X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
інформ. с-ма

Завантажити презентацію

інформ. с-ма

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Інформаційна система Програмне забезпечення комп'ютера Company Logo Company LOGO

Слайд 2

www.themegallery.com Company Logo Зміст теми: Прикладне програмне забезпечення Інструментальні системи Системне програмне забезпечення Класифікація програмного забезпечення Company Logo

Слайд 3

Комп'ютер – пристрій, який створений як інструмент опрацювання інформації шляхом послідовного виконання певного набору команд. Команда – це інструкція для пристрою керування ЕОМ. Окремі команди машинної мови складають програму.

Слайд 4

Програмна складова інформаційної системи описує алгоритм розв'язання певної задачі, а також містить необхідні для цього дані. Програма – пристрій для опрацювання даних. Всі програми виконуються процесором.

Слайд 5

Процесор – головна електронна схема, що виконує всі арифметичні обчислення і логічну обробку інформації. Продуктивність комп'ютера значною мірою визначають тип і характеристики процесора (розрядність і тактова частота). www.themegallery.com Company Logo Company Logo

Слайд 6

Апаратне забезпечення (hardware) Програмне забезпечення (software) Системи програмування Company Logo

Слайд 7

Програмне забезпечення – сукупність всіх програм і документації.

Слайд 8

Системні програми -забезпечують технічне функціонування комп'ютера, керування взаємодією різноманітних програм та пристроїв, розподіл ресурсів між програмами користувачів, діагностику несправностей тощо. Системне програмне забезпечення призначене для автоматизації процесу опрацювання даних, управління роботою окремих складових комп'ютера і обміном даними між ними, діагностування і усунення недоліків в роботі системи, обслуговування взаємодії з користувачем.

Слайд 9

Класифікація системного програмного забезпечення

Слайд 10

Операційні системи Сукупність програмних засобів, які здійснюють керування ресурсами комп'ютера, запуск прикладних програм та контроль за їх взаємодією із зовнішніми пристроями й іншими програмами та забезпечують діалог користувача з комп'ютером www.themegallery.com Company Logo Company Logo

Слайд 11

Класифікація ОС За особливостями реалізації алгоритмів керування основними ресурсами комп'ютера За кількістю одночасно виконуваних задач - однозадачні (MS-DOS) - багатозадачні (Windows)

Слайд 12

3. За класом вирішувальних задач - ОС без підтримки роботи в мережі - мережеві ОС 4. За способом реалізації багатозадачності - невитісняюча багатозадачність: програми самі передають керування одна одній; - витісняюча багатозадачність: ОС розподіляє кванти часу процесора між задачами (Windows)

Слайд 13

5. За кількістю одночасно працюючих користувачів Однокористувацька – в кожен момент з комп'ютером працює один користувач, він одержує всі ресурси комп'ютера. Багатокористувацька – з потужним комп'ютером одночасно працюють декілька користувачів. термінал = монітор + клавіатура

Слайд 14

Слайд 15

Ядро – контролює всі події, які відбуваються в обчислювальній системі, і забезпечує спільне використання ресурсів виконуваними програмами. Драйвери пристроїв забезпечують керування апаратними пристроями комп'ютера, які забезпечують обмін даними між процесором і периферійним обладнанням введення-виведення інформації. Оболонка – командний інтерпретатор. Робота з ОС здійснюється шляхом уведення команд, які інтерпретуються оболонкою і передаються на виконання ядру.

Слайд 16

До складу операційної системи можна віднести: завантажувач ОС – це невелика програма, яка знаходиться в секторі 0 завантажувального диска, її завдання завантажити в пам’ять основну частину (ядро) ОС система розподілу пам'яті система введення і виведення (BIOS = Basic Input and Output System), в мікросхемі флеш-памяті на материнській платі тестування при завантаженні читання і запис на диски обмін даними з клавіатурою, монітором, принтером календар і годинник налаштування даного комп'ютера командний процесор (command.com, cmd.exe) виконує команди, введені з клавіатури забезпечує завантаження і виконання інших програм

Слайд 17

Операційною системою підтримується логічна організація даних, що дає змогу зберігати дані у вигляді єдиного логічного блоку, файлу. Файл (англ. – “шпилька для паперу”) – сукупність повідомлень, які можуть зберігатися та опрацьовуватися за допомогою комп'ютера як єдине ціле окремо від інших подібних сукупностей. Файл – логічна поіменована одиниця збереження інформації на носієві.

Слайд 18

Як ви гадаєте, які відмінності між файлами?

Слайд 19

Основні характеристики файла Ім'я Розширення Місце зберігання Тип Обсяг

Слайд 20

Ім'я повинно складатися: З латинських літер або кирилиці Арабських цифр Не може містити символів \ * / : ? « < > | Максимальна кількість символів в імені обмежена (до 8 чи до 256)

Слайд 21

Типи файлів Файли, які містять однакову за формою чи структурою інформацію, тобто належать до одного типу файлів, мітять однаковими значками (піктограмами)

Слайд 22

Ім'я файлу містить у собі дві частини, розділені крапкою персональне ім’я розширення («прізвище») Реферат по історії . doc

Слайд 23

Розширення Наприклад: WAV Музичний запис TXT Текстовий EXE Виконуваний SYS Системний DOC Текстовий ZIP Архівований HTM Гіпертекст

Слайд 24

Місце збереження (адреса) Скінченний упорядкований набір назв папок, кожна наступна з яких міститься в попередній, а остання містить потрібний файл, називають шляхом до файла.

Слайд 25

Схема:

Слайд 26

Логічні диски A:, B: дискети C: вінчестер, завантажувальний диск F: … Z: CD, DVD, флеш-диск, мереживий диск (X: \\SERVER\Ігри) дисковод C: D: E:

Слайд 27

При пошуку файлу використовують маски:

Слайд 28

Яку папку називають активною? Робоча папка (поточний каталог, АКТИВНА папка) – папка, з якою в даний момент працює користувач.

Слайд 29

Файли об'єднуються в групи – каталоги (папки), що можуть містити підкаталоги, утворюючи ієрархічну деревоподібну структуру з одним коренем. файли Кореневий каталог Каталог підкаталог підкаталог Каталог

Слайд 30

Оболонка операційної системи Сервісна програма, яка полегшує взаємодію користувача з операційною системою. → працюючи з оболонкою, користувач може задавати ті самі команди MS-DOS, не вводячи текст команди. Йому досить виконувати нескладні маніпуляції в інтерфейсі оболонки

Слайд 31

Програма – оболонка Norton Commander Програмний файл запуску Nc.exe (c:\nc\nc) Після завантаження на екрані з'являються такі елементи інтерфейсу: дві панелі блакитного кольору (відображають зміст певних каталогів на одному з дисків); над панеллю є заголовок (ім'я диска і каталога, н-д: C:\NC або А:\); нижче панелей розташоване поле командного рядка MS-DOS, у який з клавіатури можна безпосередньо вводити команди для ОС; у нижній частині екрана є рядок підказок (або рядок статусу) для значень функціональних клавіш F1 - F10.

Слайд 32

Екран програми Norton Commander Заголовок: зазначено ім'я диска і каталогу, що відображаються Поле командного Рядка, у який вводяться команди Рядок підказок

Слайд 33

Утиліти: Містять засоби діагностики і текстового контролю правильності роботи комп'ютера та його окремих частин, у тому числі пошуку помилок і несправностей програми діагностики працездатності комп'ютера програми, які слугують для виконання допоміжних операцій опрацювання даних або обслуговування комп'ютерів

Слайд 34

Утиліти: Забезпечують захист комп'ютера від зараження вірусами, виявляють і відновлюють заражені файли Антивірусні програми Company Logo Company Logo

Слайд 35

Утиліти: Містять засоби діагностики і текстового контролю правильності роботи комп'ютера та його окремих частин, у тому числі пошуку помилок і несправностей Програми обслуговування дисків Company Logo Company Logo

Слайд 36

Утиліти: Забезпечують стиснення інформації у файлах з метою зменшення обсягу пам'яті для їх зберігання Програми архівації даних Company Logo Company Logo

Слайд 37

Утиліти: Забезпечують перевірку якості роботи мережі, контроль цілісності даних, захист інформації від зараження вірусами, полегшують роботу користувача у мережі Програми обслуговування мережі Company Logo Company Logo

Слайд 38

Інструментальні системи - комплекс програмних засобів, призначених для створення нових програм. Така система обов'язково містить мову програмування, а також середовище для розробки додатків.

Слайд 39

Прикладні програми --- відповідне програмне забезпечення, яке не потребує навичок програмування і розраховане, передусім, на широке коло користувачів.

Слайд 40

Основні групи ПП група призначення приклад Програми обробки тексту Введення, редагування, перевірка правопису, вставка малюнків і таблиць Word Видавничі системи Компонування тексту та зображень, створення електронного макета друкованого видання Електроні таблиці Створення, обробка числових, символьних даних, побудова діаграм, графіків Excel Системи управління базами даних Створення, обробка та управління даними Access

Слайд 41

група призначення приклад Системи оптичного розпізнавання Перетворення у текст зображень, отриманих на сканері FineReader Програми перекладачі та електронні словники Двосторонній переклад тексту, переклад окремих слів та словосполучень Socrat Графічні растрові редактори Створення та обробка зображень, поданих як набір пікселів Photoshop, Paint Графічні векторні редактори Створення та обробка зображень, поданих як опис контурів за допомогою формул CorelDRAW Company Logo

Слайд 42

група призначення приклад Програми для WEB–дизайну Створення WEB –сторінок, керування WEB –вузлами FrontPage, HomeSite Антивірусні програми Профілактика та виявлення вірусів, лікування дисків, захист програм і даних DrWeb, Norton Antivirus Програми - архіватори Створення та розпаковування архівів, створення файлів, що саморозпаковуються WinZIP, WinRAR Математичні пакети Виконання наукових, інженерних, економічних розрахунків, підготовка документів, що містять текст, графіки, формули Mathcad Системи підготовки мультимедійних публікацій Монтаж відео- та аудіопродукції, редагування зображень, створення анімації PowerAnimator Company Logo

Слайд 43

www.themegallery.com Company Logo Company LOGO

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика