X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Досвід створення предметного рубрикатора як тематичного навігатора електронного каталогу ХДНБ ім. В.Г. Короленка

Завантажити презентацію

Досвід створення предметного рубрикатора як тематичного навігатора електронного каталогу ХДНБ ім. В.Г. Короленка

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Досвід створення предметного рубрикатора як тематичного навігатора електронного каталогу ХДНБ ім. В.Г. Короленка

Слайд 2

Харківська Державна бібліотека ім. В.Г. Короленка

Слайд 3

Відділ систематизації

Слайд 4

«Каталог есть нерв библиотеки, без которого собранные книги – мёртвый инвентарь» Б.С. Боднарский

Слайд 5

Комп’ютерне та інформаційне забезпечення відділу

Слайд 6

Тезаурус, УДК, ББК Середні таблиці

Слайд 7

Поле авторитетного файлу в електронному каталозі

Слайд 8

Квасницький В. В. Паяння матеріалів, - Миколаїв: НУК. 2006. – ISBN 966-321-063-Х: 17.00, грн. ББК К 643я73-1 Рубрики: Метали — паяння — навчальні видання Металлы — пайка — учебные издания

Слайд 9

К2-110004 Чиж, Віра Іванівна Методологія облікових процедур в управлінні витратами: Монографія/ В.В.Чиж. Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. – Луганськ: СНУ, 2004. -295 с: іл. - Бібліогр.: с.272-288 (252 назви). – ISBN 966-590-495-7 (в опр): 14.00, грн. ББК У 44(2)10-862 У 052.9(2)244-148.6 Рубрики: Житлово-комунальне господарство - облік витрат Жилищно-коммунальное хозяйство - учет затрат

Слайд 10

Ав-127797 Бойко, Віктор Олексійович Державне регулювання розвитку ринку кредитних послуг в Україні; Автореф. дис.... канд. наук з держ. управління ; 25.00.02./ В. О.Бойко; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон, ін-т держ. упр. -Одеса. 2004. -20 с. - Б.ц. 16.12.04. ББК У 26(4УКР)22 Рубрики: Кредитні послуги - Україна Кредитные услуги - Украина Форфейтинг Факторинг

Слайд 11

К2-98836 Рубан, Юрий Дмитриевич Государство и технологии производства в животноводстве / Ю.Д. Рубан. -К.: Аграрна наука, 2003. - 407 с. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 966-540-103-3 (в пер.): 20.00, грн. ББК У 32(2)52-21 П 533.4 Рубрики: Животноводство - управление Тваринництво - управління Селекция сельскохозяйственных животных Селекція сільськогосподарських тварин

Слайд 12

К2-108046 Тупіха, Валерій Іванович Формування ринку продукції тваринництва в Україні: проблеми та перспективи/ В.І.Тупіха - Миколаїв: МДАУ, 2004. ‑ 219 с. – Бібліогр.: с 213-219 (108 назв). -ISBN966-8205-11-1: 11.00, грн. ББК У32(4УКР)52 Рубрики: Тваринництво ‑ ринок продукції - Україна Животноводство - рынок продукции - Украина

Слайд 13

Тематичні підзаголовки дають змогу відображати такі аспекти предмета, як його властивості, стан, структуру, процес та інш. Ав-122847 Волчек, Наталя Леонідівна Розробка та наукове обґрунтування ефективного методу контролю стану металу за параметрами розсіяння характеристик твердості: Автореф. діс.... канд. техн. наук : 01.02.04/ Н.Л. Волчек; Ін-т пробл. міцності ім. Г.С.Писаренка НАН України. – К., 2003. -18 с. -Бц 12.02.04 ББК К 5-7в73 Рубрики: Метали - обробка - неруйнівний контроль Металлы - обработка - неразрушающий контроль

Слайд 14

Географічні: якщо виникає необхідність вказати територіальний аспект. Ав-117711 Бортник. Сергій Юрійович Морфоструктури центрального типу території України: просторово-часовий аналіз: Автореф. дис. ... д-ра геогр. наук ; 11.00.04/ С.Ю.Бортник; Нац. акад. наук України. Ін-т географії - К., 2002. -32 с. - Б.ц. 20.11.02 ББК Д 823 Рубрики: Морфоструктури - Україна Морфоструктуры - Украина

Слайд 15

Хронологічні підзаголовки показують певний відрізок часу, період або дату події, тобто ми використовуємо їх, коли зміст документа має певний часовий аспект. КЗ-6437З Павленко, Сергій Олегович Оточення гетьмана Мазепи: соратники та прибічники/ Сергій Павленко. -К.: Київо-Могилян. акад., 2005. -602 с.: іл. – Бібліогр.: с. 342-549. -ISBN 966-518-259-5: 25.00, грн. ББК Т 3(4УКР)46 Рубрики: Історія України, 1687-1709 рр. История Украины, 1687-1709 гг.

Слайд 16

К2-111823 Яворницький, Дмитро Іванович До історії степової України: [Пер. з рос.]/ Д.І. Яворницький. - Дніпропетровськ: Січ, 2004. -443 с. –ISBN 966-511-390-9 (в опр.): 21.00, 17.76, грн. ББК Т 3(4УКР)5 Рубрики: Історія України. ХVIII – ХIХ ст. История Украины. XVIII – ХІХ вв

Слайд 17

Формальні підзаголовки відображають читацьке і цільове призначення документів. КЗ-50014 Гологорский, Ефим Григорьевич Справочник по строительству и реконструкции линий электропередачи напряжением 0,4 - 500 кВ/ [Е.Г. Гологорский, А.Н.Кравцов, Б.М.Узелков]; Под ред.: Е.Г.Гологорский. -М.: НЦ ЭНАС, 2003. -340 с,: табл, -Авт. указ. на обороте тит. л. - Библиогр.: с. 333-334.-Предм. указ.: с 335-337. - ISBN 5-93196-267-0 (в пер.): 103.97, грн. ББК 3 279 я2 Рубрики: Линии электропередач - строительство и реконструкция - справочные издания Лінії електропередач - будівництво і реконструкція – довідкові видання Це можуть бути: Довідкові видання [як показує приклад] Продовжувані видання Навчальні видання Збірники

Слайд 18

К2-93077 Торгівля і ринок України: Темат. зб. наук, пр. з пробл. торгівлі і громад, харчування/ Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - Донецьк: ДонДУЕТ, 1994 - Вип. 14. Т.1 /[Редкол.: О.О. Шубін (голов. ред.) та ін.], -2002. - 391 с.: іл. -Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 966-7634-06 X: 18.00, грн. Зміст: Промисловий маркетинг у системі управління підприємствами хімічної галузі/ О. Шубін. Особливості використання брендинга на українському споживчому ринку/ О. Азарян, Л. Радкевич. Маркетинг і стратегічний менеджмент: нова парадигма і механізм взаємодії/ А. Балабаниць, І. Балабанова. Бенчмаркінг - один із інструментів підвищення конкурентоспроможності підприємства/ Л. Довгань, В. Височин. Конкурентне позиціювання товарного асортименту торговельних підприємств/ Г. Kpивeнко. Маркетинговий підхід до організації діяльності торговельного підприємства/ Н. Лохман. Модель обґрунтування стратегії розвитку продовольчого ринку/ В. Малигіна. Вибір методу ціноутворення в процесі формування цінової політики торговельних підприємств на основі маркетингу/ О. Сардак. Розвиток бренд-менеджменту в торговельних підприємствах/ О. Бриндіна Теоретико - методологічні аспекти генезису трансформаційного менеджменту / Л. Гордієнко. Соціальний менеджмент в економічній системі: структурно-інституціональний підхід/ М. Горожанкіна. Мистецтво управління персоналом підприємства/ О. Мороз. Моделювання ділових стратегій у системі стратегічного менеджменту / С. Смерічевська, О. Сушко, Оптимізація керування персоналом у відкритих акціонерних об'єднаннях холдингових компаній України/ В. Шульга, О. Шилець. ББК У 42(4 УКР)я54 У 21(2)2я54 Рубрики: Торгівля – продовжувані видання Торговля – продолжающиеся издания Менеджмент - продовжувані видання Менеджмент -продолжающиеся издания Маркетинг - продовжувані видання Маркетинг - продолжающиеся издания

Слайд 19

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Інформатика