X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Роль фізики в нашому житті

Завантажити презентацію

Роль фізики в нашому житті

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Етнічні проблеми людства Презентацію підготувала учениця 9 класу Сушовецького ліцею Панчоха Ірина

Слайд 2

Етнічні конфлікти являють собою одну з форм політичних відносин - конфронтацію між двома або кількома етносами (або між їх окремими представниками, між конкретними субетнічними елементами), що характеризується станом взаємних претензій і має тенденцію до наростання протистояння аж до збройних зіткнень, відкритих воєн.

Слайд 3

Етнічний конфлікт зіткнення суперечностей (політичних, економічних, територіальних), пов»язаних з поляризацією учасників за етнічною ознакою. Для таких конфліктів є типовим те, що істинно національного у них мало, або і зовсім нічого немає. Етнічністю можуть прикриватись політичні, або і економічні конфлікти.

Слайд 4

З-поміж міжгрупових (соціальних у широкому розумінні) конфліктів виділяють такі типи: політичні конфлікти, під час яких відбувається боротьба за владу, домінування, вплив, авторитет; соціально-економічні конфлікти (чи соціальні у вузькому розумінні) між "працею і капіталом" (наприклад, між профспілками і працедавцями); етнічні конфлікти - пов'язані з правами та інтересами етнічних спільностей.

Слайд 5

Про етнічний конфлікт як реальний феномен частіше за все можна говорити тоді, коли організаційно оформляється і набуває певний вплив національний рух (або партія), що ставить своєю метою забезпечення «національних інтересів» певної етнічної спільності і для досягнення цієї мети прагне змінити становище етносу в культурно-мовній, соціально-економічній або політичній сфері життя.

Слайд 6

Під етнічним конфліктом розуміють будь-яку конкуренцію між групами - від реального протистояння за володіння обмеженими ресурсами до соціальної конкуренції - в усіх тих випадках, якщо у сприйманні однієї сторони протилежна визначається з позиції етнічної належності її членів.

Слайд 7

Види конфліктів Козирев, (1999) за територією конфлікту: локальні, місцеві, регіональні в рамках єдиної держави, між центром і регіоном, міждержавні; За тривалістю: короткотривалі і довготривалі; За гостротою протікання: прихований, “стан холодної війни”, збройні сутички, війна. Залежно від причин: мовні, релігійні, територіальні і т.д.

Слайд 8

Вид етнічного конфлікту оцінюють виокремлюють за різними критеріями: інтенсивність прояву, масштаби прояву і мета боротьби між конфліктуючими сторонами.

Слайд 9

До основних психологічних чинників етнічних конфліктів належать: етнічна та національна упередженість; націоналістичні настрої. авторитарна особистість як загроза

Слайд 10

Етнічна та національна упередженість - це установка упередженого чи ворожого ставлення до представників певних етнічних груп, будь-яких фактів дійсності, що пов'язані з їх діяльністю, поведінкою, соціальним станом, без достатніх для цього підстав і знань: радикальний націоналізм, расизм, шовінізм, фашизм, ксенофобія, некритичний етноцентризм.

Слайд 11

Націоналістичні настрої є окремим видом предметно-оріентованих суспільних настроїв, яким притаманні емоційний характер, імпульсивність і динамічність.

Слайд 12

Виокремлюють такі стадії етнічних конфліктів: передкризова; власне кризових проявів (пік кризи); посткризового періоду.

Слайд 13

СТАДІЇ КОНФЛІКТУ 1. стадія прихованої, латентної напруженості, 2. емоційне визрівання і усвідомлення конфлікту (почуття несправедливості, бажання помсти, ефект дзеркала), 3. власне конфліктна взаємодія (не завжди. Важливі умови: час настав! Ескалація (саморозростання). 4. мирне врегулювання конфлікту

Слайд 14

Виділяють три основних шляхи розв'язання етнічних конфліктів: застосування правових механізмів (за допомогою зміни законодавства, зміни соціальної структури); переговори - основна форма участі психологів у конфліктологічній службі - посередництво під час проведення переговорів з суб'єктами конфліктів; інформаційний шлях, який передбачає: взаємний обмін інформацією між групами за дотримання умов, які сприятимуть зміні ситуації; підвищення психологічної компетентності представників конфліктуючих груп, психологічне розуміння конфлікту; передача інформації про схоже та відмінне між різними культурами та їх представниками.

Слайд 15

До основних видів етнічних конфліктів відносяться: за інтенсивністю проявів: швидкоплинні; ті, що протікають в'яло. за масштабами прояву: локальні; регіональні; глобальні. за цілями, які ставлять перед собою конфліктуючі сторони у боротьбі: соціально-економічні (висуваються вимоги громадської рівності); культурно-мовні (висувається вимога збереження чи відродження функцій мови і культури етнічних спільностей); політичні (етнічні меншини добиваються політичних прав - автономії); територіальні (на основі зміни кордонів, приєднання до інших держав).

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Фізика