X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Риторика

Завантажити презентацію

Риторика

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Риторика Роботу виконала учениця групи № 23 Волинець Світлана 29.09.2013

Слайд 2

29.09.2013

Слайд 3

Уміння переконувати співрозмовника, уміння правильно й красиво говорити, перетворити увагу й здобути довіру слухачів потрібне нам в усіх сферах життя. Володіння мистецтвом слова – одна з умов для досягнення успіху в багатьох професіях. Уміння складати й виголошувати промови необхідно юристові (риторика й виникла як мистецтво складання судових промов). Політик, що говорить грамотно й переконливо, викликає повагу й довіру громадян, тоді як ті політичні діячі, які не надають ваги цьому вмінню, легко потрапляють у кумедні ситуації. 29.09.2013

Слайд 4

У навчальній діяльності студентів і школярів риторична майстерність незамінна, бо вона допомагає правильно написати й захистити реферат чи наукову роботу, цікаво побудувати усну відповідь на заняттях. Ораторське мистецтво використовується й у галузі реклами, адже її завдання є переконати можливих покупців обрати саме цей товар чи послугу. Навіть повсякденне спілкування в колі друзів і родичів потребує певної майстерності, адже саме мова є основним засобом встановлення контактів між людьми. 29.09.2013

Слайд 5

Отже, риторика - це наука про способи переконання та впливу на аудиторію з урахуванням її особливостей. Ця наука вивчає методику творення тексту, визначає його структуру, найбільш придатну для зрозумілого й аргументованого викладення думки. Риторика як мистецтво передбачає вміння добре говорити, грамотно будувати висловлювання й уживати слова. Це зумовлює зв'язок риторики з такими розділами науки про мову, як стилістика, орфоепія, синтаксис та ін. 29.09.2013

Слайд 6

Окрім того, ораторське мистецтво – це й уміння говорити красиво, прикрашати свою мову. Цю особливість мистецтва слова відображає одна з його назв – «красномовство». Але навіть досконало володіючи мовою, оратор перш за все повинен мати, вміння добирати інформацію. Недаремно риторика на ранніх етапах свого розвитку поєднувалася з філософією, тобто слово не відділялося від думки. 29.09.2013

Слайд 7

Види публічних виступів. До основних видів публічних виступів належать судове, академічне, політичне, церковне та суспільно-побутове красномовство. 29.09.2013

Слайд 8

Академічне красномовство Академічне красномовство – це ораторські виступи науковців та викладачів, які доповідають про результати про наукових досліджень, популяризацію досягнення науки, проводять лекції з навчальною метою. Під час читання лекції викладачеві важливо встановити контакт з аудиторією, для чого доцільно використовувати запитання до слухачів, дискусії, приклади з життя. 29.09.2013

Слайд 9

Політичне красномовство Політичне красномовство – це виступи ораторів, що представляють певну політичну силу чи освітлюють суспільно-політичну ситуацію. Характерними рисами політичної промови є ідейність, конфліктність, урочистий стиль. Жанри політичного красномовства: політична промова, доповідь, виступ, огляд. 29.09.2013

Слайд 10

Церковного красномовства До церковного красномовства традиційно відносять риторичні твори, що використовуються в практиці різних християнських конфесій. Основним жанром церковного красномовства є проповідь, яка являє собою коментування біблійних текстів, проілюстроване прикладами сучасного проповідника життя, які допомагають наблизити біблійні істини до життєвих проблем слухачів. Характерними рисами церковного красномовства є повчальність, увага до моральних цінностей. 29.09.2013

Слайд 11

Суспільно-побутове красномовство Суспільно-побутове красномовство – це влучне висловлювання в гострій чи цікавій ситуації, а також урочисте слово з нагоди якоїсь важливої події. До цього виду красномовства належать такі жанри, як ювілейна промова, вітальне слово, застільне слово, а також поминальна промова. 29.09.2013

Слайд 12

Виникнення та розвиток ораторського мистецтва. Риторика є однією з найдавніших наук, її виникнення припадає на античні часи. Первісно риторика була засобом захисту і звинувачення на судовому процесі. Громадяни Давньої Греції могли самі захищати себе в суді, а щоб захист вийшов вдалим, вони зверталися до фахівців, чиїм ремеслом було складання промов. 29.09.2013

Слайд 13

Розвиток ораторського мистецтва продовжується й у Давньому Римі. Найдавнішим римським оратором був Цицерон. Він не лише досягнув високої майстерності в складанні й виголошенні промов, а й став автором трактатів про ораторське мистецтво. 29.09.2013

Слайд 14

У середньовічній Європі риторика була перш за все мистецтво християнської проповіді. На землях Київської Русі ораторське мистецтво розвивалося під впливом візантійського красномовства, звідки руські майстри слова запозичили античну теорію риторики та систему ораторських жанрів. 29.09.2013

Слайд 15

Послідовність підготовки промови. Правила класичної риторики передбачають певну послідовність дій, за якою потрібно готуватися до публічного виступу. За цим принципом правила поділяються на п’ять розділів: Інтенція – добір матеріалу для промови, Диспозиція – розташування матеріалу, Елокуція - словесне оформлення тексту, Меморія – запам’ятовування, Акціогіпокризис - виголошення, інсценізація промови. Безпосередньо творення тексту стосується лише перші три розділи, але й два останні не менш важливі для успішного виступу. 29.09.2013

Слайд 16

Інтенція Готуючи промову, потрібно перш за все вибрати її тему та мету, після чого можна починати добір риторичних засобів, що допоможуть досягти цієї мети. Інтенція включає три види засобів переконання: вдачу, пристрасть, аргументи. Вдача – це враження, яке хоче справити промовець на слухачів. Пристрасть – це та емоційна реакція, яку автор хоче викликати у слухачів під час промови. Аргументом – у риториці називається форма міркування, що має за мету з відомих положень вивести нове. 29.09.2013

Слайд 17

Силогізм – це аргумент, у якому висновок впливає із двох взаємопов’язаних засновків. Ентимема – це скорочений силогізм, у якому один із засновків не висловлюється через його очевидність. Епіхейрема – це розгорнутий силогізм, який використовується в красномовстві. 29.09.2013

Слайд 18

Диспозиція Диспозиція у класичній риториці – це мистецтво організації повідомлення. 29.09.2013

Слайд 19

Елокуція Елокуція – це словесне оформлення думки, тобто власне творення тексту. Основними одиницями елокуції є тропи і фігури. Тропами називають слова і вислови, вжиті у переносному значені. 29.09.2013

Слайд 20

Метафора, Метонімія, Епітет. Метафора – перенесення назви одного предмета на інший, пов'язаний із рисами подібності. Метонімія – перенесення назви з одного явища на інше, засноване на їхній суміжності. Епітет – це художнє означення, що вказує на одну з ознак предмета і має на меті конкретизувати уявлення про нього та надати опис предмета емоційного забарвлення. 29.09.2013

Слайд 21

Запам’ятовування промови. Запам’ятування вже складеної промови – це важливий етап підготовки до виступу. Жести і міміка оратора мають бути природними, кожен жест повинен мати певне значення. Стиль викладу, погляд, голос, міміка, жести оратора мають бути спрямовані на встановлення емоційного контакту з аудиторією. 29.09.2013

Слайд 22

Дякую за перегляд. 29.09.2013

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Діловодство