X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Філософія

Завантажити презентацію

Філософія

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Філософія Тема: “Філософія як особистий тип знання”

Слайд 2

Предмет філософії. Структура філософії. Функції філософії. Світогляд. Історичні типи. Структура. План:

Слайд 3

Філософія - це життя, в якому немає в готовому вигляді зразків, стереотипів, відсутні шаблони, на які треба озиратися і діяти відповідно до них.

Слайд 4

Філософія Софія Мудрість Філо Любов, прагнення Прагнення до мудрості Вивчає Найбільш загальні суттєві характеристики та фундаментальні принципи реалії (буття) і пізнання Буття людини Відношення людини і світу

Слайд 5

« Звідки ми прийшли? Хто ми? Куди ми йдемо?» Поль Гоген. 1897 рік

Слайд 6

Філософія прагнення людської душі до прозорості осмисленості підвалин власного буття раціональна самосвідомість людства прагнення збагнути глибинні основи буття і місце людини в світі „Філософія є наукою про причини, або про «чому?»“ Гегель

Слайд 7

Особливості філософії Постає своєрідною формою збереження та забезпечення історичної неперервності людського існування Покликана тримати увесь час у полі уваги та у актуальному стані всі основні виявлення людини як людини. Філософія ? Що є істина Основи буття і пізнання Місце людини в світі

Слайд 8

Причини виникнення філософії Соціальні Певний ступінь розвитку культури Панування демократії Терпимість до інакомислення Поділ праці на фізичну та розумову Духовні Зародження наукових знань Певний рівень духовної культури

Слайд 9

Піфагор Філософія – наука про найбільш загальні закони розвитку природи, суспільства, свідомості.

Слайд 10

Структура філософії Онтологія – наука про все існуюче Гносеологія – наука про знання Антропологія – наука про людину Праксеологія – наука про практичне відношен- ня до світу Аксеологія – наука про цінності

Слайд 11

Функції філософії Світоглядна   допомагає людині знайти й обґрунтувати свої життєві орієнтири з'ясувати зміст і значення життєвих пріоритетів та цінностей Пізнавальна   оздоблює людину орієнтирами в пізнавальній діяльності критеріями та ознаками правильного руху на шляху до надійних, достовірних знань Логічна   сприяє формуванню культури людського мислення виробленню критичної неупередженої позиції у між індивідуальних та соціально-культурних діалогах Виховна прищеплює інтерес і смак до самовиховання сприяє посиленню потягу людини до самовдсконалення творчого підходу до життя пошуку життєвих сенсів

Слайд 12

Історичні типи світогляду Релігія Філософія Міфологія Переконання у наявності спільного предка-тотема. Обернений у минуле. Одухотворення усього сущого (анімістичність). Чітке розмежування об’єкта і суб’єкта. Поділ світу на земний і небесний, природний і неприродний. Поява ноуменального світу. Практичність. Ядро – досягнення єдності людини з богом. Базується на наукових знаннях , розумі. Філософські ідеї універсальні, не знають просторових і часових меж. Творчо осмислює людину і світ. Відтворює певну епоху, країну. Спрямований у майбутнє.

Слайд 13

Матеріалізм матерія первинна, свідомість вторинна; матерія породжує свідомість; світ можна пізнати. Дві основні течії у філософії Ідеалізм свідомість, бог, ідея – першооснова світу; ідея породжує матерію; неможливе пізнання сутності речей. Теорії Моністичні Дуалістичні Плюралістичні

Слайд 14

Метафізична Дві концепції розвитку Діалектична Світ – ізольовані, не зв’язані між собою предмети, явища Розвиток – механічні зміни Розвиток – поступове кількісне зменшення або збільшення предметів, рух по колу Причина руху – зовнішній поштовх, надприродна сила Причина розвитку – внутрішні суперечності в предметах, явищах Розвиток – це перехід від нижчого до вищого, від старого до нового, по висхідній лінії, по спіралі Предмети та явища світу розвиваються, змінюються Світ – єдине ціле, усі предмети, явища взаємодіють між собою

Слайд 15

"Змінюючи свою свідомість, Ви самі створююте свій Всесвіт" Дякую за увагу! Бажаю успіхів!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Філософія