X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Організація та управління кластерами

Завантажити презентацію

Організація та управління кластерами

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Організація та управління кластерами Бернд Томас, дипл. інж., Київ, 30 жовтня 2009 р.

Слайд 2

Разом ми сильніше! Основою для усього є співпраця, тому що „Разом ми сильніше!“ Ознаки співпраці: Орієнтація на корисність Орієнтація на власні сильні сторони Самостійність партнерів Співпраця відбувається за окремими напрямками

Слайд 3

Ознаки успішної співпраці: Партнери по співпраці можуть довіряти один одному (довіра) Усі учасники проекту працюють на добровільних засадах та зберігають свою самостійність (добровільна участь) Співпраця є динамічною та відкритою для усіх (відкритість)

Слайд 4

Кожен проект співпраці потребує грунтовної підготовки та планування Необхідні кроки: Аналіз сильних та слабких сторін партнерів, аналіз можливостей та ризиків (SWOT); Формулювання конкретних намірів співпраці або цілей кластерів на основі проведеного аналізу; Визначення інших необхідних для реалізації проекту партнерів та їх запрошення до участі у проекті.

Слайд 5

Потенціал для успішного створення мереж Галузева інфраструктура сконцентрована у певному місці Найкращі у своїй галузі підприємства, вузи та науково-дослідницькі заклади Кваліфіковані кадри Наявність високоосвічених кадрів Кваліфіковані кадри залишаються працювати у регіоні Дух підприємництва Tрадиції підприємницької діяльності та створення середніх підприємств Вузи: культура створення нових структур Велика пропозиція консалтингових послуг Наявність венчурного капіталу Культура співпраці

Слайд 6

Кластери являють собою мережі підприємств та супутніх структур Особливо успішними є кластери з поєднанням трьох видів підприємств підприємства - лідери ринку, які володіють найкращими технологіями та працюють на міжнародних ринках підприємства – постачальники компонентів або супутні підприємства (переважно малі та середні підприємства) найбільш схильні до інноваційної діяльності, динамічні фахівці з університетів, науково-дослідницьких закладів тощо

Слайд 7

Кластери сприяють регіональному зростанню Кластери сприяють регіональному зростанню, при цьому вони: сприяють посиленню позицій освітніх, науково-дослідницьких установ та підприємств; залучають до процесу регіонального розвитку регіональних суб’єктів та, зокрема, вузи; підтримують стосунки з потенційними інвесторами, а також створюють рамкові умови для реалізації відповідних державних заходів.

Слайд 8

Переваги для малих та середніх підприємств, пов’язані з їх участю у кластерах зростання виробництва та зайнятості; сприяння запровадженню інновацій; підвищення рівня компетентності та ноу-хау; покращення якості та підвищення продуктивності праці; зростання експорту; оптимальне використання ресурсів. Кластери засновані на співпраці; без співпраці немає кластерів.

Слайд 9

Наступні фактори мають велике значення для успіху кластера: Наявність підприємств з високим виробничим потенціалом, хорошим доступом до ринку та значними можливостями для запровадження інновацій; Зрозумілі очікування партнерів; Готовність до активного обміну ноу-хау; Створення та збереження обопільної довіри між партнерами; Управління мережами для координації діяльності кластеру та створення нових мережевих стосунків у межах кластеру та поза ним (кластерний менеджмент) Спільне позиціонування у стосунках з зовнішніми партнерами та на ринках збуту (стосунки з громадськістю та маркетинг)

Слайд 10

10 головних питань для потенційних учасників кластеру Що ми бажаємо досягти завдяки співпраці або участі у роботі кластеру? Чи можемо ми досягти нашої мети іншими засобами? Які партнери необхідні для реалізації наших планів? Чи мають наші партнери достатні економічні, організаційні та інноваційні ресурси? Яку користь (переваги) партнери можуть забезпечити для існуючої мережі? Яку користь партнери можуть отримати від мережі? Які з вже існуючих успішних та стабільних проектів співпраці можуть бути основою для створення мережі? Чи існує особисте порозуміння між партнерами? Що необхідно для зміцнення довіри? Чи є цілі та завдання співпраці або мережі зрозумілими для усіх груп партнерів?

Слайд 11

Tипові цілі, притаманні численним кластерам: Надання та використання послуг для підприємств (кластерні послуги) Спільні дослідження та розробки Сприяння інноваціям Спільний маркетинг Сприяння експорту: освоєння нових ринків збуту Спільні закупки Професійна освіта та підвищення кваліфікації Використання ефекту синергії Лобіювання та представництво інтересів

Слайд 12

Кластерні послуги є визначальними для успіху та стабільності кластера Досвід вже існуючих кластерів довів, що підприємства зацікавлені перш за все у наступних кластерних послугах: Maркетинг та стосунки з громадськістю Сприяння експорту Професійна освіта та підвищення кваліфікації / тренінг Прикладні дослідження та розробки (F & E) Спільні структури (лабораторії для досліджень тощо) Iнформування про (державні) тендери Лобіювання інтересів Фінансування / доступ до капіталу (венчурний капітал, кредити для малих та середніх підприємств)

Слайд 13

При визначенні цілей необхідно враховувати наступне: Спільні цілі необхідно сформулювати якомога раніше Розробка стратегії та інші заходи у рамках кластеру можливі лише за наявності чітких цілей Цілі не повинні бути занадто масштабними (через спеціалізацію та позиціонування кластерів) Тематична спеціалізація не повинна бути занадто вузькою (кластери можуть змінюватися) Цілі повинні бути сформульовані максимально чітко та повинні передбачати конкретні заходи Цілі повинні бути реалістичними, повинна існувати можливість для визначення успішності їх реалізації

Слайд 14

Здібності та риси успішного менеджеру кластерів Високі комунікаційні здібності на особистому та на фаховому рівні Досвід у роботі з громадськістю Талант до забезпечення мотивації для забезпечення довіри між партнерами Здатність до співпраці у мережах Здатність виконувати роль “локомотива” мережі; досвід управлінської роботи Aвторитет серед учасників мережі

Слайд 15

Походження кластерного менеджменту Діяльність підприємств Дослідницька діяльність Консалтингова діяльність / сприяння економічному розвитку Переваги + орієнтація на потреби ринку + знання про актуальні напрямки дослідницької діяльності + незалежність та неупередженість + професіоналізм + хороші контакти з представниками регіональної влади Недоліки + можлива конкуренція + можливо, недостатня нейтральність + можливо, занадто нечисленні контакти з реальним сектором економіки + недостатній досвід управлінської роботи + відсутність безпосередньої підтримки з боку сильних підприємств та/або дослідницьких установ + порівняно високі організаційні витрати, зокрема, у невеликих мережах

Слайд 16

Проектне планування Результати планування узагальнюються у „проектному плані“, який містить наступні пункти: Опис проекту Короткий опис виконавця проекту Керівник проекту/організація Опис партнерів проекту Стартова ситуація /& мотивація Предмет та цілі проекту План перебігу проекту (структура, перебіг та терміни) План персоналу та ресурсів (бізнес-план)

Слайд 17

Бізнес-план кластеру Бізнес-план описує „концепцію проекту“: Цілі та стратегії кластеру Ринковий потенціал Структура менеджменту та організації Майбутні продукти та послуги Фінансово-економічний аналіз: Баланс Обрахунок запланованих прибутків та збитків Опис можливостей та ризиків

Слайд 18

Фінансування кластеру Планування та реалізація концепції фінансування містять наступні пункти: Визначення структури витрат Фінансове планування у вигляді середньострокового прогнозу прибутків та витрат кластеру Визначення потреби у фінансуванні/капіталі Запровадження ефективної системи звітності Запровадження системи контролінгу

Слайд 19

Важливі пункти реалізації стратегії Невеликі кроки оперативного характеру, які допомагають зберігати невеликі фінансові ресурси Реалізація заходів, які приносять швидкі результати та надають упевненості у загальному успіху Постійна інформування партнерів про визначення цілей та досягнуті результати Чітке визначення обов’язків Залучення якомога більшої кількості учасників кластеру до реалізації стратегії кластеру Якомога точне дотримання проміжних часових параметрів Визначення проміжних критеріїв та відповідних пунктів на шляху до визначених загальних цілей кластеру

Слайд 20

Правила поведінки для успішної роботи у складі проектної групи Конфлікти та проблеми не повинні замовчуватися, їх потрібно відкрито обговорювати та вирішувати Документування результатів роботи та обговорень Вільний доступ усіх партнерів до усієї проектної документації та проектних даних Чітке визначення повноважень Узгодження та дотримання методів роботи

Слайд 21

Основні завдання керівника проекту: Загальна координація та спрямування проектної групи Планування та контролінг (завдання, терміни, витрати) Керівництво проектною групою, тобто, цілеспрямоване використання учасників проекту Moтивування учасників проекту Moдерація Представництво проекту у межах кластеру та у стосунках з третіми особами Представлення проекту у межах кластеру та поза його межами Адміністрування та документування проекту Для великих проектів необхідно також створювати власний комітет з управління проектом

Слайд 22

Основні джерела фінансування для кластерів Державні фонди сприяння Державні програми сприяння діяльності кластерів Кошти регіональних та місцевих організацій сприяння економічному розвитку Приватні джерела Внески учасників Надходження від кластерних послуг Комісійні/надходження від посередництва у отриманні замовлень Доходи від публічних заходів Доходи від отримання державних замовлень (національні та міжнародні тендери) Участь у розподілі доходів від спільних патентів та ліцензій Пайові товариства, венчурний капітал Спонсорські кошти великих компаній

Слайд 23

Типові помилки у фінансуванні кластерів Фактичні витрати перевищують заплановані Фактична потреба у фінансуванні/капіталі перевищує заплановану Кошти сприяння є основним елементом моделі фінансування Звернення про отримання коштів сприяння подаються несвоєчасно Під час фінансового планування не закладено достатній запас ліквідності Неточне планування строків при визначенні потреби у коштах та при наданні коштів Запланований час для початку повноцінного функціонування кластера, під час якого його робота ще буде безприбутковою, є недостатнім Запланований розмір членських внесків є недостатнім Невірна оцінка платіжної дисципліни потенційних клієнтів кластера Відсутність ефективної системи звітності Відсутність системи контролінгу

Слайд 24

Фактори ризику для кластера та співпраці: Відчутні структурні та культурні відмінності між підприємствами-партнерами Відсутні правові або фінансові можливості для співпраці Недостатня підприємницька активність або компетентність Недостатній рівень довіри до партнерів по співпраці та інституцій кластера Недостатній рівень знань партнерів Працівники підприємств недостатньо залучені до мережі Відсутність неформальних контактів Нечіткі або нереалістичні очікування від співпраці

Слайд 25

Кластерна стратегія у федеральній землі Північний Рейн - Вестфалія Структурні рамкові умови для кластерної політики у фед. землі Північний Рейн – Вестфалія (міжінституційні) Підтримка з боку відповідних департаментів земельного уряду Сприяння відкритості та розвитку у 16 ключових сферах (кластерний менеджмент та кластерна конкуренція) відповідно до політики “посилення вже наявних конкурентних переваг"

Слайд 26

Слайд 27

Кластерний менеджмент та кластерні проекти Кластерний менеджмент Модель партнерства за участі державного та приватного сектору Земельний уряд надає стартову допомогу для розвитку кластерів (за принципом спільного фінансування та на дегресивній основі) Головна довгострокова фінансова підтримка надходить від приватного сектору Кластерні проекти Фінансова допомога для окремих проектів лише на конкурсній основі Tематичне поєднання з 16 кластерами 2,5 млрд. євро у період 2007-2013, 50% надходять з структурних фондів ЄС Надання коштів з урахуванням конкретних результатів Конкуренція підвищує креативність, готовність до інновацій та особисту ініціативу Cluster Policy in North Rhine Westfalia, Dr. B. Hausberg / Dr. S. Stahl Rolf

Слайд 28

Кластерна агенція федеральної землі Північний Рейн - Вестфалія Надає базу для міждисциплінарного обміну інформацією та досвідом Сприяє тісній взаємодії між 16 наявними кластерами Реалізує додатковий інноваційний потенціал у 16 наявних кластерах (перехресні інновації) Надає консультації та підтримку кластерам для отримання необхідного фінансування Відповідає за роботу кластерів з громадськістю Cluster Policy in North Rhine Westfalia, Dr. B. Hausberg / Dr. S. Stahl Rolf

Слайд 29

Дякую за увагу! Бернд Г. Томас Старший консультант b.thomas.ac@t-online.de Тел.: +49 172 2434366

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика