X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
івано-франківськ

Завантажити презентацію

івано-франківськ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Ухилення від сплати податків шляхом використання офшорів Студент ПІП

Слайд 2

Втеча капіталу. ЩО РОБИТИ? В умовах глобалізації особливої актуальності набувають проблеми підвищення транспарентності руху грошових коштів і залучення іноземних інвестицій в Україну. Однією з проблем міжнародного руху капіталу, особливо для країн з ринками, що формуються, є проблема втечі капіталу (незаконного вивезення) і розміщення його в офшорах.

Слайд 3

Чи знаєте ви, що 80% усього капіталу у світі зосереджено в офшорних зонах? За статистичними оцінками за 2016 рік ОБСЯГ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ у розмірі від 28 до 35 трильйонів доларів США ПРИХОВАНІ В ОФШОРАХ, що практично в 2 рази перевищує ВВП економіки США. Дані показники не враховують предмети розкоші і нерухомість.

Слайд 4

ЩО ТАКЕ ОФШОР ?

Слайд 5

Термін offshore був сформульований і введений в обіг у 1723 р. у Великобританії. Ця подія відбулася в контексті одного з численних судових засідань у сфері комерційного права. Результатом стало визначення принципів розташування компаній. Також у США зазначений термін вживався наприкінці 50-х років XX ст. у пресі, яка повідомляла про фінансову організацію, що перемістила свою діяльність на територію зі сприятливим податковим кліматом.

Слайд 6

ОФШОР (англ. offshore — «поза берегом», «поза межами») — це один з найвідоміших і найефективніших методів «планування» податків або їх «оптимізації» (ухилення від сплати податків). Основою цього методу є законодавство багатьох країн (в основному острівних), які частково або повністю звільняють від оподаткування доходи компаній, отримані поза межами кордонів (берегів) країни реєстрації.

Слайд 7

Сьогодні можна спостерігати різне написання англійського слова offshore (пор.: офф-шор, оф-шор, оффшор, офшор). Проте правописним нормам сучасної української літературної мови відповідає написання офшор, бо в загальних назвах іншомовного походження при збігу однакових приголосних префікса й кореня подвоєний приголосний маємо лише тоді, коли в мові вживається паралельне непрефіксальне слово, як маємо у словах імміграція (бо є міграція), інновації (бо є новації).

Слайд 8

УГОДИ ПРО УНИКНЕННЯ ПОДВІЙНОГО ОПОДАТКУВАННЯ Зростанню популярності офшорних зон сприяє інститут «угод про уникнення подвійного оподаткування », який дозволяє громадянам країн, які підписали такі двосторонні договори, платити податки лише в тій країні, в якій утворюються доходи. ІСНУЄ ДВІ МОДЕЛІ УГОД ПРО УНИКНЕННЯ ПОДВІЙНОГО ОПОДАТКУВАННЯ: МОДЕЛЬ ОЕСР І МОДЕЛЬ ООН. У першій моделі закладено принцип резидентності і передбачаються низькі ставки на репатріацію прибутку, дохід оподатковується за місцем резидентності. Альтернативна модель ООН використовує принцип територіальності: доходи оподатковуються в тій країні, де утворюються, а ставки на репатріацію прибутку високі. Використання країною першої моделі дозволяє її суб'єктам господарювання використовувати офшори.

Слайд 9

ОФШОРНИЙ СКАНДАЛ

Слайд 10

ОФШОРИ виступають ефективним інструментом: управління ризиками; стабілізації платежів; регулювання цін експортно-імпортних контрактів; самофінансування; кептивного (внутрішньофірмового) страхування; продажу авторських прав; оплати валютних контрактів; передачі обладнання в лізинг; найму персоналу; поставок давальницької сировини; трастових операцій з нерухомістю; покупки нерухомості за кордоном; ведення інвестиційної та спекулятивної діяльності на світових фінансових ринках, в тому числі через банки. У зв'язку з розвитком телекомунікаційних технологій практикується офшорне програмування, відкриття на території офшорних зон бізнес-одиниць, включаючи віртуальні підприємства. В офшорній зоні зазвичай спрощений і прискорений процес реєстрації нерезидентів; останні сплачують податки з продажів або прибутку, а також прибутковий податок (з фізичних осіб) за низькими ставками, при цьому гарантується конфіденційність і звільнення від державного валютного контролю.

Слайд 11

ОФШОРНІ КОМПАНІЇ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ЯК ДЛЯ ЛЕГАЛЬНОГО, ТАК І ДЛЯ НЕЛЕГАЛЬНОГО БІЗНЕСУ. НЕЛЕГАЛЬНИЙ БІЗНЕС використовує офшори для приховування доходів, в тому числі отриманих від кримінальних видів бізнесу. ЛЕГАЛЬНИЙ БІЗНЕС також використовує офшори для операцій з приховування доходів, ухилення від податків і використання легальних податкових схем. До законних цілей використання офшорів можна віднести: створення спільних підприємств з іноземним партнером; оптимізацію структури і функцій компанії з іноземним капіталом; створення спеціальних інструментів захисту майна та ін. Прикладами недобросовісних цілей використання офшорів є: ухилення від оподаткування; акумулювання безподаткових доходів поза межами фіскальної юрисдикції держави податкового резидентства; видача себе за іноземну особу для вчинення дій економічного характеру або порушення прав третіх осіб та ін.

Слайд 12

ОФШОРИНГ ОФШОРИНГ - це новий спосіб ведення бізнесу, породжений глобалізацією, що дозволяє компаніям знижувати витрати (оптимізовуючи оподаткування), збільшувати капіталізацію компанії і розвиватися більш швидкими темпами, оперативно реагуючи на зміни, що відбуваються на ринку. Тактика офшорингу стає тактикою виживання для компаній не тільки на світовому, а й на внутрішньому ринку. Але офшоринг - це не лише нові можливості, це і приховані загрози для національної економіки. На тлі зростаючої глобалізації, керівництво компаній змушене шукати нові шляхи оптимізації господарської діяльності, що дозволяють зберігати і зміцнювати конкурентну перевагу на ринку. 

Слайд 13

Завдяки глобалізації багато компаній отримали можливість мінімізувати свої витрати, переносячи виробництва в країни з більш дешевою робочою силою. Використання аутсорсингової / офшоринговоЇ стратегії дає можливість компанії не тільки знижувати витрати і збільшувати капіталізацію компанії, але рости і розвиватися більш швидкими темпами. 

Слайд 14

ІСНУЄ ДВА ВИДИ ОФШОРИНГУ:  1) офшоринг через прямі іноземні інвестиції, тобто розгортання за кордоном власного або спільного виробництва; 2) аутсорсинг, тобто укладання договорів з іноземними фірмами з метою виробництва необхідних проміжних продуктів. За визначенням Всесвітньої торгової організації, аутсорсинг – це передача частини виробничих процесів сторонній фірмі. Аутсорсинг може бути внутрішнім і зовнішнім. Внутрішній аутсорсинг розуміється, як купівлю проміжних товарів і послуг у неафілійованій компанії, яка знаходиться в тій же країні. Коли така компанія знаходиться у іншій країні, то мова йде про зовнішній аутсорсинг. 

Слайд 15

ОФШОРИНГ vs АУТСОРСИНГ Офшоринг, зокрема зовнішній аутсорсинг, стає сьогодні масовим явищем. По суті офшоринг - це прояв теорії порівняльних переваг. Це означає, що країна, яка приймає діяльність з надання послуг, виграє за рахунок країни, що виводить послуги в офшор, завдяки створенню робочих місць, залученню інвестицій та зростанню валютної виручки.  З іншого боку, завдяки офшорингу фірми можуть скоротити свої витрати, підвищити якість продукції і покращити методи надаваних ними послуг, що підвищує їх конкурентоспроможність, створюючи позитивний вплив на економіку країн, де знаходяться ці компанії. 

Слайд 16

ОФШОРИНГ vs АУТСОРСИНГ На думку United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), при правильній економічній політиці баланс інтересів повинен бути урівноважений. Питання лише в тому, щоб замість протекціоністських і заборонних заходів була створена система мотивації зайнятості та розширення виробництва на батьківщині.  Офшоринговий аутсорсинг відкриває перед американськими і європейськими компаніями широкі можливості, які аж ніяк не обмежуються переведенням за кордон трудомістких операцій з низькою доданою вартістю. Крім зниження операційних витрат офшорингові компанії можуть запропонувати своїм клієнтам і чудову якість - навіть там, де потрібна робоча сила найвищої кваліфікації, - і відповідну базу для виходу на ринки нової продукції. 

Слайд 17

Стратегію офшорингу можна розділити на три основні ЕТАПИ: На першому етапі офшоринг використовується як інструмент підвищення капіталізації та мінімізації витрат за рахунок залучення дешевої робочої сили. На другому етапі «на відкуп» стороннім організаціям віддаються вже деякі бізнес-процеси (наприклад, бухгалтерія або управління людськими ресурсами). І, нарешті, на третьому етапі офшоринг поряд з іншими бізнес-процесами починає створювати додаткову вартість, дозволяє компанії залишатися інноваційною, рости і розвиватися. Всі три етапи не обов'язково протікають в суворій послідовності один за іншим. У деяких компаніях вони можуть протікати одночасно (паралельно) - залежно від того, як і наскільки точно компанія сформулювала свою аутсорсингову стратегію.

Слайд 18

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика