X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Закони динаміки. Перший закон Ньютона. Інерція. Другий закон Ньютона. Інертність. Маса.

Завантажити презентацію

Закони динаміки. Перший закон Ньютона. Інерція. Другий закон Ньютона. Інертність. Маса.

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Закони динаміки. Перший закон Ньютона. Інерція. Другий закон Ньютона. Інертність. Маса.

Слайд 2

Сєдов Леонід Іванович «Усі досягнення в сучасній техніці, авіації, ракетній техніці, у морській справі і взагалі промисловості ґрунтуються на використанні й застосуванні методів і результатів ньютонівської механіки».

Слайд 3

План заняття: 1. Явище інерції. Закон інерції. 2. Інерціальні системи відліку. 3. Перший закон Ньютона. 4. Інертність. Маса як міра інертності. 5. Другий закон Ньютона.

Слайд 4

1. Явище інерції. Закон інерції «Щоб тіло рухалось, його необхідно весь час «рухати», при цьому чим більша швидкість, тим більших зусиль треба докладати.»

Слайд 5

1. Явище інерції. Закон інерції Явищем інерції називають здатність тіл зберігати свою швидкість, якщо на них не діють інші тіла або дія інших тіл скомпенсована. Закон інерції: якщо на тіло не діють інші тіла, то воно рухається рівномірно прямолінійно або перебуває в стані спокою.

Слайд 6

Застосування інерції у побуті:

Слайд 7

Застосування інерції у техніці:

Слайд 8

Небезпечна інерція:

Слайд 9

2. Інерціальні системи відліку Інерціальними системами відліку називають системи відліку, в яких виконується закон інерції. Усі інерціальні системи відліку цілком рівноправні, бо в них однаково відбуваються всі механічні явища. Це твердження називається принципом відносності Галілея.

Слайд 10

3. Перший закон Ньютона. Перший закон Ньютона: існують такі системи відліку, відносно яких матеріальні точки, на які не діють інші тіла (або дія інших тіл скомпенсована), перебувають у спокої або рухаються прямолінійно рівномірно.

Слайд 11

3. Перший закон Ньютона. Інерція — це здатність зберігати свою швидкість. Рух за інерцією — це рух, який переважно визначається початковою швидкістю тіла.

Слайд 12

4. Інертність. Маса як міра інертності. Інертність (від латин. inertia — бездіяльність) — властивість тіл, яка виявляється в тому, що швидкість тіл залишається сталою до того моменту, доки на них не подіють інші тіла. Усі тіла інертні, але інертність у них різна.

Слайд 13

4. Інертність. Маса як міра інертності. Для характеристики інертності тіл ввели окрему величину — масу. Масу тіла позначають символом m. Одиниця маси в СІ — кілограм (кг). 1 кг — це маса еталонного циліндра, виготовленого зі сплаву іридію та платини.

Слайд 14

4. Інертність. Маса як міра інертності. Співвідношення між масою та прискоренням:

Слайд 15

5. Другий закон Ньютона Під дією постійної сили тіло рухається з постійним прискоренням. Модуль прискорення прямо пропорційний модулю сили, що діє на тіло. Напрямок прискорення тіла збігається з напрямком сили, яка діє на це тіло:

Слайд 16

5. Другий закон Ньютона Другий закон Ньютона: прискорення, якого набуває тіло внаслідок взаємодії з іншим тілом, прямо пропорційне силі, що діє на нього, і обернено пропорційне його масі:

Слайд 17

Домашнє завдання: §6, 8 , вправи № 11, 16 (ст.86)

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Фізика