X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ЗАКОН КУЛОНА

Завантажити презентацію

ЗАКОН КУЛОНА

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

К.В.Голобородько, учитель фізики СЗШ № 235

Слайд 2

Заряджені тіла взаємодіють одне з одним на відстані – різнойменно заряджені тіла притягуються, а однойменно заряджені відштовхуються. Досліди показують, що така взаємодія відбувається не лише тоді, коли між тілами є повітря або будь-яка речовина, а й коли між ними створено вакуум, наприклад, відкачано повітря чи ці тіла розміщено у відкритому Космосі.

Слайд 3

Видатні англійські вчені Фарадей і Максвелл встановили, що у просторі навколо заряджених тіл чи частинок, існує електричне поле. Висновки щодо існування електричного поля можна зробити, розглядаючи його дію. Сила, з якою електричне поле діє на внесене в нього заряджене тіло чи частинку, називається електричною силою.

Слайд 4

На малюнку показано, як електричне поле позитивно зарядженої кулі діє на невеличкі, також позитивно заряджені кульки на різних відстанях. З цього досліду можна переконатися, що чим менша відстань між тілами, котрі взаємодіють, тим більша сила їхньої взаємодії.

Слайд 5

Дослідження, які одним із перших виконав французький учений Кулон, показали, що при збільшенні відстані між зарядженими тілами у 2 рази сила їхньої взаємодії зменшується у 4 рази, при збільшенні відстані у 3 рази сила взаємодії зменшується у 9 разів і т.д. Кулон зробив висновок, що сила взаємодії заряджених тіл чи частинок F обернено пропорційна квадрату відстані між ними: F~1/r², де r – відстань між зарядженими тілами, розмірами яких можна знехтувати порівняно з цією відстанню.

Слайд 6

Кулон також довів, що сила взаємодії заряджених тіл прямо пропорційна значенням їхніх зарядів: F~q¹· q² , де q¹ - заряд одного тіла, а q² - іншого. Об′′єднавши висновки, Кулон встановив один із найважливіших законів електрики, названий його ім′ям.

Слайд 7

Відповідно до цього закону : сила взаємодії заряджених нерухомих тіл, розмірами яких можна знехтувати, порівняно з відстанню між ними , прямо пропорційна значенням їхніх зарядів і обернено пропорційна квадрату відстані між ними. Математично закон Кулона можна записати так: де k – коефіцієнт, який залежить від вибору системи одиниць вимірювання заряду. е- діектрична прониклість середовища, яка показує, у скільки разів зменшується взаємодія між зарядами в даному середовищі в порівнянні з вакуумом .

Слайд 8

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновки: Кожне заряджене тіло чи частинка мають електричні поля, основною властивістю яких є здатність діяти на заряджені тіла. Сила взаємодії заряджених тіл чи частинок залежить від значень їхніх зарядів і відстані між ними; Електричні поля реально існують у навколишньому середовищі, як реально існують, наприклад, різноманітні речовини, молекули, атоми, елементарні частинки. Електричне поле не має меж, Зміни в електричному полі поширюються не миттєво, а з кінечною швидкістю, рівною швидкості світла.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Фізика