X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ З МЕТОЮ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ФІЗИКИ ТА ПРИРОДОЗНАВСТВА В ШКОЛІ

Завантажити презентацію

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ З МЕТОЮ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ФІЗИКИ ТА ПРИРОДОЗНАВСТВА В ШКОЛІ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Актуальність Інформаційна компетентність - це складний індивідуально-психологічний стан, що досягається в результаті інтеграції теоретичних знань і практичних умінь працювати з інформацією різних видів, використовуючи нові інформаційні технології. Інформаційна компетентність - це той освітній результат, коли теоретичні знання та практичні навички суб'єкта стають його особистісними якостями. Актуальне завдання для сучасної людини: вміння працювати в просторі інформації організованою сучасними технологіями, можливість здійснювати в ньому різні операції. Основна мета компетентнісного підходу в освіті - підготовка конкурентоспроможного і кваліфікованого фахівця належного рівня і профілю, який вільно володіє своєю професією і орієнтується в суміжних областях діяльності, готового до постійного професійного зростання, соціальної та професійної мобільності та здатного до гармонійної взаємодії з технологічним суспільством, що швидко розвивається.

Слайд 2

Технології дистанційного навчання Використання дистанційної освіти дає можливість розв’язати дві основні проблеми: задоволення освітніх потреб громадян упродовж усього життя; забезпечення доступу до освітньої та професійної підготовки всіх, хто має на це бажання.

Слайд 3

Технології діяльності учителя

Слайд 4

Результативність формувати уміння самостійно шукати, аналізувати, відбирати необхідну інформацію, трансформувати, зберігати та транслювати її; розвивати навички роботи з інформацією, що міститься в навчальних пред метах і освітніх галузях, а також в оточуючому світі; виховувати розуміння можливості та необхідності самостійного навчання; оволодіти мовами та спосо бами взаємодії з людьми, навичками роботи в групі; використовувати засвоєні знання, уміння та способи діяльності в реальному житті для розв'язання практичних завдань; розвити здатність складати та здійснювати плани та особисті проекти; виховувати ціннісне ставлення до власної та чужої праці, охайність, працелюбність, здатність брати на себе відповідальність з власної ініціативи; формувати вміння аналізувати нові ситуації та застосовувати знання для такого аналізу; розвивати якість конкуренто-спроможного працівника; виховувати зацікавленість в успіхові товариша, здатність співпрацювати з іншими; оволодівати навичками використання сучасних технічних засобів, технологічних процесів; підвищити рівень обізнаності на правилах використання технічних приладів, техніки безпеки та формувати уявлення про позитивні та негативні впливи техніки на життя людини. Впровадження дистанційного навчання та розвиток інформаційної компетенції дає можливість учням:

Слайд 5

Висновки Для реалізації елементів дистанційної підтримки навчання фізики в школі вчителю та учням необхідно мати інформаційну компетентність (володіти мережевими й мультимедійними технологіями та мати доступ до глобальної мережі). Це дозволяє, по-перше, використовувати Інтернет-ресурси для розширення навчально-пізнавальної, пошуково-довідкової, пошуково-творчої, проектної та інших видів діяльності, спілкування учнів, використання мультимедіа у навчанні фізики; по-друге, у разі необхідності забезпечувати неперервність навчально-виховного процесу; по-третє, активізувати пізнавальний інтерес учнів до вивчення фізики та природознавства. Технологічно таку діяльність реалізувати вчителю (школі) доцільно через створення власного навчального сайту з предмету, створення мережевої спільноти, використання електронної пошти та ін.

Слайд 6

Технології дистанційного навчання Сервіси всесвітньої мережі Інтернет та сайт вчителя дає можливість створювати, накопичувати й використовувати різноманітну інформацію. Основні форми роботи: індивідуальне листування, розповсюдження інформа-ційних матеріалів, консультаційна допомога, проведення контрольних заходів.

Слайд 7

Технології дистанційного навчання Діяльність вчителя: сайт «Фізика & ІКТ» створено та адмініструється з метою впровадження в життя наступних цілей: Безперервна самоосвіта та підвищення майстерності адміністраторасайта, опанування новітніхтехнологій Підтримка учбового процесу та впровадження елементів дистанційної освіти для учнів загальноосвітнього навчального закладу Забезпечення вчасної інформованості батьків і учнів з питань організації навчального процесу.   Раціональне використання часу учнів та учителів  САЙТ Формуваннямедіаграмотностішколярів Систематизація та розповсюдження накопиченого досвіду зі створення цифрових освітніх ресурсів, застосування ІКТ в навчальному процесі викладання фізики та природознавства Надання методичної допомоги вчителям фізики та природознавства у засвоєнні нових освітніх технологій та включення в освітній процес цифрових освітніх ресурсів Загальне представництво в мережі Інтернет для школярів, батьків, спеціалістів суміжних професій та для всіх зацікавлених

Слайд 8

Технології дистанційного навчання Сайт створено: 02.11.2009 Адреса: nh.at.ua Переглядів сайту: 170550 Відвідувачі: 55778 Географія: 33 країни Переможець (І місце, 2011 рік)  обласного конкурсу  на створення кращого  блогу (сайту) з предмету серед вчителів фізико – математичних, природничих та філологічних дисциплін. Призер (ІІІ місце, 2011 рік)  Першого Всеукраїнського  конкурсу  на найкращий авторський  освітній інтернет-сайт. 

