X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Магнiй

Завантажити презентацію

Магнiй

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Магнiй

Слайд 2

Хiмiчний елемент -Ма гній (англ.magnesium) Символ Mg, атомний номер 12; атомна маса 24,312; розташований у 3 перiодi,2 групi; t-плавлення 650 °С, t-кипiння 1095 °С; густина 1,739 при 293 К,в рідкому стані 1,540 при 973 К; легкий сріблясто-білий метал; при нагріванні горить яскравим полум’ям; хімічно активний; на повітрі окиснюється й тьмяніє; ступінь окиснення; електронна конфігурація атома - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 .

Слайд 3

Будова простої речовини Метал. Зв’язок-металiчний. Кристалiчна гратка- металiчна.

Слайд 4

Історія та походження назви У 1695 з мiнеральної води Епсомського джерела в Англії виділили сіль із гірким смаком і послаблюючою дією. Аптекарі називали її гіркою, англійською або епсомською.А хіміки, діючи на розчини цієї солі содою, отримували білий осад — основний карбонат магнію, який може мати різний склад.Це була біла магнезія (magnesia alba).Основний карбонат магнію зрідка зустрічається в природі, і біла магнезія також відома з давніх часів. Ймовірно, цей мінерал знаходили біля Магнесії. Лавуаз'є вважав білу магнезію простим тілом. У 1808 англійський хімік Гемфрі Деві при електролiзi злегка зволоженої білої магнезії з ртутним катодом отримав амальгаму нового металу (вона містить до 3 % магнію), який виділив відгонкою ртуті і назвав магнезієм. З тих пір у всіх європейських мовах цей елемент називається magnesium і лише в східних слов'ян — магнієм: так його назвав Г.І. Гесс у своєму підручнику хімії, виданому в 1831 і що витримав сім видань. По цій книзі вчилися багато вітчизняних хіміків. Уперше металевий магний був отриманий в 1829р. французьким хiмком А.Бюссi.

Слайд 5

Розповсюдження: Магнiй у вільному стані в природі не зустрічається. Входить до складу силікатів, хлоридів, карбонатів, сульфатів. Різке падіння вмісту М. при переході від ультраосновних порід до кислих свідчить про його більшу активність. На ранніх стадіях кристалізації. М. входить до складу олівінів, піроксенів, утворює ізоморфічні ряди, заміняючи залізо, кальцій, манґан. У процесі геохімiчного кругообігу надходить в основному в океан. Концентратори М. – деякі водорості (до 3% Mg), форамініфери (до 3,5%), вапнякові губки (до 4%). Основнi магнієві мінерали: олівін, ромбічний піроксен, шпінель, тальк, флогопіт, карналіт, бішофіт, магнезит, брусит, доломіт, каїніт. Металічний М. отримують електролітичним або термічним способами. Сировиною служить MgCl2 або зневоднений карналіт. Входить до скаду кристалiчних гiрських порiд. Завжди мiститься у рослинах,бо входить до сладу хлорофiллiв.

Слайд 6

Доломiт MgCa(CO3)2 Епсомiт MgSO4·7H2O Магнезiт MgCO3 Карналлiт K2MgCl4·6H2O Лангбейнiт K2Mg2(SO4)3

Слайд 7

Основнi фiзичнi властивостi: Магнiй-срiбно-бiлий блискучий метал,порiвняно м’який i пластичний. Гарний провiдник тепла та електики. На повiтрi покривається оксидною плiвкою,що додає йому матовий колiр. Електропровiдний. Легкий. Щiльнicть p=1,74 г/см3.

Слайд 8

Хiмiчнi властивостi: Активно реагує з бiльшiстю неметалiв,особливо при нагрiваннi; реагує з галогенами Mg+Cl2=MgCl2 також з азотом,водою кислотами,оксидами металiв; взаємодiя з сiркою Mg+S=MgS; взаємодiя з воднем Mg+H2=MgH2; запалюється у присутності галогенів і вологи; при дії водню під тиском 200 атм при 150°С магній утворює гідрид MgH 2.

Слайд 9

Mg + 2H 2 O = Mg (OH) 2 + H 2 (з киплячою водою) Магній руйнується під дією гарячого концентрованого розчину хлориду амонію Mg + 2NH 4 Cl = MgCl 2 + 2NH 3 - + H 2 При дії водяної пари продуктами є оксид або гідроксид магнію і водень Магній легко реагує з кислотами, даючи відповідні солі: Mg 0 + 2HCl = MgCl 2 + H 2

Слайд 10

Магнiйтермiя: Магнiйтермiя -отримання металiв вiдновленням оксидiв металiв магнiю,яке супроводжуються видiленням значноы кiлькостi теплоти.

