X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА MS-DOS

Завантажити презентацію

ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА MS-DOS

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ З ТЕМИ: ”ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА MS-DOS”

Слайд 3

1 питання. Операційна система МS-DOS. Файли і каталоги. Стандартні імена дисків. Специфікація файлів. Сутність файлової системи. 2 питання. Операційна система МS-DOS. Функції та класифікація ОС. Модулі МS-DOS та їх призначення. Завантаження та перезавантаження МS-DOS. 3 питання. Операційна система МS-DOS. Внутрішні та зовнішні команди. Командні файли та запуск програм. Маски. 4 питання. Операційна система МS-DOS. Поняття файлу. Основні команди роботи з файлами. Приклади. 5 питання. Операційна система МS-DOS. Поняття каталогу, підкаталогу. Основні команди роботи з каталогами. Приклади.

Слайд 4

Запитання № 1 Файл – сукупність даних, записаних на зовнішній носій, яка має певне ім’я. Ім’я та розширення файла: розділені крапкою. Наприклад: Svetal.doc Marina.xls Каталог – спеціальний файл, у якому реєструються інші файли, а також каталоги, вкладені в даний каталог. Ієрархічна “деревоподібна” структура Файли і каталоги

Слайд 5

Стандартні імена дисків Файли і каталоги зберігаються на дисках зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв. У комп’ютері може бути декілька таких пристроїв-дисководів, що використовують жорсткі диски, дискети, лазерні компакт-диски. Щоб розрізняти дисководи їм присвоюють певні імена. Стандартними іменами є літери з послідовності: А, В, С,… Літери А, В надають дискетам, С-резервована для жорсткого системного диска. Стандартне вікно МS-DOS

Слайд 6

Специфікація файлів У MS-DOS прийнята форма запису, що називається специфікацією файла. Вона складається з таких частин: імені дисковода, шляху до файла по ієрархічній структурі каталогів й імені самого файла. Цей запис у скороченому вигляді: [дисковод:][шлях \] ім’я_ файла[.розширення] Наприклад, у каталозі GRNDCH міститься файл Hisface. bmp Специфікація цього файла записується так: А:\MOTH2\SON\ GRNDCH\Hisface. Bmp Після імені дисковода обов’язково ставиться двокрапка і “слеш”.

Слайд 7

Сутність файлової системи Файлова система – це частина ОС, що забезпечує збереження файлів і виконання операцій над ними (відкриття, копіювання, переміщення, видалення, закриття, читання, запис). Мінімальною одиницею дискового простору є кластери (на жорсткому диску) і сектори (на гнучкому). Належність кластерів тому або іншому файлу задається за допомогою двох найважливіших інформаційних структур: каталогу файлів, або скорочено FAT

Слайд 8

Запитання № 2 Функції та класифікація ОС. Функції ОС: Керування ресурсами комп’ютера та їх розподіл. Ресурси-це логічні й фізичні компоненти комп’ютера:оперативна пам’ять, місце на диску, периферійні пристрої, процесорний час. Керування обчислювальнимси процесами. Обчислювальний процес- послідовність дій , яка задається програмою. Забезпечення взаємодії користувача з апаратурою – служить інтерфейс користувача ОС. До складу інтерфейсу входить набір сервісних програм-утиліт. Утиліта –це невелика програма, що виконує конкретну сервісну функцію.

Слайд 9

Класифікація ОС Операційні системи зручно класифікувати за такими ознаками: ОС одного користувача і ОС багатьох користувачів Однозадачні ОС і багатозадачні ОС Однозадачні системи допускають послідовне виконаня завдань:у кожний момент часу виконується тільки одне завдання. Практично всі сучасні ПК багатозадачні і виконують багато програм одночасно. Однозадачною є система MS-DOS

Слайд 10

Модулі MS-DOS та їх призначення MS-DOS-це комплекс програм, що виконують функції керування комп’ютером і обчисленями. Програми записані у вигляді файлів на системний диск комп’ютера. Серед цих файлів є обов’язкові, а є й такі, без яких ОС може обійтися. Обов’язкові файли входять до ядра операційної системи. Крім ядра, MS-DOS містить програму, яка називається командним процесором. Ця програма відповідальна за взаємодію комп’ютера з користувачем. Вона аналізує команди, які надходять від користувача. Ще одним компонентом ОС є драйвери пристроїв. Драйвери-це спеціальні програми, призначені для обслуговування певних пристроїв: клавіатури, миші, принтера. Про програми, що постійно перебувають у пам’яті комп’ютера, говорять як про резидентні. Резидентна програма – це спеціальна програма, яка присутня у пам’яті комп’ютера з моменту свого запуску до перезавантаженя ОС.

Слайд 11

Завантаження та перезавантаження MS-DOS Завантаження MS-DOS: Пуск→Програми→Стандартні→Командна строка

Слайд 12

Перезавантаження MS-DOS Можливі ситуації, коли програма працює неправильно або комп’ютер узагалі не реагує на натискання клавіш, ьоді потрібно перезавантажити комп’ютер: “Гаряче”перезавантаження-одночасне натискання клавіш Ctrl+Alt+Del.При цьому виконується лише перезавантаження файлів MS-DOS.Якщо працездатність ПК не відновлюється, треба застосувати наступний спосіб. “Холодне” перезавантаження – при натисканні кнопки Reset на системному блоці. У цьому випадку здійснюється завантаженняОС у повному обсязі

Слайд 13

Запитання № 3 Внутрішні та зовнішні команди Внутрішні команди – це команди, виконання яких розписано в файлі Command.com. До внутрішніх команд належать: Команда зміни дисковода, що використовується на даний момент: a: - перехід на дисковод А: c: - перехід на дисковод C: d: - перехід на дисковод D: Команда зміни каталога, що використовується на даний момент: Cd ім’я_каталога сd\- перехід в корневой каталог диска, що використовується на даний момент сd..- перехід із підкаталога в попередній каталог

Слайд 14

Команда створення каталога: md ім’я каталога Команда видалення каталога (видалити можна лише пустий каталог!): rd ім’я каталога Команда очистки екрана монітора: cls Команда копіювання файлів: сopy ім’я файлу ім’я каталога – копіювання файла в каталог сopy ім’я файлу prn – друк файла на принтері Команда видаленя файла : del ім’я файлу Команда перейменування файла : ren старе ім’я файлу нове ім’я файлу Команда вивода дати/часу: Date/time

Слайд 15

Зовнішні команди Format ім’я диска format а: - форматування дискети format ім’я диска: /s – створення системного диска При форматуванні диска вся інформація на ньому знищиться Print ім’я файла prn Роздруковка файла на принтері Label ім’я диска Створення і оновлення мітки на диску, дискеті Scandisk Перевірка файлової системи і диска на наявність логічних та фізичних збоїв

Слайд 16

Командні файли та запуск програм Найчастіше операція, яка виконується над файлами,- це запуск файла на виконаня.Команда на запуск програми звичайно збігається з ім’ям файла, що виконується. Цей файл може мати розширення .com, .exe або .bat. Для запуску слід виконати прості дії:зазначити ім’я програмного файла у командному рядку і натиснути клавішу Enter.

Слайд 17

Маски Маска із символів * і ? Дозволяє з множини файлів відфільтрувати ті файли, які задовольняють тому чи іншому критерію. Припустимо, вас цікавить список усіх файлів із розширенням dll, що містяться в каталозі WINDOWS. Для виведення списку таких файлів наберіть команду: dir \ windows \*.dll

Слайд 18

Запитання № 4 Поняття файлу. Файл – сукупність даних, записаних на зовнішній носій, яка має певне ім’я. Ім’я та розширення файла: розділені крапкою. Наприклад: Svetal.doc Marina.xls Шлях до файла: шлях до файла Biorg. txt, який розміщено в підкаталозі SON1, запишеться так: \MOTH1\SON1\ Biorg. Txt Cпецифікація файла: Наприклад, у каталозі GRNDCH міститься файл Hisface. Bmp А:\MOTH2\SON\ GRNDCH\Hisface. Bmp

Слайд 19

Основні команди роботи з файлами Що можна зробити з файлом: створити, перейменувати, видалити, скопіювати, перемістити. Команда копіювання файлів: copy_ім’я –первинного-файла [ім’я –цільового-каталогу\ ім’я –цільового-каталогу] Команда видаленя файла : del [d: ] [шлях\] [ ім’я файлу] Команда для видалення файла Referat. doc із каталогу BIOLOGY: Команда перейменування файла : ren старе ім’я файлу нове ім’я файлу Команда створення файла: Ввести команду в командну строку: сору соп ім’я файла і натиснути

Слайд 20

Запитання № 5 Поняття каталогу, підкаталогу Каталог – спеціальний файл, у якому реєструються інші файли, а також каталоги, вкладені в даний каталог. Підкаталог – це каталог, розміщений в певному каталозі.

Слайд 21

Основні команди роботи з каталогами Команда виводу змісту каталогу: dir ім’я каталогу Щоб дізнатися зміст каталогу MONTH1: dir\ month1 Команда створення каталога: md [d:] [шлях\] Створення каталога REST у кореневому каталозі диска с: md с:\ rest Команда видалення каталога ( видалити можна лише пустий каталог!): rd [d:] [шлях\] rd с:\ rest Команда зміни поточного каталогу: Щоб перейти до каталогу C:\HOBBY\SPORT, потрібно набрати команду cd\hobby\sport

Слайд 22

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика