовище Сучасні ЛОМ повинні будуватися з дотирманням стандарту ETHERNET (IEEE 802.3) і можуьт мати тип: 10Base-5 – товстий коаксіальний кабель 10Base-2 - тонкий коаксіальний кабель 10Base-T – вита пара 5-оі категорії 100Base-T (1000Base-T) – вита пара 6-оі категорії.

Слайд 28

4.1.Мережі 10Base-5 (2) Використовується товстий (тонкий) коаксіальний кабель. Швидкість передачі інформації 10Мбіт/с Можлива топологія мережі – “спільна шина” Мережа може містити до 5 сегментів, ПК підключаються до 3 сегментів. Довжина сегмента 500м (185м), мережі – 2500м (925м) Кількість ПК в сегменті – 100 (30), в мережі - 1024

Слайд 29

Приклад мережі 10Base-5 (2)

Слайд 30

4.2.Мережі 10(100)Base-Т Використовується неекранована вита пара (UTP). Швидкість передачі інформації 10/100Мбіт/с Можлива топологія мережі – “зірка” Мережа може містити до 4 концентратори. Довжина UTP сегмента 100м, кабеля підключення ПК – 2,5м, мережі – 500м Максимальна кількість ПК в ЛВС – 1024.

Слайд 31

Приклад Мережі 10(100)Base-Т

Слайд 32

5.Мережеві протоколи Мережевий протокол – набір домовленостей про порядок передічі/ прийому/ обробки сигналів, що забезпечує обмін інформацією між ПК у мережі. Найпоширеніші протоколи мереж ПК: TCP/IP (transport protocol/internet protocol) IPX/SPX (internetwork packet exchange) NetBEUI (NetBIOS extended user interface) Services for Macintosh

Слайд 33

5.1.Протокол TCP/IP фактично є стандартним протоколом для глобального об'єднання ЛОМ. Основний протокол Internet. розроблений Агентством науково-дослідних проектів Міністерства оборони США у 60-рр ХХ ст. є маршрутизованим протоколом (ієрархічний). установлює з'єднання між двома пристроями в мережі на основі 4-байтовых (32-бітових) адрес

Слайд 34

5.1.1. IP-адреса ПК Встановлюється за допомогою опції “Свойства TCP/IP” програми “Сеть” в Панелі управління

Слайд 35

5.2.Інші протоколи IPX/SPX - розроблений фірмою Novell для мереж NetWare. NetBEUI – немаршрутизований протокол розроблений фірмою IBM використовувався в середині 80-х рр. (IBM LAN Server і Microsoft LAN Manager). Services for Macintosh - передбачає підтримку протоколу AppleTalk Phase 2 (маршрутизований протокол).

Слайд 36

Висновки У даній лекції висвітлено питання: Програми та їх види. Використання операційної системи Windows 98 (NT).

Слайд 37

Джерела додаткової інформації Посібник з медичної інформатики для студентів 1-го курсу. Левин А. Самоучитель работі на компьютере. Начинаем с Windows. – М,: Нолидж, 2000. – 688 с. www.citforum.ru

Слайд 38

Дякую за увагу

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика