X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
"Ознайомлюємось із етапами розв'язування задач із використанням комп'ютера"

Завантажити презентацію

"Ознайомлюємось із етапами розв'язування задач із використанням комп'ютера"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Постановка задач Побудова моделі Вибір готового ПЗ. Вибір або розробка методу. Розробка алгоритму розв'язування задачі із використанням обраного ПЗ. Розробка алгоритму відповідно до обраного методу. Створення програми. Налагодження і тестування. З використанням готового ПЗ Створення ПЗ Виконання програми. Виконання за комп'ютером описаних в алгоритмі дій. Схема процесу розв’язування задачі за допомогою комп’ютера

Слайд 2

Формування задачі, встановлення вхідних данних, постановка задачі Абстрактне моделювання реалізує теоретичний метод пізнання. Такий тип моделювання реалізує теоретичний метод пізнання. На цьому етапі здійснюється попередній аналіз об'єкта дослідження. Постановка задачі полягає насамперед в її описі розмовною чи формальною мовою.

Слайд 3

Формалізація задачі, побудова інформаційної моделі Математична постановка задачі (формалізація) – запис умови задачі за допомогою математичних рівнянь та нерівностей. При створенні математичної моделі необхідно: 1. Зробити припущення, на яких буде базуватися математична модель та виділити суттєві ознаки об'єкта, який досліджується. 2. Визначити вхідні дані та шукані результати, а також одиниці їх вимірювання та (чи) форму подання. 3. Записати математичні співвідношення, які зв'язують шукані результати з вхідними даними.

Слайд 4

Розробка алгоритму розв'язування задачі Алгоритм розробляється на основі побудованої математичної моделі. В ньому можна використати вже відомі методи розв'язування отриманих математичних співвідношень, проаналізувати кожен та обрати оптимальний. Якщо існуючими методами не можна розв'язати задачу, то треба розробити власний метод. Під час створення складних алгоритмів застосовується метод покрокової деталізації.

Слайд 5

Добір відповідного прикладного програмного забезпечення Програма – низка команд для компютера, що становить запис алгоритму однією з мов програмування. Комп'ютерна програма — набір послідовних інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи в будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування та виконання обчислювальною машиною. Мова програмування — це штучна мова, створена для передачі команд машинам, зокрема комп'ютерам. Мови програмування використовуються для створення програм, котрі контролюють поведінку машин, та запису алгоритмів.

Слайд 6

Формалізація задачі, побудова інформаційної моделі Алгоритмізація процесів — опис процесів мовою математичних символів для одержання їх алгоритму. Розрізняють також алгоритмізацію обчислень, алгоритмізацію навчального процесу тощо. Метод – загальний спосіб, сукупність прийомів, що використовуються для розв'язування задач певного типу.

Слайд 7

Застосування комп'ютерної моделі Тестування – процес перевірки правильності моделі. Транслятор — програма, яка перетворює програму, написану мовою програмування, в машинні коди. Інтерпретатор – перетворює невеликий фрагмент вихідної програми в машинні коди і переходить до опрацювання наступного фрагмента. Компілятор – транслює відразу всю програму в машинні коди і вміщує їх у пам'ять комп'ютера, не виконуючи. Відкомпільовану програму можна зберегти як окремий об'єкт.

Слайд 8

6. Аналіз одержаних результатів Завершується комп'ютерне моделювання аналізом результатів. Експерименти мають бути здійснені таким чином, щоб отримати достовірний результат. Якщо результати не відповідають цілям поставленої задачі, це означає, що допущено помилки на попередніх етапах і необхідно внести корективи в модель.

Слайд 9

Створення комп'ютерної моделі Комп'ютерна модель – модель, реалізована засобами программного середовища. Комп'ютерне моделювання полягає у проведенні обчислювальних експериментів на комп‘ютері, метою яких є аналіз, інтерпритація та співставлення результатів моделювання з реальною поведінкою об‘єкта, що визначається, і, за необхідностю наступне уточнення моделі.

Слайд 10

Слайд 11

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика