X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Про порядок закінчення навчального року та оформлення ділової документації у ЗНЗ

Завантажити презентацію

Про порядок закінчення навчального року та оформлення ділової документації у ЗНЗ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Сінюгіна Вікторія Ігорівна, головний спеціаліст відділу освіти

Слайд 2

Нормативно-правове забезпечення Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.08 № 94, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.02.08 № 151/14842), зі змінами, що затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 23.11.10 №1116, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.12.10 №1237/18532) Інструкція про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.08  № 319

Слайд 3

Нормативно-правове забезпечення Лист МОНУ від 30.12.10 № 1/9-950 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році» Лист МОНМСУ від 17.02.11 №1/9-109 «Про особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році» Наказ МОНМСУ від 16.02.11 № 141 «Про проведення підсумкових контрольних робіт» Лист МОНМСУ від 04.03.11 №1/99-151 «Про проведення підсумкових контрольних робіт»

Слайд 4

Нормативно-правове забезпечення Наказ Головного управління освіти і науки від 14.03.11 №147 “ Про порядок організованого закінчення 2010-2011 навчального року та проведення державної підсумкової атестації” Наказ відділу освіти від 18.03.11 №66 “Про порядок організованого закінчення навчального року….”

Слайд 5

Нормативно правовими документами визначено: порядок та умови закінчення навчального року; форми проведення атестації; терміни та час проведення атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів; терміни проведення підсумкових контрольних робіт; порядок створення та діяльність атестаційних та апеляційних комісій; розроблені та затверджені білети і збірники завдань відповідно до чинних навчальних програм.

Слайд 6

УВАГА! Наказом відділу освіти визначено; терміни подачі на затвердження до відділу освіти розкладів проведення ДПА, складів атестаційних комісій; - терміни подачі звітності та інформацій, що стосуються закінчення навчального року.

Слайд 7

Навчальні заняття завершуються у 1–10 класах - 26 травня 2011 року в 11 класах – 18 травня 2011 року Свято «Останній дзвоник» - 27 травня 2011року Документи про повну загальну середню освіту вручаються випускникам 28 травня 2011 року на урочистих зборах

Слайд 8

Навчальні екскурсії та навчальна практика лист Міністерства освіти і науки України від 06.02.08 № 1/9-61 1–4-х класі - навчальні екскурсії, 5–8-х і 10-х класах — навчальні екскурсії та навчальна практика. Терміни: - з 30 травня по 2 червня (4 дні) — для учнів 1–4-х класів (не більше 3-х академічних годин на день); - з 30 травня 10 червня (10 днів) — для учнів 5–6-х класів (по 3 академічні години), 7–8-х класів (по 4 академічні години), 10-х класів (по 5 академічних годин на день).

Слайд 9

Лист Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 р. № 1/9-61 - Зміст та форми організації навчальних екскурсій і навчальної практики, а також час їх проведення, визначаються адміністрацією навчального закладу. - Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів дозволяється вносити корективи до термінів організації навчальних екскурсій і практики. - При цьому залишається незмінною загальна тривалість навчального року.

Слайд 10

Навчальні екскурсії Якщо екскурсію передбачено змістом навчальної програми, то вона обліковується на відповідних сторінках навчальних предметів класного журналу та може оцінюватися вчителем. Усі інші навчальні екскурсії обліковуються в класних журналах на спеціально відведених сторінках. Оцінювання навчальних досягнень учнів за результатами таких екскурсій здійснюється на розсуд учителя.

Слайд 11

Навчальна практика Залежно від місцевих умов та специфіки навчального процесу навчальна практика частково або повністю може проводитися під час навчальних занять. УВАГА! Наказом директора загальноосвітнього навчального закладу затверджуються графік проведення навчальної практики, особливості її оцінювання та відповідальні особи.

Слайд 12

Години, відведені на навчальну практику, можна використовувати для реалізації практичної частини навчальних програм предметів навчального плану, зокрема проведення комплексних практикумів з біології, фізики, хімії, інформатики, практичних занять на місцевості з геометрії та географії, конструювання приладів та обладнання навчальних кабінетів, спортивних майданчиків, занять у виробничих майстернях, на навчально-дослідних ділянках тощо. Такі види навчальної діяльності оцінюються обов’язково. Можливим є окреме оцінювання навчальної практики з різних предметів.

Слайд 13

Зміст і дата проведення занять навчальної практики обліковується в класних журналах на окремих, спеціально відведених сторінках. Оцінка за навчальну практику виставляється в класному журналі та окремим рядком у табелі успішності.

Слайд 14

Порядок переведення та випуску учнів у 2010-2011 навчальному році Інструкція про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008  № 319 Лист МОНУ від 11.09.07 № 1/9-532 « Вимоги до ведення класного журналу в 1 - 4 класах загальноосвітніх навчальних закладів» Наказ МОНУ від 03.06.08 № 496 «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів»

Слайд 15

Увага! Алфавітна книга запису учнів Микрорайон З них навчається у ЗНЗ Навчальний рік Вступило В т.ч. з іншиш шкіл Вибуло З них Фактично навчається у школі Закінчили школу Переїзд батьків Перехід до інших шкіл Перехід до ПТНЗ Перехід до вечірних шкіл Інші причини 254 283 247 2010 - 2011 27 5 8 2 4 2 273 6 6 26 21 3 2 253

Слайд 16

Увага! Річне оцінювання! 1-4 класи - не пізніше, ніж за 5 днів до закінчення навчального року 5-11 класи - не раніше ніж через 3 дні після виставлення семестрових та з урахуванням часу на вирішення спірних питань - не пізніше 10 червня поточного навчального року

Слайд 17

ДАТИ у 2010 – 2011 н.р. 3(2) – 4-х класи початкової школи, до 21.05.11 5 – 10(11)-х класи основної школи, до 26.05.11 (семестрове – до 23.05.11) 11(12)-х класи старшої школи до 18.05.11 (семестрове – до 13.05.11) (Слайд №17)

Слайд 18

Оформлення книг обліку бланків та видачі

Слайд 19

Облік бланків свідоцтв та атестатів №№ пп Назва і номери бланків Кіль кість Дата одержання і підстава для облікування №№ пп Назва і номери бланків Кількість Підстава для видачі Підпис … 2009-2010 навчальний рік 7 АТ № 120007-АТ № 1200018 12 (дванадцять) Підтвердження замовлення на виготовлення … 7 АТ № 120007-АТ № 1200018 12 (дванадцять) Протокол засідання педради від …№.. Наказ від… №… (списан-ня бланків)

Слайд 20

Оформлення книг обліку бланків та видачі ПІБ №№ бланків Українська мова Українська література Математика Алгебра та початки аналізу Серед ній бал атестата Прото кол педради Підпис особи, що отрима ла атестат Підпис особи, що видала атестат 2010-2011 навчальний рік Петренко Річні бали Прото кол від… №… 10 11 9 Іван Федо рович Бали за ДПА 10,7 11 9

Слайд 21

Увага! У додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту заносяться усі предмети інваріантної та варіативної частини навчального плану основної школи УВАГА! Етика Музичне мистецтво Образотворче мистецтво Харківщинознавство Спецкурси 5-9 класи Оцінки за державну підсумкову атестацію УВАГА! Учні, які навчалися за індивідуальною формою навчання Увага!

Слайд 22

Увага! У додатки до атестатів про повну загальну середню освіту заносяться усі предмети інваріантної та варіативної частини навчального плану старшої школи. УВАГА! Географія, економіка – 10 кл. Спецкурси - 10,11 клас Оцінки за державну підсумкову атестацію Середній бал атестата (річне оцінювання та ДПА)

Слайд 23

Визначені терміни проведення державної підсумкової атестації: 4 класи – з 16 по 20 травня; 9 класи – з 31 травня по 18 червня; 11 (12) класи – з 20 по 26 травня

Слайд 24

Державна підсумкова атестація у 4 класах Проводиться з трьох предметів: українська мова; читання; математика

Слайд 25

Державна підсумкова атестація у 9-х класах Проводиться з п'яти предметів: українська мова (диктант) – 31 травня; іноземна мова чи інший гуманітарний предмет інваріантної складової робочого навчального плану за вибором навчального закладу – 6,7 червня, російська мова (диктант) для загальноосвітніх навчальних закладів (класів, груп) з навчанням мовами національних меншин – 7 червня; математика (алгебра та геометрія) – 10 червня; біологія – 14 червня; географія – 17 червня.

Слайд 26

Державна підсумкова атестація у 11(12)-х класах Проводиться з предметів: українська мова (переказ) – 20 травня; профільний предмет (для учнів, які навчались у класах з профільним навчанням), історія України або математика (для учнів, які навчались у класах універсального профілю), в тому числі математика для учнів, які навчались у класах профільним навчанням, універсального профілю, поглибленого вивчення предмета та у вечірніх (заочних) – 23 травня; предмет за вибором , у тому числі математика для учнів, які навчались у класах, де математика не є профільним предметом, та російська мова для ЗНЗ з навчанням мовами національних меншин – 26 травня.

Слайд 27

Терміни проведення підсумкових контрольних робіт українська мова: 5-6 класи – 11 травня; 7-8 класи – 13 травня; історія України: 5-6 класи – 13 травня; 7-8 класи – 11 травня; математика: 5-6 класи – 16 травня; 7-8 класи – 18 травня; іноземна мова: 5-6 класи – 18 травня; 7-8 класи – 16 травня; російська мова (для ЗНЗ з російською мовою навчання): 5-8 класи – 20 травня.

Слайд 28

Оформлення сторінки класного журналу - Колонка з датою, вгорі напис «Підсумкова контрольна робота» - виставляється бал, отриманий учнем. (у зміст уроку робиться запис “ Підсумкова контрольна робота ” Семестровий бал - виставляється з урахуванням бала за підсумкову контрольну роботу.

Слайд 29

УВАГА! Керівникам на контроль: внести відповідні зміни до режиму роботи ЗНЗ у дні проведення підсумкових контрольних робіт та проведення ДПА 11 класів.

Слайд 30

Час виконання Українська мова, математика, історія України, російська мова - 1 урок (45 хвилин) Іноземна мова - 90 (на двох окремих уроках з перервою) Відлік часу починається після вступної бесіди вчителя та інструктажу

Слайд 31

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Діловодство