X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ПОВЕРХНЕВІ ЯВИЩА. АДСОРБЦІЯ

Завантажити презентацію

ПОВЕРХНЕВІ ЯВИЩА. АДСОРБЦІЯ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ПОВЕРХНЕВІ ЯВИЩА. АДСОРБЦІЯ

Слайд 2

Поверхневі явища Це процеси, які проходять на межі розділення фаз в гетерогенних системах. Властивості молекул в поверхневому шарі і в об’ємі системи істотно відрізняються між собою.

Слайд 3

Поверхневі молекули рідини завжди перебувають під дією сили, яка намагається втягнути їх всередину, тобто. поверхня рідини намагається скоротитися.

Слайд 4

Поверхнева енергія Gs Важливою характеристикою поверхневої фази є поверхнева енергія Gs – різниця середньої енергії частинки, яка знаходиться на поверхні, і частинки, що знаходиться в об’ємі фази G = σ S

Слайд 5

Поверхневий натяг σ Для характеристики поверхні поділу, що відділяє дану фазу від іншої, вводиться поверхневий натяг σ – відношення поверхневої енергії до площі поверхні поділу фаз

Слайд 6

Слайд 7

Поверхнево-активні речовини (ПАР) ПАР - це сполуки, які адсорбуються на поверхні поділу фаз і зменшують поверхневий натяг води. Американські вчені Ленгмюр і Гаркинс висунули припущення, що ПАР мають дифільну будову, тобто. складаються з частин - полярної і неполярної.

Слайд 8

Поверхнево-активні речовини b – неполярна частина, має слабке силове поле, н-д вуглеводневий радикал а – полярна частина, забезпечує її здатність до, дисоціації , наприклад групи -ОН, -NH2, -СООН

Слайд 9

полярна частина направлена в полярне середовище, а неполярна – в неполярне В процесі сорбції проходить не тільки накопичення ПАР в поверхневому шарі, але і їх орієнтація -

Слайд 10

Правило Дюкло -Траубе Поверхнева активність дифільних молекул зі збільшенням вуглецевого данцюга на одну групу СН2 підвищується в 2,5 – 3,5 рази.

Слайд 11

Сорбція поглинання однієї речовини іншою речовиною Адсорбція - зміна концентрації компонентів в поверхневому шарі порівняно з об’ємом фази. Адсорбція спостерігається на межі поділу різних фаз.

Слайд 12

В розчинах поверхневоакти- вних речовин взаємодія між молекулами ПАР та диполями води слабша, ніж між молекулами розчинника, тому молекули ПАР виштовхуються з об'єму розчину в поверхневий шар Поверхнево інактивні речовини зазвичай добре розчинні у воді і взаємодія їх із розчинником сильніша, ніж між молекулами розчинника, тому вони прагнуть піти з поверхні в глибину розчину Г > 0 Г < 0

Слайд 13

Рівняння Гіббса поверхнева активність Якщо поверхнева активність > 0, тоді адсорбція – негативна, якщо вона

Слайд 14

При T= const будується ізотерма адсорбції. При малих концентраціях ПАР адсорбція пропорційна С,при високих – досягає безмежного значення і надалі не змінюється Рис. 1  Ізотерми поверхневого           Рис. 2  Ізотерма адсорбції натянгу розчинів ПАР  на межі розчин – газ ПіАР (1, 2) і  ПАР (3)      

Слайд 15

Хімічна адсорбція здійснюється за хімічної взаємодії молекул адсорбента і адсорбата. проявляється за рахунок Ван-дер-Васльсових взаємодій. Вона характеризується зворотністю і зменшенням адсорбції при підвищенні температури. Фізична адсорбція

Слайд 16

Адсорбція газів на твердих поверхнях Виражають в молях адсорбтиву на одиницю маси адсорбента: Г = Х / m Х – кількість молей адсорбтиву m – маса адсорбента Адсорбція газів залежить від температури. Чим вища температура, тим менша адсорбція (молекули газу мають більшу кінетичну енергію та легше відриваються від молекули адсорбента).

Слайд 17

Адсорбція з розчинів: Молекулярна – залежить від природи розчинника і адсорбента Іонна Адсорбенти, на яких проходить процес обміну іонів називають іонітами (іонообмінниками).

Слайд 18

Правило вирівнювання полярності фаз (правило Ребіндера): Розчинена речовина тим краще адсорбується , чим більша різниця полярностей між нею та розчинником ПАР з водних розчинів добре адсорбуються на гідрофобних поверхнях, а з неполярних чи малополярних розчинників – на гідрофільних

Слайд 19

Правило Пескова-Фаянса або правило вибіркової адсорбції Перше правило. На поверхні кристалічного твердого тіла з розчину електроліту специфічно адсорбується іон, який здатний добудовувати його кристалічну решітку або може утворювати з одним з іонів, що входить в склад кристалу, малорозчинну сполуку.

Слайд 20

Правило Пескова-Фаянса Друге правило. На твердій поверхні адсорбента адсорбуються тільки ті іони, знак заряду яких протилежний знаку заряду поверхні адсорбента

Слайд 21

Слайд 22

Хроматографічний метод Окрім свого головного завдання – якісного та кількісного аналізу складних сумішей, – хроматографічні методи вирішують і наступні завдання: концентрування речовини і її виділення з розведених розчинів чи сумішей випробовування речовини на однорідність, на чистоту очистка речовин від домішок розділення складних сумішей на окремі компоненти з препаративною метою ідентифікація речовин і встановлення відмінностей між ними

Слайд 23

Залежно від агрегатного стану рухомої фази розрізняють рідинну хроматографію газову хроматографію

Слайд 24

За механізмом розділення є такі види хроматографії: адсорбційна розподільна йонообмінна афінна

Слайд 25

: В залежності від методу, яким проводиться розділення розрізняють

Слайд 26

В залежності від розчинника розрізняють нисхідну хроматографію висхідну хроматографію

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Фізика