X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Вимірювання електричної напруги за допомогою вольтметра Лабораторна робота 3

Завантажити презентацію

Вимірювання електричної напруги за допомогою вольтметра Лабораторна робота 3

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Лабораторна робота №3 Вимірювання електричної напруги за допомогою вольтметра

Слайд 2

Правила з техніки безпеки для учнів у кабінеті фізики: Лабораторне обладнання розміщуйте на своєму робочому місці аку­ратно, щоб запобігти падінню приладів або їх перекиданню. Чітко дотримуйтеся порядку виконання лабораторної роботи та пра­вил техніки безпеки. Будьте уважні й дисципліновані, точно виконуйте вказівки вчителя. Не залишайте робоче місце без дозволу вчителя. Не починайте роботу без дозволу вчителя. При проведенні дослідів не допускайте граничних навантажень вимірювальних приладів. Стежте за справністю кріплень використовуваного обладнання, користуйтеся тільки справними приладами й обладнанням. Після завершення лабораторної роботи ретельно приберіть своє робоче місце. Із класу виходьте тільки з дозволу вчителя. При отриманні травми або поганому самопочутті повідомте про це вчителя.

Слайд 3

Тема: Вимірювання електричної напруги за допомогою вольтметра. Тема: Вимірювання електричної напруги за допомогою вольтметра. Мета: навчитися збирати електричне коло за схемою, вмикати вольтметр в електричне коло паралельно; знімати покази з приладів; переконатись на досліді, що напруга в колі за послідовного з'єднання дорівнює сумі напруг на окремих ділянках кола. Прилади і матеріали: джерело струму, амперметр постійного струму, вольтметр, резистор, лампа, вимикач, з'єднувальні проводи.

Слайд 4

Хід роботи: 1. Визначити ціну поділки амперметра. Обчислити інструментальну похибку ΔіІ, похибку відліку ΔвІ й абсолютну похибку ΔІ= ΔIІ + ΔвІ . 2. Визначити ціну поділки вольтметра. Обчислити інструментальну похибку Δі U (0,16 В) , похибку відліку ΔU й абсолютну похибку ΔU = ΔіU + ΔвU . 3. Накреслити схему №1 (№2, №3) електричного кола з послідовно з'єднаними джерелом струму, амперметром, лампою, магазином опорів, вимикачем, з'єднувальними провідниками й вольтметром, приєднаним паралельно до електричної лампи (резистора, лампи+резистора). 4. Зібрати електричне коло за схемою №1 (№2, №3), замкнути коло, зняти покази. 5. Обчислити відносну похибку вимірювання напруги й сили струму.

Слайд 5

6. Результати занести до таблиці.

Слайд 6

Розв'яжіть задачу: Варіант №1 Накресліть коло, яке складається з батареї акумуляторів, резистора, лампи, дзвінка, амперметра, вимикача. Вольтметр вимірює напругу на кінцях з'єднаних послідовно лампі та дзвонику.

Слайд 7

Похибки вимірювання Похибка відліку- відхилення результату вимірювання від істинного значення вимірюваної фізичної величини. ∆вU= Інструментальна похибка – це похибка засобу вимірювання, зумовлена недоліками схеми, конструкції, технології виготовлення, умовами експлуатації. Абсолютна похибка – це різниця між виміряним та істинним значенням вимірюваної величини, виражена в одиницях цієї величини. Відноснапохибка- відношення абсолютної похибки засобу вимірювань до істинного або дійсного значення вимірюваної величини, виражене у відсотках.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Фізика