X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Поняття про алгоритми

Завантажити презентацію

Поняття про алгоритми

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Алгоритм

Слайд 2

Що таке алгоритм Алгоритм – це скінчена послідовність вказівок (команд), формальне виконання яких дозволяє за обмежений час отримати розв’язок задачі. Сам термін “алгоритм” утворився в результаті перекладу на європейські мови імені арабського математика ІХ століття Аль-Хорезмі, який описав правила (алгоритми) виконання основних арифметичних операцій у десятковій системі числення.

Слайд 3

У своїй практичній діяльності люди постійно мають справу із алгоритмами (послідовностями вказівок, інструкціями, правилами тощо). Для прикладу можна назвати приготування кулінарної страви згідно з рецептом, користування міжміським телефоном-автоматом, пошук слова у словнику, розв’язування квадратного рівняння.

Слайд 4

Властивості алгоритмів Скінченність. Виконання кожного алгоритму повинно завершуватись за скінченне число кроків. Результативність. Виконання алгоритму завжди повинно призводити до певного результату. Воно не може закінчуватись невизначеною ситуацією або ж не закінчуватися взагалі.

Слайд 5

Формальність. Виконавець відповідно до алгоритму повинен одержати результат, не вникаючи в його суть. Очевидно, що комп'ютери не можуть розуміти суть завдань і окремих вказівок алгоритму. Визначеність. Будь-який алгоритм повинен бути описаний так, щоб при його розшифруванні у виконавця не виникло двозначних вказівок. Тобто різні виконавці згідно з алгоритмом повинні діяти однаково та прийти до одного і того ж результату

Слайд 6

Масовість. За допомогою складеного алгоритму повинен розв’язуватись цілий клас задач. Зрозумілість. В алгоритмі повинні бути лише операції, які знайомі виконавцеві. Досконалим виконавцем алгоритмів обробки інформації є комп’ютер, робота якого здійснюється під керівництвом програм.

Слайд 7

Алгоритми можна описувати за допомогою слів, спеціальних мов, використовуючи спеціальні формули, таблиці, графіки, блок-схеми, інші засоби. Алгоритм записується засобами мови, зрозумілої виконавцю. Для людини – це природна мова.

Слайд 8

Бургомістр і алгоритм В одному німецькому місті бургомістр вночі зіштовхнувся з перехожим і набив собі гулю. Вранці він написав наказ: «Всім мешканцям міста вночі ходити з ліхтарями».

Слайд 9

Слайд 10

Ввечері він пішов перевірити, як виконується його наказ. І знову набив гулю. «Чому ти без ліхтаря?» — «Ось він». — «Чому він без свічки?» — «Наказу не було».

Слайд 11

Новий наказ: «У ліхтарях повинна бути свічка». Але знову набив гулю. Виявилось, що у наказі не сказано, що свічка повинна бути запалена!

Слайд 12

І тільки на третій день вийшов вичерпний наказ: перехожі в темну пору доби повинні ходити з ліхтарями, у ліхтарях повинна бути свічка, свічка повинна бути запалена.

Слайд 13

Базові алгоритмічні структури Слідування Розгалуження Повтор

Слайд 14

Слідування Операція слідування подається у вигляді послідовності двох (або більше) простих операцій, що виконуються одна за одною. Якщо алгоритм складається лише з послідовності простих операцій, його називають простим або лінійним алгоритмом.

Слайд 15

Розгалуження (вибір) Операція розгалуження – це вказівка виконати одну з двох команд: команду1 або команду2, залежно від істинності чи хибності деякого твердження Р. Якщо твердження Р істинне, то виконується команда1. Якщо твердження Р хибне, то виконується команда2. Окремим випадком розгалуження є неповне розгалуження, коли у разі хибності твердження Р ніякі операції взагалі не виконуються. так ні умова

Слайд 16

Повторення (цикл) Повторення команди або групи команд певну кількість разів або до виконання певної умови За допомогою комбінацій цих трьох базових структур можна подати будь-який алгоритм.

Слайд 17

Блок-схема алгоритму Графічне зображення, на якому окремі дії алгоритму зображуються за допомогою геометричних фігур, а послідовність виконання дій вказується за допомогою ліній зі стрілками, які з’єднують ці фігури. Блок-схеми дозволяють наочно зобразити структуру алгоритму. На такій схемі добре видно послідовність виконання дій, а також цикли і розгалуження.

Слайд 18

Геометричні фігури у блок-схемах називають блоками. Вони позначаються символами, які мають стандартне зображення і призначення. У професійному програмуванні використовується до 30 різноманітних стандартних символів для зображення блок-схем.

Слайд 19

«Обчислити шлях за швидкістю і часом руху» Словесний запис алгоритму задачі буде таким: 1. Ввести швидкість v і час руху t. 2. Обчислити шлях за формулою S = v·t. 3. Вивести шлях S.

Слайд 20

Алгоритм «Відгадай число»: 1. Задумай будь-яке число. 2. Додай до нього 12. 3. Від результату відніми 7. 4. Відніми від результату задумане число. 5. Одержано число 5. Х Х+12 Х+12-7 Х+5-Х 5

Слайд 21

«Як перевезти по одному через річку без втрат вовка, козу і капусту»

Слайд 22

1. Переправити на той берег козу, вовка залишити з капустою 2. Повернутись, взяти вовка, переправитись з ним до кози 3. Забрати козу і повернутись назад до капусти 4. Залишити козу, забрати і перевезти капусту до вовка 5. Повернутись і забрати козу.

Слайд 23

Алгоритм «Користування телефоном»: 1. зняти трубку; 2. почувши гудок, набрати номер; 3. якщо з'єднання відбулось — говорити; 4. якщо з'єднання не відбулось — покласти трубку і перейти до п.1.

Слайд 24

Алгоритм знаходження найбільшого спільного дільника (НСД) двох натуральних чисел вперше описав Евклід: 1. Порівняй числа а і b. 2. Якщо а = b , то а найбільший спільний дільник. 3. Якщо а > b , то замінити а на a – b. 4. Якщо а < b , то замінити b на b – a. 5. Перейти до п. 1.

Слайд 25

Домашнє завдання: блок-схема Візьми лопату Постав лопату Візьми відро Постав відро Візьми саджанець Постав саджанець Викопай ямку Засип ямку Постав у ямку Полий водою Пройди вперед Є кілька умов: В руках у садівника може бути лише 1 предмет Перед засипанням ямки із саджанцем потрібно полити його водою Після засипання ямки із саджанцем потрібно полити його водою – щоб він розквітнув Перед тим, як перейти до наступного саджанця – не забути лопату!

Слайд 26

Мова програмування

Слайд 27

Для комп’ютера мова складається з нулів та одиниць. Використання такої мови для складання програм є неефективним. Тому використовуються спеціальні мови – мови програмування.

Слайд 28

Мова програмування дозволяє записувати команди у такій формі, щоб їх можна було автоматично замінити на машинні коди. Це перетворення здійснюється автоматично за допомогою спеціальних програм-перекладачів, які називаються трансляторами.

Слайд 29

Мова програмування Паскаль Одна із найпопулярніших мов програмування - це мова Паскаль, яку створив у 1968 році швейцарський вчений Ніклаус Вірт. Вона дозволяє записувати команди, завдяки яким комп'ютер може розв'язувати математичні задачі, обробляти тексти, будувати зображення на екрані дисплея.

Слайд 30

Усі слова, з яких складають програми, поділяють на службові (зарезервовані) та ідентифікатори користувача. Службові слова мають наперед визначене значення і використовуються для формування структури програми, здійснення описів, позначення операцій, формування керуючих конструкцій.

Слайд 31

Наприклад, службовими словами для мови Паскаль є: and, or, not, program, label,const, type,var, procedure, function, array, record, set, file, begin, end, if, then, else, for, to, downto, do, repeat, until, while, case, goto тощо.

Слайд 32

Ідентифікатор - це послідовність латинських літер, цифр і знаку підкреслення, яка розпочинається з латинської літери. У мові Паскаль максимальна довжина ідентифікатора становить 127 символів. У ідентифікаторах не можна використовувати знак пробілу.

Слайд 33

Структура програми на мові Паскаль Program назва; Var розділ опису змінних; Begin команди; End.

Слайд 34

Найпростіша програма Program simple; Begin Write (‘hello’); End.

Слайд 35

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика