X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Адаптация к изменению климата в странах Восточной Европы и Центральной Азии

Завантажити презентацію

Адаптация к изменению климата в странах Восточной Европы и Центральной Азии

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Адаптация к изменению климата в странах Восточной Европы и Центральной Азии

Слайд 2

Страны ЕЦА подвержены значительной угрозе Уже происходит изменение климата Число природных катастроф Совокупный экономический ущерб Число Экономический ущерб (млн. дол. США)

Слайд 3

Понимание уязвимости Экспозиция/ Чувствительность Потенциальное воздействие/ Адаптационный потенциал Уязвимость

Слайд 4

Высокая адаптивная способность помогает ослабить последствия сильных воздействий и высокой чувствительности, тем самым снижая уязвимость Адаптивная способность Воздействие Чувствительность

Слайд 5

Увеличение устойчивости процессов развития способствует адаптации Отсутствие данных НЕ является основной проблемой Устранение дефицита адаптационных возможностей должно быть приоритетом Эффективная адаптация должна: Привлекать заинтересованных участников Знания Ответственность Эффективность Сочетать качественную и количественную оценку Содействовать реализации обоснованных стратегий

Слайд 6

Даже те страны, которые могли бы извлечь выгоды из потепления климата, не располагают для этого достаточными возможностями Высказываются мнения, что Казахстан, Россия и Украина «накормят мир»… Более высокие температуры, углеродное удобрение, … но вода? Большой дефицит урожайности в сельском хозяйстве: в 4,5 раза выше, чем потенциальное увеличение объемов производства за счет изменения климата Лесной фонд: Потенциальное увеличение за счет совершенствования системы лесопользования: 60-80% Потенциальное увеличение за счет изменения климата: 10-30% http://www.worldbank.org/eca/climatechange

Слайд 7

Рис. 42 Приращение чистой продукции (NPP) в 2020 г. по отношению к 1990-2000 г. в Украине (по материалам А.Санковского, ICF, 2010)

Слайд 8

Регіональні консультації з проблем адаптації до зміни клімату (за підтримки Світового банку) Херсон, 20 квітня 2010 р. Херсонський Державний аграрний університет, Сільськогосподарська дорадча служба Південного регіону за підтримки Світового банку Донецьк, 1 червня 2010 р. Донецький національний університет, Національне агентство екологічних інвестицій за підтримки Світового банку Київ, 20 жовтня 2010 р. Зустріч експертів у Представництві Світового банку

Слайд 9

Визначення Під адаптацією до змін клімату розуміються зусилля людей і природи по пристосуванню і підготовці до кліматичних змін, які вже відбуваються і яких ще можна очікувати. Адаптація може бути випереджаючою, планованою, або ж вона може відбуватися як реакція на зміни. Метою адаптації може бути мінімізація шкоди або одержання вигоди від змін клімату. Рамкова крнвенція по змінам клімату ООН

Слайд 10

Типи стратегій адаптації Ніяких дій – втрата територій, виробництв і т.п. Завчасні кардинальні зміни землекористування, ведення бізнесу і т.п. Заходи по попередженню збитків (дамби, переселення з загрожених територій і т.п.) Зменшення розміру збитків і перерозподіл ризиків (страхування, державна допомога) Дослідження, інновації Інформування населення, навчання, заохочення до зміни стилю життя і т.п. Попереджувальна – реагування на зміни (post factum)

Слайд 11

Адаптація в країнах ЄС (1) Євросоюзом випущений 01.04.2009 нормативний документ (WHITE PAPER) COM(2009) 147 “Адаптація до зміни клімату: до європейської спільної платформи для дій”. Фінансування є одною з перешкод на шляху до адаптації. Зміна клімату є однією з важливих тем при розробці багаторічного фінансового плану на 2007-2013 рр Першочерговими кроками для ЄС і країн-членів є: Оцінити потрібні витрати на цілі адаптації для різних секторів Вивчити потенціал страхування та інших фінансових інструментів, які можуть бути додатковими заходами та функціонувати як інструмент для розподілу ризиків

Слайд 12

Адаптація в країнах ЄС (2): Фінляндія Національна стратегія адаптації до змін клімату була прийнята у 2005 р. Стратегія охоплює період до 2080 р. і 15 секторів Перший етап – до 2015 року. Найважливіші завдання: Питання адаптації повинні стати складовою частиною всіх національних і секторальних планів Вводиться підготовка до екстремальних ситуацій, оцінка можливих змін клімату включається в підготовку довгострокових інвестиційних планів Вдосконалюються існуючі і розробляються нові системи раннього оповіщення Виконується дослідницька програма по адаптації Здійснюється підготовка до змін в міжнародних справах

Слайд 13

Основні питання регіональних консультацій: Зміни клімату та природних умов у регіоні Вразливість регіону до змін клімату Програми адаптації до змін клімату Оцінка пріоритетів різних секторів економіки та суспільства регіону з погляду адаптації до змін клімату.

Слайд 14

Що спостерігається в регіонах: Херсон підвищення середньої температури приблизно на 0,5 градуса; більша кількість днів з екстремально високими та екстремально низькими температурами більш раннє (на 2-4 дні) цвітіння дерев, поява видів, характерних для більш жаркого клімату, зміна ландшафтів на більш посушливі Донецьк спостерігаються суттєві зміни температурного режиму, особливо в зимові місяці (середні температури в січні і лютому на 2.9 і 2.3 С вищі за температури до 1960 р.), збільшується кількість днів з екстремальними погодними умовами. Змінився характер розподілу опадів по місяцям, що створює несприятливі умови для сільського та лісового господарства.

Слайд 15

Проблеми, які потребують уваги регіональних органів (Херсон): Провести аналіз кліматичних змін та їх впливу на різні сектори економіки регіону Розробити основні принципи адаптації технологій сільськогосподарського виробництва в умовах зміни клімату Адаптаційна селекція і насінництво посухостійких і морозостійких зернових і овочевих культур Розробка нових технічних засобів і технологій зрошення, адаптованих до сучасних і майбутніх кліматичних умов регіону Розробити технології і режими ведення лісового господарства на Нижньодніпровських пісках, спрямовані на підвищення стійкості лісів до дефіциту вологи, зменшення ризику великих пожеж та збільшення біорізноманіття лісових екосистем. Збереження і відновлення природних екосистем, які можуть зазнати руйнівних впливів при змінах клімату Створити обласну ГІС (клімат, водні ресурси, земельні ресурси, стан агроландшафтів) та інституційні умови для її використання зацікавленими сторонами

Слайд 16

Проблеми, які потребують уваги регіональних органів (Донецьк): Провести аналіз можливих кліматичних змін та їх вплив на різні сектори економіки регіону. Розробити регіональні прогнози зміни клімату та надавати їх галузевим спеціалістам для розробки адаптаційних стратегій у відповідних секторах економіки та управління. Провести модернізацію та технічне оснащення системи гідрометеорологічних спостережень для подальшого вивчення кліматичних змін та підвищення ефективності попереджень про Скласти банк даних змін агрофітобіоценозів, викликаних змінами клімату. Розробити науково-методичні основи агротехнологій, які сприятимуть збереженню і підвищення потенціалу родючості грунтів в умовах зміни клімату. Включати питання адаптації лісового господарства до зміни клімату в регіональні програми розвитку і проекти розвитку місцевих лісогосподарських підприємств Відкоригувати стратегії розвитку міст з урахуванням необхідної адаптації до змін клімату.

Слайд 17

Проблеми, які потребують вирішення на національному рівні: Ввести нові стандарти будівництва житла для південного регіону (для клімату з більшою кількістю дуже жарких днів). Переглянути СНИП 2.01.01.-82 "Строительная климатология и геофизика" Забезпечити надійне постачання водних ресурсів та електроенергії, особливо в літні місяці, коли збільшуватиметься інтенсивність та тривалість "теплових хвиль" та посушливих періодів. Підготувати в містах пропозиції щодо малозатратних заходів, спрямованих на зниження вразливості міст від зміни клімату. Внести ці пропозиції в плани соціально-економічного розвитку міст. Вивчити потенційну небезпеку викликаних зміною клімату спалахів існуючих та поширення нових інфекційних хвороб (малярія і т.п.) Розробити і впровадити програму заходів попередження та ліквідації таких спалахів при зміні клімату. Сприяти розвитку страхування від ризиків природного походження для захисту матеріальних інтересів населення та бізнесу, а також для зменшення потреби в державних коштах на відшкодування збитків.

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Екологія