X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Послідовне та паралельне з‘єднання провідників

Завантажити презентацію

Послідовне та паралельне з‘єднання провідників

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Послідовне та паралельне з‘єднання провідників

Слайд 2

Фізичний диктант 1 варіант 1. Сила струму вимірюється… 2. Прилад для вимірювання напруги… 3. Вільними носіями заряду в металах є… 4. Електрорушійна сила вимірюється… 5. Одиницею заряду є… 6. Сила струму в провіднику залежить від… 7. Закон Ома записується так… 8. Джерелами струму є…

Слайд 3

1. Опір провідника залежить від… 2. Формула густини струму… 3. Напруга вимірюється… 4.Величина заряду, що проходить через провідник, залежить від… 5. Одиниця опору… 6. Питомий опір вимірюється в … 7. Прилад для вимірювання струму… 8. Прилад для зміни струму… Фізичний диктант 2 варіант

Слайд 4

ВІДПОВІДІ 1 варіант 1. Сила струму вимірюється в АМПЕРАХ 2. Прилад для вимірювання напруги ВОЛЬТМЕТР 3. Вільними носіями заряду в металах є ЕЛЕКТРОНИ 4. Електрорушійна сила вимірюється у ВОЛЬТАХ 5. Одиницею заряду є КУЛОН 6. Сила струму в провіднику залежить від НАПРУГИ і ОПОРУ 7. Закон Ома записується так I = U/R 8. Джерелами струму є ГАЛЬВАНІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ, АКУМУЛЯТОРИ…

Слайд 5

ВІДПОВІДІ 2 варіант 1. Опір провідника залежить від ДОВЖИНИ, ПЛОЩІ ПЕРЕРІЗУ і МАТЕРІАЛУ 2.Формула густини струму j = I/S 3. Напруга вимірюється у ВОЛЬТАХ 4.Величина заряду, що проходить через провідник, залежить від СИЛИ СТРУМУ і ЧАСУ 5. Одиниця опору ОМ 6. Питомий опір вимірюється в OM M 7. Прилад для вимірювання струму АМПЕРМЕТР 8. Прилад для зміни струму РЕОСТАТ

Слайд 6

I= U=I•R R= Закон Ома

Слайд 7

+ A V Написати назви умовних позначень компонентів електричного кола Умовне позначення Назва Ключ Лампа Гальванічний елемент Резистор Амперметр Вольтметр

Слайд 8

Послідовне з‘єднання провідників

Слайд 9

ПОСЛІДОВНЕ З”ЄДНАННЯ ПРОВІДНИКІВ

Слайд 10

Послідовне з‘єднання провідників Схема електричного кола Монтажна схема

Слайд 11

Висновки: При послідовному з'єднанні сила струму в будь-яких частинах кола однакова I = I1 = I2 • Повна напруга в колі при послідовному з'єднанні рівна сумі напруг на окремих ділянках кола: U = U1 + U2 Опір кола при послідовному з'єднанні дорівнює сумі опорів окремих провідників: R = R1 + R2 • Між напругами і опорами прямо пропорційна залежність U1/U2=R1/R2

Слайд 12

В установці використано дві однакові лампи. Визначте їх загальний опір. Накресліть схему даного кола.

Слайд 13

Визначте загальний опір резисторів, силу струму в кожному резисторі, напругу на кожному резисторі.

Слайд 14

В коло увімкнені два резистори. Визначте опір другого резистора, загальний опір резисторів, силу струму в кожному резисторі, загальну напругу та напругу на першому резисторі. 10 Ом

Слайд 15

Використання послідовного з’єднання провідників Недоліки послідовного з’єднання провідників ПОДУМАЙ !!!

Слайд 16

Паралельне з‘єднання провідників

Слайд 17

Напруга при паралельному з‘єднанні провідників Резистори незалежно від величини їх опорів знаходяться при одинаковій напрузі U U=U1=U2 А В I1 I2 R2 R1 I1 I2 R2 U I I

Слайд 18

Струм при паралельному з‘єднанні провідників I=I1+I2 I1 I2 R2 R1 I1 I2 R2 U I I

Слайд 19

При паралельному з’єднанні струм I у точці A розгалужуєть ся на два струми — I1 та I2, які сходяться знову в точці B, подібно до того, як потік води в річці розділяється на два рукави, що потім знову сходяться

Слайд 20

Висновки: При паралельному з'єднанні напруга на всіх провідниках однакова U = U1 = U2 • Загальний струм дорівнює сумі струмів на окремих ділянках кола: I=I1+I2 Величина,обернена до загального опору, дорівнює сумі величин, обернених до опорів окремих провідників : 1/R = 1/R1 +1/ R2 • Між струмами і опорами обернено пропорційна залежність I1/I2=R2/R1

Слайд 21

Паралельне з‘єднання провідників Схема електричного кола Монтажна схема

Слайд 22

Задача R1=4 Ом, R2=6 Ом, з‘єднані паралельно и підключені до напруги U=24 В. Визначити I , I1, I2, загальний опір I1 I2 R2 R1 I1 I2 R2 U I I

Слайд 23

Задача Визначити загальний опір кола і напругу на ділянці АВ, якщо R1=10 Ом, R2=40 Ом, R3=2 Ом, а покази амперметра 1 А.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Фізика