Слайд 9

Технології дистанційного навчання Діяльність вчителя: індивідуальне листування ведеться з учнями засобами електронної пошти (e-mail вчителя для листування з учнями: lnkhlypv@mail.ru), або розповсюджуються інформаційні матеріали всім учням групи одночасно за допомогою списку розсилання: вчитель використовує цю форму роботи під час підготовки підсумкового уроку з теми, або уроку, який побудований на доповідях учнів чи вимагає створення презентації до уроку;

Слайд 10

Технології дистанційного навчання Діяльність вчителя: консультаційна допомога при проведенні навчальних проектів та вирішенні проблемних питань у рамках навчального плану; підсумково - контрольні заходи та корекційна робота відбувається засобами тестування; заповнення форм; виконання завдань, умови яких викладено на сайті: Листи з результатами проходження тесту учнями 8А класу у відповідній папці:

Слайд 11

Технології дистанційного навчання Діяльність вчителя: тематичні презентації створено в програмних (слайдові - Microsoft PowerPoint, потокові - Microsoft FotoStory) та Інтернет середовищах: Slideboom, Google;

Слайд 12

Технології дистанційного навчання Діяльність вчителя: тематичні тестові завдання створено в програмних та Інтернет середовищах Question Writer, My Test, Мастер-Тест. Тест на сайті під час проходження: Результат проходження тесту в поштовій скриньці вчителя:

Слайд 13

Технології дистанційного навчання Діяльність вчителя: тематичні кросворди створено в програмних та Інтернет середовищах:  Hot Potatoes, EclipseCrossword, LearningApps:

Слайд 14

Технології дистанційного навчання Діяльність вчителя: тематичні вправи створено в різноманітних он-лайн програмах в мережі Інтернет, які дають можливість перевірити засвоєний матеріал, закріпити отримані знання та відпрацювати навички:

Слайд 15

Технології дистанційного навчання Діяльність вчителя: форми створено в документах сервісу Google – дуже зручний спосіб тестування або анкетування, оскільки всі результати збираються в таблиці Microsoft Exsel на дисковому просторі аккаунта Google автора форми:

Слайд 16

Технології дистанційного навчання Діяльність вчителя: мультимедіа: учням п’ятих та шостих класів під час вивчення курсу природознавства вчитель пропонує перегляд вдома тематичних короткометражних відеороликів, розміщених на сторінці сайта та перегляд науково – популярних мультиплікаційних фільмів, створених за шкільною програмою на сайті bibigon.ru. Для раціонального використання учбового часу учитель редагує ці фільми: скорочує час тривалості відеоролика, виготовляє з одного повнометражного фільму декілька короткометражних тематичних, застосовуючи програмний засіб: Pinnacle Studio

Слайд 17

Технології дистанційного навчання Діяльність вчителя: відеолекції уроків: вчитель створює відеоролики з викладенням матеріалу на уроці, що дає можливість учням декілька разів почути викладення нового матеріалу, або вперше подивитися фрагмент уроку за умови, що учень був відсутнім на уроці:

Слайд 18

Технології дистанційного навчання Діяльність вчителя: Конспекти уроків: Приклади розв’язання задач:

Слайд 19

Технології дистанційного навчання Діяльність вчителя: Конспекти уроків: Приклади розв’язання задач:

Слайд 20

Результативність формувати уміння самостійно шукати, аналізувати, відбирати необхідну інформацію, трансформувати, зберігати та транслювати її; розвивати навички роботи з інформацією, що міститься в навчальних пред­метах і освітніх галузях, а також в оточуючому світі; виховувати розуміння можливості та необхідності самостійного навчання; оволодіти мовами та спосо­бами взаємодії з людьми, навичками роботи в групі; використовувати засвоєні знання, уміння та способи діяльності в реальному житті для розв'язання практичних завдань; розвити здатність складати та здійснювати плани та особисті проекти;

Слайд 21

Висновки Для реалізації елементів дистанційної підтримки навчання фізики в школі вчителю та учням необхідно мати інформаційну компетентність (володіти мережевими й мультимедійними технологіями та мати доступ до глобальної мережі). Це дозволяє, по-перше, використовувати Інтернет-ресурси для розширення навчально-пізнавальної, пошуково-довідкової, пошуково-творчої, проектної та інших видів діяльності, спілкування учнів, використання мультимедіа у навчанні фізики; по-друге, у разі необхідності забезпечувати неперервність навчально-виховного процесу; по-третє, активізувати пізнавальний інтерес учнів до вивчення фізики та природознавства. Технологічно таку діяльність реалізувати вчителю (школі) доцільно через створення власного навчального сайту з предмету, створення мережевої спільноти, використання електронної пошти та ін.

Слайд 22

Література Закон України про освіту. Бут В. Дистанційне навчання – вимога часу // Директор школи (Шкільний світ). – 2004. – №1. – С.28-29. Державний стандарт базової і повної середньої освіти //Освіта України. – 2004. - № 5 (20 січня). Доклад международной комиссии по образованию, представленный ЮНЕСКО «Образование: сокрытое сокровище». – М.: ЮНЕСКО, 1997. Життєва компетентність особистості / За ред.Л.В.Сохань, І.Г.Сохань, Г.М.Несен. – К.: - Богдана,2003. – 520 с. Конопака А.О. Формування практичної компетентності школярів на уроках фізики та астрономії // Фізика в шко­лах України. – 2008.–№4(104).–С. 2–4.

Слайд 23

Контактна інформація Хляпова Ілона Олексіївна Вчитель фізики та інформатики e-mail:ilonakhlyapova@gmail.com Сторінка користувача на ЗапоВікі

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика