X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Реквізити документів

Завантажити презентацію

Реквізити документів

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Основні правила та вимоги до складання та оформлення службових документів ( частина 1)

Слайд 2

Документ (ЗУ «Про інформацію») — матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі. Документ (ділове укр. мовлення) — матеріальний об'єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у зведеному порядку і має відповідно до чинного законодавства юридичну силу.

Слайд 3

Види документів: За найменуванням: заява, лист, телеграма, службова записка, протокол тощо. За походженням: службові (офіційні) особисті документи. Службові документи створюються організаціями, підприємствами та службовими особами, які їх представляють. Особисті документи створюють окремі особи, вони не стосуються сфери їхньої службової діяльності.

Слайд 4

За призначенням : щодо особового складу (заява, автобіографія, резюме, наказ), довідково-інформаційні (довідка, службова записка, протокол, витяг із протоколу, телеграма, факс, стаття), обліково-фінансові (акт, доручення, розписка, список, таблиця), розпорядчі (постанова, ухвала, вказівка, розпорядження), організаційні (положення, статут, інструкція), господарсько-договірні (договір, трудова угода, контракт). Види документів:

Слайд 5

За формою : стандартні (типові) індивідуальні (нетипові). Стандартні документи мають однакову форму й заповнюються в певній послідовності й за однаковими правилами. Індивідуальні документи створюються в кожному конкретному випадку для вирішення проблем в окремих ситуаціях. їх друкують або пишуть від руки. За терміном зберігання : тимчасового (до 10 років), тривалого (понад 10 років), постійного зберігання. Види документів:

Слайд 6

За терміном виконання – звичайні безстрокові, термінові, дуже термінові. За стадіями створення – оригінали копії. Оригінал - основний вид документа, перший і єдиний його примірник. Копія - це точне відтворення оригіналу. Різновиди копії: Відпуск - повна копія відправленого з установи документа, яка залишається у відправника. Витяг - коли виникає потреба відтворити не весь документ, а лише його частину, роблять. Дублікат - це другий примірник документа, виданий у зв'язку з втратою оригіналу. Юридично оригінал і дублікат рівноцінні. Види документів: За ступенем гласності – для загального користування, для службового користування, таємні, цілком таємні.

Слайд 7

Інструкція з оформлення документів у системі Міністерства внутрішніх справ України затверджена наказом від 27.07.2012 р №650: Встановлює: склад реквізитів документів; вимоги до змісту і розташування реквізитів документів; вимоги до бланків та оформлення документів; вимоги до документів, які виготовляють за допомогою друкувальних засобів.

Слайд 8

Основні вимоги до змісту та розташування реквізитів: - Зображення Державного Герба України; - Зображення емблеми організації; - Зображення нагород; - Код організації; - Код форми документа (якщо він є); - Назва міністерства, організації вищого рівня; - Назва організації; - Назва структурного підрозділу організації;

Слайд 9

- Довідкові дані про організацію; - Назва виду документа; - Дата документа; - Реєстраційний індекс документа; - Посилання на реєстраційний індекс і дату документа, на який дають відповідь; - Місце укладання або видання документа; - Гриф обмеження доступу до документа. Основні вимоги до змісту та розташування реквізитів:

Слайд 10

Адресатами документа можуть бути організації, їхні структурні підрозділи, посадові особи та громадяни. ПРИКЛАДИ 1) Голові Верховної Ради України 3) Начальникові Департаменту ЛИТВИНУ В.М. кадрового забезпечення полковникові поліції Шевченку О.П 2) Ректорові Національної академії внутрішніх справ 4) Шевченко Сергій Вікторович полковнику поліції вул. Грушевського, 20, кв. 15, професорові м. Київ, 01024 Кузьменку О.Ф.  

Слайд 11

особливий спосіб введення документа в дію – це його затвердження ПРИКЛАДИ !!!!!!!!! 1) ЗАТВЕРДЖУЮ Начальник управління превентивної діяльності ГУНП в Київській області майор поліції (підпис)                          М.Г.Нечипорук 22.03.2016 2) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства внутрішніх справ України 22.02.2016 № 179

Слайд 12

Резолюція – це зроблений посадовою особою напис на документі, який містить стислий зміст прийнятого нею рішення щодо виконання документа. ПРИКЛАД!!!!!!!! Буняку Л.К. Тершовчину Т.І. Прошу підготувати узгоджені пропозиції. Доповісти до 25.09.2016. Контроль. 22.09.2016                 (підпис)                    О.М.Зайчук

Слайд 13

 Відмітки про наявність додатків: 1)  Додаток до наказу МВС від 22.01.2016 № 1078 2) Додаток: на 4 арк. у 2 прим. 3) Додатки:  1. Довідка про виконання плану роботи Головного штабу МВС   на II квартал 2012 року на 6 арк.  у 3 прим. 2.Графік приймання громадян керівним складом МВС України на вересень 2012 року на 2 арк. у 2 прим. 4) Додаток:   Експертний висновок державного експерта з питань таємниць про ступінь секретності відомостей, що містяться в наказі МВС   від 05.07.2011 № 4, і додаток до нього, усього на 22 арк. у 2 прим. 5) Додаток: відповідно до опису на _____ арк. 6) Додаток: на 5 арк. у 2 прим. на першу адресу.

Слайд 14

Службові документи підписують посадові особи  Начальник ГУНП в Київській області полковник поліції           ______________________     В.Ю. Петренко                                                     (підпис)

Слайд 15

Якщо документ надруковано на бланку Начальник полковник поліції   ______________________           В.С.Тютюнник                                                    (підпис)

Слайд 16

У разі підписання документа кількома особами В.о. Міністра юстиції України В.о. Міністра фінансів України (підпис)       (ініціали, прізвище) (підпис)       (ініціали, прізвище)

Слайд 17

Якщо документ підписують особи, які мають нерівнозначні посади Міністр юстиції України                  (підпис)             (ініціали, прізвище) Начальник Департаменту               (підпис)             (ініціали, прізвище)

Слайд 18

Під час укладання документів, підготовлених комісією Голова комісії                                    (підпис)                (ініціали, прізвище) Члени комісії:                                    (підпис)                (ініціали, прізвище)                                                 (підпис)                (ініціали, прізвище)

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика