X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Поняття про шаблони в мові С++

Завантажити презентацію

Поняття про шаблони в мові С++

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Шаблони в мові С++. Шаблони (template – English) – це засіб мови С++, призначений для створення кодів узагальнених алгоритмів або класів, не прив'язаних до конкретного типу параметрів. Навіщо потрібні шаблони? С++ дозволяє визначати об'єкти (зокрема змінні, функції) лише конкретних типів або із конкретними типами параметрів. Але в багатьох випадках алгоритми обробки таких об'єктів не залежать від їх типу, наприклад, алгоритм сортування або обробка динамічних структур, подібних до бінарного дерева, стеку чи зв'язаного списку. Програміст в таких випадках може обрати один із наступних шляхів: реалізувати один і той самий алгоритм для кожного потрібного типу даних; використати абстрактний базовий клас, в якому визначити даний алгоритм і заміщати його відповідним чином у похідних класах; використовувати засоби препроцесора і створити макровизначення. Спробуйте оцінити вади кожного із цих шляхів.

Слайд 2

Шаблони забезпечують розв'язання цієї проблеми, і оскільки вони є вбудованими засобами мови, для них забезпечується належна підтримка контролю типів. Шаблон являє собою функцію або клас, що реалізуються для одного чи навіть кількох абстрактних типів даних, які невідомі на момент компіляції цього коду. В момент виклику у шаблон передаються конкретні типи даних, для яких генерується функція чи клас із відповідними типами даних. З іншого боку не варто забувати, що в результаті ми приходимо до певної філософської небезпеки, адже таким чином породжуються програми, які створюють інші програми – ми маємо справу із так званим метапрограмуванням.

Слайд 3

1. Шаблони функцій. Шаблон функції (її інколи називають ще родовою функцією)– це узагальнене визначення цілого сімейства функцій, які можуть бути викликані для даних різних типів. Визначення шаблону починається із службового слова template, після якого у кутових дужках міститься список параметрів шаблону – обов’язково непорожній. При визначенні параметрів шаблону використовується службове слово class, яке втім не має жодного відношення до поняття класу в мові С++, або службове слово typename, затверджене лише нещодавно у стандарті мови. Після нього вказується ідентифікатор параметру шаблону. Розглянемо для прикладу функцію, яка повертає максимум з двох своїх параметрів.

Слайд 4

// шаблон функції. Type – це параметр шаблону, // який є типом параметрів template Type maxi (Type a, Type b) { return (a < b)? b : a; } int main( ) { int m = 123, n = 10; double x = 1.0e-2, y = 1.0e+2; char v = 'A', w = 'B'; cout

Слайд 5

Що відбувається при виклику функції, визначеної шаблоном? Коли компілятор знаходить звертання до функції maxi, тип даних, що передається у maxi при виклику, підставляється замість імені Type у всьому коді визначення шаблону, і компілятор створює завершену повноцінну функцію, яка компілюється і викликається. Цей процес називається конкретизацією (instantiation) шаблону. Таким чином, шаблони дійсно відіграють роль генераторів програмних кодів.

Слайд 6

// В цьому прикладі шаблон має кілька параметрів: // Type1 та Type2 – параметри шаблону функції. // Службове слово class (або typename) вказане // перед кожним параметром! template Type1 maxi (Type1 a, Type2 b) { return ((Type1)a < b)? (Type1) b : a; } int main( ) { cout

Слайд 7

Крім параметрів-типів шаблони можуть містити і звичайні параметри, як наприклад, у наступному прикладі: // шаблон функції для пошуку мінімуму в // масиві містить і звичайний параметр - // змінну size для визначення кількості // елементів в масиві template Type min_( Type (&r_array) [size] ) { Type min_val = r_array[0]; for ( int i = 1; i < size; i++ ) if ( r_array[i] < min_val ) min_val = r_array[i]; return min_val; }

Слайд 8

В такому випадку конкретизація шаблону буде відбуватись не тільки в залежності від типу елементів масиву, але й в залежності від кількості цих елементів. template Type min_( Type (&r_array) [size] ); int main( ) { double arr_d [4] = {1.5, -2.12, 3.5, 4.9}; int arr_i [] = {1, 2, 3, 4, 0, -10, 22}; // конкретизація: Type -> double, size -> 4 cout

Слайд 9

Слід зазначити, що родові функції (шаблони ) можуть перевантажуватись. Причому може існувати кілька шаблонів функцій з різними наборами параметрів, а може також бути створена звичайна функція з іменем шаблона. В останньому випадку перевантажена функція може перекривати («затіняти») шаблонну функцію, яку компілятор створив би для даного конкретного виклику. Крім того, перевантаження шаблонів може привести до складних і неоднозначних виборів функцій-кандидатів. Отже, краще не використовувати можливість перевантаження шаблонів.

Слайд 10

2. Шаблони класів. Шаблон класу (або родовий клас) – як і у випадку родової функції він містить всі необхідні алгоритми обробки даних, а конкретні типи даних підставляються в момент створення екземпляру даного класу. Таким чином, шаблон класу породжує ціле сімейство класів із спільною логікою функціонування для різних типів даних. Синтаксис визначення шаблону класу наступний: template class class_id { // визначення класу }; Функції-члени класу автоматично стають шаблонами функцій, хоча для них і не вказується явно службове слово template. У випадку, коли така функція лише декларується у класі, а визначається поза ним, використовується достатньо складний синтаксис: template тип_результату_функції class_id :: func_id (параметри_функції) { // тіло функції }

Слайд 11

При створенні екземпляру шаблону класу конкретні значення аргументів шаблону вказуються в кутових дужках: class_id c_i; class_id c_d; Для даного прикладу буде сгенеровано екземпляр c_i класу class_id, в якому в ролі типу Type виступатиме тип int, та екземпляр c_d того самого класу class_id, але із типом double замість типу Type. Якщо шаблон має не один параметр, а більше, значення аргументів шаблону при створенні екземпляру мають однозначно відповідати списку параметрів шаблону. Замість службового слова class, що використовується у списку параметрів шаблону, так само можна використовувати його синонім typename.

Слайд 12

Деякі правила визначення шаблонів: Шаблони функцій не можуть бути віртуальними. Шаблони класів можуть містити статичні елементи, дружні функції та класи. Шаблони класів можуть бути похідними як від звичайних класів, так і від шаблонів, а також бути базовими класами і для шаблонів, і для звичайних класів. В розпорядженні користувачів потужна бібліотека стандартних шаблонів (STL – Standard Template Library), яка містить багато шаблонів класів.

Слайд 13

Бібліотека стандартних шаблонів мови С++. Ядро бібліотеки стандартних шаблонів складають 3 основні елементи: контейнери алгоритми ітератори. Контейнер – об’єкт бібліотеки стандартних шаблонів, призначений для збереження даних. Деякі контейнерні класи наведені у таблиці нижче.

Слайд 14

Контейнер Опис Заголовок bitset множина бітів queue черга list лінійний список set множина, в якій кожний елемент унікальний stack стек vector вектор map асоційований список для збереження пар ключ-значення

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика