X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Програмні модулі

Завантажити презентацію

Програмні модулі

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Програмні модулі Бєлошенко Микита http://www.beloshenko.e-hosting.com.ua http://www.beloshenko.ucoz.ru

Слайд 2

Модульне програмування Плюси і мінуси – + скорочується час написання програми, зменшується імовірність помилки. написання власних програм у деяких випадках може дати кращі результати (економія оперативної пам’яті, швидкість). Класифікація і стандартні позначення - - модулі вводу/виводу. - логічний аналіз, обробка. - структури даних.

Слайд 3

Ввод / вивід Ввод З файлу З консолю З форми (вікна) Ввод кривої мишкою Вивід У файл Графічний вивід Графік функції Текст Зображення 3D решітки Графіки у полярній с.к. Таблиці Криві

Слайд 4

Логічний аналіз, обробка Сортування Qsort (швидке сортування) Метод Неймана Математична обробка результатів досліду Інтерполяція Поліноми Лагранжа Сплайнами Апроксимація Лінійна МНК Поліномами Робота з векторами Робота з матрицями 3D обертання, трансляції, розтяг, розкладання, векторне множення. +, -, *a, AxB, transp. Розв’язок СЛАР.

Слайд 5

Структури даних Списки (List) + ,-, Find, Edit На базі БД – база даних Списки у списках Таблиці

Слайд 6

Ввод / вивід

Слайд 7

Задання області перегляду на екрані ViewPort. Пошук максимуму і мінімуму функції на заданому інтервалі. Відображення (лініями або крапками) значень функції у область перегляду. З врахуванням маштабу. Побудова графіку функції

Слайд 8

Полярна с.к. x=r*cos(fi) y=r*sin(fi) Обертання показчика. Полярна сітка. Градієнтна замальовка.

Слайд 9

O C A B Зглажування кутів.

Слайд 10

Логічний аналіз, обробка C=A x B vecA x vecB z

Слайд 11

const maxarr=1001; type ta=array[1..maxarr] of word; var a:ta; n:word; Сортування Неймана.

Слайд 12

Сортування Неймана var b,b1,b2,c:ta; i:word; procedure fon_neym_clear_mas; begin for i:=1 to 100 do begin a[i]:=0; b1[i]:=0; b2[i]:=0; c[i]:=0; end; end;

Слайд 13

procedure un(p1,p2,p3:byte); var j1,j2,s1,s2,n1,n2,s,k,l:byte; begin s1:=0; for j1:=p1 to p2 do begin inc(s1); b1[s1]:=a[j1]; end; s2:=0; for j2:=p2+1 to p3 do begin inc(s2); b2[s2]:=a[j2]; end; if b1[s1]>b2[s2] then boder:=b1[s1]+1 else boder:=b2[s2]+1; b1[s1+1]:=boder; b2[s2+1]:=boder; n1:=1; n2:=1; s:=0; while (b1[n1]

Слайд 14

procedure fon_neym_sort; begin d:=1; p1:=1; while 2*d

Слайд 15

Структури Даних

Слайд 16

nil … Список (List) Free реалізація – Structures.h Приклади використання – Криві; Прості БД; Якщо у поле списку добавити вершину іншого списку -> Таблиці подібні до Excel; Додати елемент Видалити елемент Корекція елементу Пошук елементу

Слайд 17

Короткий перелік розроблених програмних кодів LW1.0. - Робота з БД(базою даних) вольт амперних характеристик. Вивод графіку. DataBase - БД з ВАХами. Grafic - Побудова графіку. Help - Довідка. Theory - Теорія. VAXconstructor - Конструкція ВАХ. FOR_Prj (Програми на фортрані) Faktorial - N!

Слайд 18

IntCom - інтегрування з використовуванням common на фортрані. Integral - чисельне інтегрування. MATRIX - множення матриць. aprpol - апроксимація поліномами. InterpSpl - інтерполяція сплайнами. Lagr - інтерполяційні поліноми Лагранжа. Newton - пошук нуля методом Ньютона. Gaus - розв'язання СЛАР методом Гауса. Runge - чисельне розв'язання системи диференційних рівнянь методом Рунге-Кутта. PAS_Prj (Паскаль) BITCOD - робота з бітами у байті.

Слайд 19

WORK_SYS - графічна оболонка з різними функціями (текстовий редактор, калькулятор, менеджер файлів і інше) My3Deditor - графічні 3D примітиви (кубічна гратка, тороід, циліндр, багатокутник) можливості - трансляції+ротації,компілювання,перегляд. MySystem - програма, що слугує для ведення статистики лотерей. Має графічну оболонку - велика кількість колонок у яких, або нічого, або одиниця. -Багато рядків. -Можливість прокрутки. -Можливість робити перебір варіантів.

Слайд 20

CYBERG.PRJ EXAMPLE_.SYS 4 ORIGINAL MODULE15.PAS - графічний редактор (юніт) з макрокомандами. PASSWORD.PAS - парольна система. MATH.PAS – математична бібліотека (вектора, функції). MLAPP.PAS - юніт графічної оболонки (вікна, панелі, меню, іконки ...). MLMP.PAS - мова програмування з циклами, умовами, змінними, командами, стрибками.

Слайд 21

L_SMART1.PAS - Нейманівське сортування, швидке сортування. L_SMART2.PAS - Перебір. TRIS.PAS - Теорія розв'язання винахідницьких задач. (бетта версія пошуку шляху у графі) GRAFCONV.PAS - Перетворення графу. ! Авторське свідоцтво №22357. Бєлошенко Микита Анатолійович (с)

Слайд 22

Eugen – пакет модулів для роботи з 3D графікою, розроблений Івановом Євгеном. Інші алгоритми Іванова Євгена можна подивитись на сайті http://ejsoft.mylivepage.com. Тематика – графи, дерева.

Слайд 23

Висновки Модульне написання програм є широковживанним у сучасному програмуванні. Добровільна спілка програмістів БТІ може запропонувати власну авторську реалізацію багатьох модулів, у цій презентації я намагався розкрити деякі принципи їх роботи. Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика