X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Закони Г. Менделя, їх статистичний характер і цитологічні основи

Завантажити презентацію

Закони Г. Менделя, їх статистичний характер і цитологічні основи

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Перевірте свої знання, поставивши літери, що відповідають за потрібний термін, перед нижчепереліченими ознаками: Е - ген М - фенотип Ь - алель Д - спадковість Н - генотип Е - гібрид Л - мінливість

Слайд 2

Слайд 3

Протягом восьми років в маленькому (35 м на 7 м) садочку під вікнами монастиря він ставив експерименти по схрещуванню гороху. Ця робота з часом набула величезних розмірів. Мендель власноручно проробив більше десяти тисяч дослідів. Результатом восьмирічної праці стала його теорія.

Слайд 4

Об’єктом дослідження Г.Мендель обрав звичайний посівний горох, тому що: - зручний у вирощуванні; - велика різноманітність форм; здатний до самозапилення. Г.Мендель протягом 8 років проводив схрещування над 22 різними сортами посівного гороху.

Слайд 5

МЕНДЕЛЕМ БУЛО ДОСЛІДЖЕНО СІМ ОЗНАК: Забарвлення сім’ядолей (жовте і зелене); Забарвлення насінної шкірки (біле і кольорове); Забарвлення незрілих плодів; Форма стиглих плодів (овальна і зморщена); Форма зрілих плодів (випукла і з перехватками); Розміщення квіток (пазушне і верхівкове); Висота стебла (високе і низьке).

Слайд 6

Г.Мендель проводив штучне перехресне запилення. У квітках видалялись пиляки до того, як з них висипався пилок. Потім збирався пилок з іншої квітки і переносився на приймочки тих квіток, де були видалені пиляки. Г.Мендель кожного разу отримував одні і ті ж результати.

Слайд 7

В 1863 р. знаменита книга Ч.Дарвіна «Походження видів» була видана на німецькій мові. Мендель уважно вивчив цю працю з олівцем у руках. Потім виклав своєму колезі по Брюннській спілці природодослідників Гюставу Нисслю результат своїх роздумів: - Це не все! Ще чогось не вистачає! Але Мендель тоді скромно змовчав про те, що на його думку, він уже відкрив. Це і було те, чого не вистачало.

Слайд 8

8 лютого 1865 р. Г.Мендель зробив доповідь про свої відкриття в Брюннській спілці природодослідників.

Слайд 9

Через рік вийшов у світ наступний том «Трудового Общества естествоиспытателей в Брюнне», де в скороченому вигляді була опублікована доповідь Г.Менделя під скромною назвою: «Опыты над растительными гибридами».

Слайд 10

Це єдина сторінка з розрахунками Грегора Менделя, яка збереглася. До яких дослідів і над якими рослинами вона належить – поки не відомо.

Слайд 11

Люди не забули Грегора Менделя. За видатні заслуги йому було вручено особистий герб.

Слайд 12

Пам’ятник Г.Менделю перед меморіальним музеєм в м.Брно був споруджений у 1910 р. на кошти, зібрані вченими всього світу.

Слайд 13

Одна з важливих особливостей роботи Г.Менделя – це переведення біологічних досліджень на математичну мову. Сьогодні вважають, що Г.Мендель набагато випередив науку свого часу.

Слайд 14

Закони Менделя Закон незалежного комбінування станів ознак Закон одноманітності гібридів першого покоління Закон розщеплення

Слайд 15

ГЕНЕТИЧНІ ПОЗНАЧЕННЯ: Р – батьківське покоління Х – знак схрещування - жіночий організм, - чоловічий організм F1 - гібриди першого покоління F2 - гібриди другого покоління А - велика літера латинського алфавіту - домінантний алель гена а - відповідна мала літера латинського алфавіту – рецесивний алель гена АА - дві великі літери - гомозигота домінантна аа - дві малі літери - гомозигота рецесивна Аа - гетерозигота, першим позначається домінантний алель

Слайд 16

Перший закон Менделя – закон одноманітності гібридів першого покоління Р А А а а х жовте насіння зелене насіння G (гамети) А а F1 А а жовте насіння Поняття: моногібридне схрещування, гомозигота, гетерозигота, гамети, домінантна ознака, рецесивна ознака, алельні гени

Слайд 17

P: F1:

Слайд 18

I закон Менделя (закон одноманітності гібридів першого покоління або правило домінування) - нащадки першого покоління від схрещування стійких форм, які розрізняються за однією ознакою, мають однаковий фенотип за цією ознакою

Слайд 19

Другий закон Менделя –закон розщеплення F1 А а жовте насіння А а жовте насіння х G А А а а А а А А А а а а Поняття: решітка Пеннета, генотип, фенотип F2 А А А а А а а а жов. нас. жов. нас. жов. нас зел. нас. 3 : 1 (по фенотипу)

Слайд 20

F1: F2: 3/4 1/4 3/4 насіння мали домінантний прояв ознаки, а 1/4 насіння – рецесивний. 6022 2001

Слайд 21

Слайд 22

II закон Менделя (закон розщеплення) - під час схрещування гібридів першого покоління між собою серед гібридів другого покоління у певних співвідношеннях з'являться особини з фенотипами вихідних батьківських форм і гібридів першого покоління

Слайд 23

У подальших дослідженнях Г. Мендель ускладнив умови проведення досліду: вибрав рослини, які відрізнялися різними станами двох (дигібридне схрещування) або більшої кількості (полігібридне схрещування) спадкових ознак спостерігав прояв закону одноманітності гібридів першого покоління

Слайд 24

F1 Аа Bb жовте, гладке насіння Аа Bb жовте, гладке насіння х G (гамети) AB Ab aB ab AB Ab aB ab AaBb AaBB AABb AABB Aabb AaBb AAbb AABb aaBb aaBB AaBb AfBB aabb aaBb Aabb AaBb 9 3 3 1 ж. гл. н. ж. зморш. н. зел. гл. н. зел. зморш. н. Третій закон Менделя –закон незалежного розщеплення

Слайд 25

Слайд 26

IІI закон Менделя (закон незалежного комбінування станів ознак ) при ди- або полігібридному схрещуванні розщеплення за кожною ознакою відбувається незалежно від інших.

Слайд 27

Які цитологічні основи і статистичний характер законів спадковості? 2 n Є два алельні гени в кожну потрапляє тільки одна алель з кожної пари. Гомозиготна особина формує лише один сорт статевих клітин (домінантною або рецесивною алеллю певного гена), тоді як гетерозиготна - два сорти в рівних кількостях (50% з домінантною алеллю певного гена і 50% - з рецесивною). Гомологічні хромосоми Гомологічні хромосоми розходяться Хроматиди розходяться Хроматиди розходяться

Слайд 28

Цитологічні основи розщеплення при моногібридному схрещуванні Статистичний характер закону одноманітності: АА Х аа = Аа 100% за фенотипом і генотипом. Статистичний характер закону розщеплення: Аа х Аа = АА; Аа; аа. 1 : 2 : 1 - за генотипом 3 :1 - за фенотипом.

Слайд 29

Цитологічні основи закону незалежного комбінування станів ознак Унаслідок рівної ймовірності зустрічей гамет різних сортів, які утворюють гібриди першого покоління, в їхніх нащадків (гібридів другого покоління) можливе утворення дев'яти варіантів генотипів, ці варіанти визначатимуть чотири різних варіанти фенотипу.

Слайд 30

Статистичний характер закону незалежного комбінування ознак: АаВв х АаВв = 9 : 3 : 3 : 1 - за фенотипом.

Слайд 31

Задача на моногібридне схрещування: Дві чорні самки миші схрещені з коричневим самцем. Серед нащадків першої самки 9 чорних та 7 коричневих мишенят, а у другої – 17 чорних. Як успадковується колір шерсті та які генотипи батьків?

Слайд 32

Дано: А – чорний колір а - коричневий Р-?

Слайд 33

Домашнє завдання: Відсутність малих корінних зубів визначається домінантним аутосомним геном. Яка ймовірність народження дітей з аномалією в сім’ї, де батьки гетерозиготні за цим геном?

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Біологія