Слайд 11

Застосування: Завдяки своїй здатності горіти на повітрі, з виділення великої кількості світла, застосовувався у фотосправі як спалах, до винаходу електричних ламп спалахів. Сплави на основі магнію є важливим конструкційним матеріалом в автомобільній і авіаційній промисловості завдяки їх легкості і міцності. Гідрид магнію — один з найбільш ємких акумуляторів водню, що вживаються для його зберігання. Оксид магнію застосовується в медицині і як вогнетривкий матеріал для виробництва тиглів і спеціальної футеровки металургійних печей. Перхлорат магнію (ангидрон) застосовується для глибокого осушення газів в лабораторіях. Природний мінерал бішофiт як натуральне джерело іонів магнію та мікроелементів широко застосовується у медицині - реабілітації опорно-рухового апарату, серцево-судинної та нервової систем, санаторно-курортному оздоровленні.

Слайд 12

Знаходження в природі: Магній - один з десяти найбільш поширених елементів земної кори (8-е місце). У ній міститься 2,35 % магнію за масою. Через високу хімічну активнiсть у вільному вигляді магній не зустрічається,а входить до складу безлічі мінералів - силікатів , алюмосилікатів , карбонатів , хлоридів , сульфатів і ін. Так , магній містять широко поширені силікати олівін.Важливе практичне значення мають такі мiстячi магнiй мінерали,як азбест,магнезит, доломіт MgCO3 · CaCO3 , бішофіт MgCl2 · 6H2O , карналіт KCl · MgCl2 · 6H2O , епсоміт MgSO4 · 7H2O , каїніт KCl · MgSO4 · 3H2O , астраханіт Na2SO4 · MgSO4 · 4H2O та ін . Магній міститься в морській воді ( 4 % Mg в сухому залишку ) , в природних рассолах , у багатьох підземних водах.

Слайд 13

Застосування Основна частина видобутого магнію використовується для отримання різних легких магнієвих сплавів. До складу цих сплавів , крім магнію , входять,як правило, алюміній , цинк , цирконій . Такі сплави достатньо міцні і знаходять застосування в літакобудуванні , приладобудуванні і для інших цілей. Оксид магнію широко використовується як жаростійкий матеріал Mg ( OH) 2 використовують для одержання оксиду магнію , рафінування цукру , очищення води в котельних установках , як компонент зубних паст.Пухкий порошок карбонату магнію засипають між подвійними стінками сховищ для рідкого кисню (теплоізоляція). Сульфат магнію застосовують в текстильній і паперовій промисловості.Нітрат магнію входить до складу складних добрив. Фторид магнію входить до складу стекол , кераміки , емалей , каталізаторів , сумішей для отримання штучної слюди і азбесту.Висока хімічна активність металевого магнію дозволяє використовувати його при магнієтермічеському отриманні таких металів, як титан , цирконій , ванадій , уран та ін.При цьому магній реагує з оксидом або фторидом одержуваного металу , наприклад: 2Mg + TiO2 = 2MgO + Ti. 2Mg + UF4 = 2MgF2 + U. Широке застосування знаходять багато сполук магнію, особливо його оксид , карбонат і сульфат.

Слайд 14

Біологічна роль: Магній - біогенний елемент , постійно присутній в тканинах всіх організмів . Він входить до складу молекули зеленого пігменту рослин - хлорофілу , бере участь у мінеральному обміні , активує ферментні процеси в організмі , підвищує посухостійкість рослин. За участю іонів Mg + здійснюється біолюмінесценція і ряд інших біологічних процесів. Широке практичне застосування знаходять магнієві добрива - доломітове борошно , палена магнезія та ін. В організм тварин і людини магній надходить з їжею. Добова потреба людини в магнії - 0,3-0,5 м. В організмі середньої людини (маса тіла 70 кг) міститься близько 19 г магнію. Порушення обміну магнію призводять до різних захворювань. У медицині застосовують препарати магнію - його сульфат , карбонат , палену магнезію .

Слайд 15

Висновок Магнiй-хiмiчний елемент 2 групи Перiодичної системи елементiв Д.Менделеева,в хiмiчному вiдношеннi-дуже активний метал.Магнiй-характерний елемент мантiї Землi,мiнерали магнiю численнi.Бiльше половини з них утворилися в бiосферi-на днi морiв,океанiв,у почвах.У промисловостi найбiльшу кiлькiсть магнiю отримують електролiзом розплаву хлориду магнiю.Широко використовують сплави магнiю в промисловостi.Також вiн-постiйна частина рослинних та тваринних органiзмiв.Из препаратiв магнiю в медецинi використовують сульфат магнiю(як заспокiйливе,протисудомне,жовчогiнний засiб),магнезiю палену(магнiй оксид),карбонат магнiю.

Слайд 16

Презентацiю виконала учениця 8-А класу середньої школи № 8 м.Жовтих Вод Марухненко Марiя

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Хімія