X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Критерії ефективності соціалізації в ДО

Завантажити презентацію

Критерії ефективності соціалізації в ДО

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Критерії ефективності соціалізації дитини в дитячих об’єднаннях

Слайд 2

На сучасному етапі розвитку суспільства набуває актуальності проблема соціалізації дітей в дитячих об’єднаннях, тому що участь дітей у дитячому об’єднанні сприяє формуванню громадянської позиції і ціннісного відношення до себе й інших, дозволяє дітям підвищити свою соціальну компетенцію

Слайд 3

Діти усвідомлюють необхідність створення дитячого об’єднання, розуміють, що участь в ньому дозволить: забезпечити реалізацію права на свободу думок, свободу слова, самоствердження; розвивати почуття відповідальності за себе, колектив, школу; змінити устрій життя школи і взаємовідношення між учнями і педагогами для створення духу співробітництва, взаємодопомоги і взаєморозуміння; організовувати своє дозвілля

Слайд 4

дитячі об’єднаннях виступають своєрідною «школою життя», первісним осередком набуття дитиною соціального досвіду в пошуку власного місця у досить мінливому, жорстокому та стратифікованому суспільстві. вони дають можливість дитині зорієнтуватись у системі соціальних зв’язків, опанувати механізмами регуляції соціальної поведінки, здійснити аналіз власних можливостей та реалізувати їх

Слайд 5

До того ж дитячі об’єднання – це єдина соціальна інституція суспільства, вступивши до якої діти діють від власного імені, приймають власні рішення у своїх інтересах; вони мають реальну можливість самовиховання, саморозвитку; поряд з ними існує педагогічна підтримка, яка обумовлена співпрацею, співдружністю, передачею соціально-громадського досвіду дорослих дітям

Слайд 6

Першою умовою ефективності соціалізації є налагодження взаємодії між членами дитячих об’єднань, їхніми лідерами, соціальними педагогами, представниками громадських організацій на засадах співробітництва та партнерства.

Слайд 7

В основі першої умови - пошук і залучення ресурсу соціально-педагогічної роботи, що ґрунтується на гармонійному поєднанні зусиль дітей та дорослих, їхній взаємодії, заснованій на партнерських засадах, формує суб'єкт-суб'єктні відносини, стає запорукою реалізації творчого потенціалу дитини, сприяє організації широкого спектра не заформалізованих суспільно корисних справ, зміцненню й розширенню зв'язків із громадськістю, суспільством і надає особливої привабливості діяльності дитячим об’єднанням як відкритої соціально-педагогічної системи з впливовими виховними і соціалізуючими можливостями.

Слайд 8

Друга умова врахування інтересів і потреб дитини при розробці концептуального змісту діяльності дитячих об’єднань - спрямовує акцент на сутність і зміст діяльності, яка детермінована дитиною як суб'єктом соціалізації. Зміст діяльності дитячих об’єднань, зумовлений інтересами і потребами дитини, стає рушієм внутрішніх перетворень особистості дитини, основою для розвитку зацікавленості до здійснення суспільно корисних справ, у процесі яких відбувається обмін діяльнісними досягненнями й успіхами, що викликає стійку увагу до такої діяльності і стає певним джерелом соціально-культурної інтеграції й особистісної самореалізації дитини у соціумі

Слайд 9

Сутність третьої умови - урізноманітнення суспільно корисної діяльності дитини у дитячих об'єднаннях щодо розширення просоціального середовища їх соціалізації - полягає: по-перше, в утворенні механізмів мотивації діяльності дитини в дитячих об'єднаннях , що визначають характер, цілі, форми діяльності і формують основну ланку зв'язку між особистістю і суспільством; по-друге, в забезпеченні продуктивності, стійкості тенденцій до розвитку видів діяльності, фіксації дитячих об'єднаннях у стабільних структурно-організаційних формах, збільшенні кількості членів, перетворенні дитячих об'єднаннях у своєрідний інститут виховання і соціалізації дитини

Слайд 10

Поміж інших інститутів соціалізації особистості (сім’ї, школи, різних позашкільних освітньо-виховних закладів), дитячі об’єднання допомагають дітям увійти до такого мінливого світу цивілізованими людьми,взаємодіючи на партнерських засадах з державними органами і установами, суспільними рухами, дитячі об’єднання вирішують найважливіші проблеми дітей, допомагаючи їм в соціальній адаптації, створюючи умови для їхньої соціалізації

Слайд 11

Таким чином, соціалізація особистості в дитячому об’єднанні – це процес набуття досвіду соціальних відносин і засвоєння нових соціальних ролей, які здійснюється в різних сферах діяльності, спілкуванні і самопізнання шляхом засвоєння, присвоєння, збагаченні та передачі дитиною досвіду соціальної взаємодії дітей і дорослих. дитяче об’єднання виступає важливим інститутом соціалізації дітей, тобто це соціальне середовище, яке допомагає дитині успішно інтегруватися в суспільство, набути навичок самостійності, навичок міжособистісного спілкування, лідерських якостей

Слайд 12

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Інформатика