X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
«Електронні ресурси для науки та освіти : деякі аспекти українського та іноземного досвідів»

Завантажити презентацію

«Електронні ресурси для науки та освіти : деякі аспекти українського та іноземного досвідів»

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Гімос Олена «Електронні ресурси для науки та освіти : деякі аспекти українського та іноземного досвідів» 14 науково-практичний семінар «Інформаційні ресурси для науки та освіти» (Київ, 27 січня 2011 р.)

Слайд 2

План Автоматизовані системи управління навчальним закладом Електронні видання та ресурси бібліотек Веб-сайти бібліотек Дистанційні курси навчання та освіти

Слайд 3

Автоматизовані системи управління навчальним закладом АСУ “Університет” (український комерційний продукт фірми "Юнітех+”) ; АСУ управління навчальним процесом навч. закладу “МКР” (комерційний продукт російською мовою) – впроваджений у Харк. нац. академії міського господарства, Московс. держ. ун-ті ім. М.В. Ломоносова, Національній юридичній академії ім. Ярослава Мудрого тощо)

Слайд 4

АСУ “Університет” складається із автономних модулів: Структура ВНЗ WEB – сайт ВНЗ Навчальна частина Кафедра Навчальний розклад Абітурієнт Документообіг Деканат Вчені ради ВНЗ

Слайд 5

Модулі працюють в локальній комп’ютерній мережі ВНЗ, мають спільне сховище даних, систему довідників та візуалізацію певного зрізу даних на WEB – сайті ВНЗ http://DNS(IP)/web/uams.php. Розробка АСУ "Університет" виконана на платформі Oracle 10g / Delphi 7.x / FastReport 3.x / Apache 2.x / PHP 5.x. / Internet Explorer.

Слайд 6

Характеристики Кожен модуль має серверну та клієнтську складову доступ до яких захищений паролем. Конструктивно клієнтські складові виготовлені на зразок MS Windows XP прикладних програм (наприклад MS Office 2003) і інтуїтивно зрозумілі для користувача з досвідом навчально - методичної роботи у ВНЗ.

Слайд 7

Характеристики Впроваджені в експлуатацію модулі АСУ "Університет" доступні для використання через захищену паролем стрінку WEB – сайту ВНЗ

Слайд 8

Модуль “Структура ВНЗ” Він моделює структуру ВНЗ і, в значній мірі, визначає зміст і якість роботи всієї АСУ "Університет". За його посередництвом формується інформація про структуру Університету, його кадрове забезпечення та керівний склад.

Слайд 9

Модуль "Навчальна частина” вирішує проблеми створення сховища бази даних, розрахунків, аналізу та звітності за певними напрямками роботи навчальної частини ВНЗ.Облік та закріплення навчальних дисциплін за кафедрами; Розподіл навчальних дисциплін для теоретичної підготовки об'єднаних академічних потоків із різних спеціальностей (спеціалізацій); Облік та рух студентського контингенту у ВНЗ, включаючи розрахунок кількості і наповнення академічних потоків, груп і лабораторних підгруп; Розрахунок кількості ставок професорсько – викладацького складу на основі Наказу №1134 Міністерства освіти і науки України; Нормування навчального часу викладачів в залежності від ОКР студентів, форми навчання та типу навчального навантаження; Формування електронних навчальних план – графіків підготовки спеціалістів всіх ОКР та форм навчання; Формування бази даних про кількісний і якісний професорсько – викладацький склад кафедр та відповідний їм рекомендований обсяг навчального навантаження на 1-ну ставку; Розрахунок навчального навантаження кафедр в залежності від якості професорсько – викладацького складу кафедр, ОКР студентів, форми навчання та фінансування; Тижневе навантаження студентів; Звіт про навчальне навантаження практичної підготовки Звіт про навчальне навантаження дипломного проектування Результати аналізу навчального навантаження за навчальними дисциплінами кафедри з деталізацію по ОКР та формам навчання; Шаблон для розподілу навчального навантаження кафедри; Шаблон щосеместрового звіту про виконання навчального навантаження кафедри. Автоматизація аналізу та конвертації звітної інформації у файлові формати *.rtf, *.xls, *.pdf, *.htm по всім видам розрахунків з метою їх розповсюдження та подальшого використання за межами АСУ. Автоматизація аналізу та формування звітної інформації для друку по всім видам розрахунків.

Слайд 10

Функціональні можливості модулів АСУ “Університет” максимально узгоджені з вимогами Болонської схеми до організації навчального процесу у ВНЗ, доступу студентів до навчально - методичних ресурсів ВНЗ та контролю за якістю навчання

Слайд 11

АСУ управління навчальним процесом навч. закладу “МКР” Програмний комплекс, який представляє собою сукупність пов”язаних між собою програм, Web-портал та модулі, які працюють у Windows та Web-портал. Вся інформація зберігається в одній загальній базі даних

Слайд 12

“Навчальний модуль” Формування та створення навчального плану  Основні функції : - Створення навчального плану (УП) на спеціальності кржного навчального року ; - Функції копіювання УП, блоків дисциплін тощо ; - Формування будь-якої структури УП ; - Функції контролю вибору студентами необіхдної кількості дисциплін в блоці навчального циклу ; - можливість формування віртуальних груп для вивчення навчальних дисциплін тощо. Основними друкованими формами виявлення інформації модулю є: навчальний план на весь період навчання ; навчальний план для різних курсів різного періоду навчання.

Слайд 13

Слайд 14

Електронні видання та ресурси, що будуються на синтезі комп’ютерних інформаційних технологій : Е-журнали відкритого доступу Web-ресурси ВНЗ (бази даних, е-архіви)

Слайд 15

Е-журнали відкритого доступу Наукова періодика України  - Портал Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського НАН України надає відкритий доступ до 1535 наукових журналів та збірників наукових праць, виданих в Україні, в основному за 2 останні роки, але окремі числа з глибоким архівом.

Слайд 16

Directory of Open Access Journals  - Директорія журналів вільного доступу. Портал надає  доступ до повнотекстових рецензованих наукових журналів з усіх галузей знань та різними мовами. 6022 назв журналів, з них 2564  з постатейним пошуком. 17 журналів з України.

Слайд 17

Electronic Journals Library (Elektronische Zeitschriftenbibliothek EZB) -портал доступу до 52340 назв журналів, серед яких 7104 оригінальні (існують лише в е-вигляді).  Доступ до безкоштовних -  27 216  назв!   

Слайд 18

Web-ресурси ВНЗ (бази даних, е-архіви) Е-архіви (репозитарії) – Гарвестер (одночасний пошук в усіх чи багатьох репозитаріях) української наукової інформації - можливість одночасного пошуку в усіх 19 зареєстрованих репозитаріях України (понад 25 тис.одиниць статей, розділів книг, дисертацій тощо)

Слайд 19

OpenDOAR - (The Directory of Open Access Repositories) - понад 1800 репозитаріїв світу 

Слайд 20

CiteSeer - пошукова система та архів публікацій  в галузі комп'ютерних та інформаційних наук 750 000 документів. 

Слайд 21

Репозитарії України ARRChNU  - відкритий е-архів Чернівецького національного університету elONUar  - відкритий е-архів Одеського національного університету  eKMAIR - відкритий е-архів Національного Ун-ту "Києво-Могилянська академія"

Слайд 22

eKhNUIR  - відкритий е-архів Харківського національного університету ім.В.Каразіна   ELARTU - відкритий е-архів Тернопільського національного технічного університету ім.Пулюя  ELibUkr-OA  - міжуніверситетський мультидисциплінарний відкритий е-архів 

Слайд 23

eSSUIR -  відкритий е-архів Сумського державного університету Донецький НУ  - відкритий е-архів Донецького національного університету  Львівська політехніка - відкритий е-архів Національного університету "Львівська політехніка"   ХНАМГ - відкритий е-архів Харківської національної академії міського господарства 

Слайд 24

Слайд 25

Слайд 26

Веб-сайти бібліотек як важлива інформаційна складова + Блоги бібліотек + Представлення бібліотеки в соціальних мережах = Досягнення популяризації електронних ресурсів бібліотеки Далі приклади:

Слайд 27

Слайд 28

Слайд 29

Дистанційні курси навчання та освіти Кейси (Case method, кейс-метод, case-study) Веб-навчання е-пошта Інтернет-конференції тощо

Слайд 30

Веб-навчання (приклад сайту)

Слайд 31

Висновки Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще. Електроні ресурси для освіти та науки тут в допомозі.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика