X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Вплив біологічно активних речовин на кислотно-лужний стан в організмі кролів за дії стронцію

Завантажити презентацію

Вплив біологічно активних речовин на кислотно-лужний стан в організмі кролів за дії стронцію

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Вплив біологічно активних речовин на кислотно-лужний стан в організмі кролів за дії стронцію Скидан Анна Олександрівна Науковий керівник: к.б.н., професор Мельникова Н.М. Кафедра біохімії тварин, якості і безпеки сільськогосподарської продукції імені акад. М.Ф. Гулого

Слайд 2

Актуальність роботи Забруднення навколишнього середовища і небезпека для нормальної життєдіяльності людини і тварин викликає обґрунтовану стурбованість світової і європейської спільноти. В даному випадку Україна не є виключенням, оскільки забруднення навколишнього середовища різноманітними екотоксикантами для нашої держави є однією з найбільш актуальних проблем сьогодення. При цьому одними з найнебезпечніших забруднювачів є важкі метали. Виробництво металів відображає рівень технічного розвитку суспільства. За даними досліджень ЮНЕСКО, щорічно тільки з водами рік у Світовий океан потрапляє більш ніж 320 млн тон різноманітних металів. В виробництві важких металів Україна займає одне з провідних місць у світі. Багаторічні дослідження науковців свідчать, що такі важкі метали, як свинець, ртуть, кадмій, цезій та стронцій, мігруючи по ланцюгу "ґрунт-рослина-їжа" надходять до організму людини та тварин у кількостях, що значно перевищують гранично допустимі концентрації.

Слайд 3

Екологічна ситуація щодо вмісту стронцію в навколишньому середовищі значно погіршилася після багаторічних ядерних випробувань та аварії на Чорнобильській АЕС, під час яких відбувся викид значної кількості цього елементу в повітря, внаслідок чого було забруднено обширні території. Найбільшу небезпеку для людини і тварини складають ізотопи стронцію та цезію, в першу чергу цезій-137 та стронцій-90. Накопичуючись в організмі людини та тварин, стронцій вражає насамперед кісткову тканину, печінку, нирки та кров, призводячи до виникнення цілої низки патологій. Враховуючи прогресуюче забруднення навколишнього середовища сполуками стронцію і його небезпечність для здоров’я тварин і людини, значну кількість робіт українських і зарубіжних вчених присвячено вивченню шляхів надходження, накопичення та способів виведення його з організму, проте, на даний час механізм біологічної дії зазначеного важкого металу вивчено недостатньо.

Слайд 4

Метою роботи було дослідити кислотно-лужний стан крові кролів за дії стронцію хлориду та вплив вітаміну Е на інтенсивність його накопичення.

Слайд 5

Для досягнення мети роботи необхідно було вирішити такі завдання: розробити біологічну модель отруєння кролів стронцію хлоридом; визначити особливості розподілу і накопичення стронцію в крові, печінці, нирках та кістках отруєних кролів; дослідити показники кислотно-лужного стану крові кролів за умов уведення стронцію хлориду та вітаміну Е; з’ясувати вплив стронцію хлориду на вміст мінеральних елементів в тканинах і органах отруєних кролів; дослідити вплив вітаміну Е на вміст стронцію хлориду в крові, печінці, нирках та кістках отруєних кролів.

Слайд 6

Об’єкт дослідження – кислотно-лужний стан крові кролів за умов уведення тваринам стронцію хлориду та вплив вітаміну Е на інтенсивність накопичення цього важкого металу. Предмет дослідження показники кислотно-лужного стану, мінерального обміну, кров, печінка, нирки, кістки кролів.

Слайд 7

Дослідні кролі були поділені на 3 групи: 1 група – контрольна – інтактні кролі; 2 група – кролі, отруєні per os стронцію хлоридом протягом 14 діб у дозі 50 мг/кг з концентрацією солі в розчині 3,6 %; 3 група – кролі, отруєні per os стронцію хлоридом протягом 14 діб, які паралельно раз на добу, внутрішньошлунково (per os), отримували вітамін Е (α-токоферол ацетат) у дозі 3 мг/кг, 30 % олійний розчин;

Слайд 8

Таблиця 1. Вміст стронцію в організмі кролів, отруєних стронцію хлоридом та при введенні вітаміну Е, мг/кг (М±m, n=8) Примітка. * дані вірогідні (Р < 0,05) по відношенню до інтактних тварин.

Слайд 9

Таблиця 2. Вміст кальцію в організмі кролів, отруєних стронцію хлоридом та при введенні вітаміну Е, мг/кг (М±m, n=8) Примітка. * дані вірогідні (Р < 0,05) по відношенню до інтактних тварин.

Слайд 10

Таблиця 3. Вміст міді в організмі кролів, отруєних стронцію хлоридом та при введенні вітаміну Е, мг/кг (М±m, n=8) Примітка. * дані вірогідні (Р < 0,05) по відношенню до інтактних тварин.

Слайд 11

Таблиця 4. Вміст заліза в організмі кролів, отруєних стронцію хлоридом та при введенні вітаміну Е, мг/кг (М±m, n=8) Примітка. * дані вірогідні (Р < 0,05) по відношенню до інтактних тварин.

Слайд 12

Таблиця 5. Вміст цинку в організмі кролів, отруєних стронцію хлоридом та при введенні вітаміну Е, мг/кг (М±m, n=8) Примітка. * дані вірогідні (Р < 0,05) по відношенню до інтактних тварин.

Слайд 13

Таблиця 6. Показники кислотно-лужного стану крові кролів, отруєних стронцію хлоридом та при введенні вітаміну Е (М±m, n=8) Примітка. * дані вірогідні (Р < 0,05) по відношенню до інтактних тварин.

Слайд 14

висновки У магістерській роботі представлене теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі, що виявляється в дослідженні показників кислотно-лужного стану, мінерального обміну в організмі кролів, за умов уведення стронцію хлориду, а також вивченні впливу вітаміну Е на інтенсивність накопичення цього важкого металу у тканинах та органах тварин. Встановлено, що в організмі кролів, яким вводили стронцію хлорид, підвищується вміст стронцію в печінці, крові, кістках, нирках відповідно у 23,2; 74,4; 9,3; 65 раза порівняно з інтактними тваринами. Виявлено, що введення кролям стронцію хлориду призводить до розвитку субкомпенсованого метаболічного ацидозу, про що свідчить зниження величини рН в середньому до 7,14; рО2 – на 35%; рСО2 – на 22%; [НСО3-] – на 26 %; СО2 заг. – на 22 %. При дослідженні вмісту кальцію виявлено достовірне зниження його вмісту в усіх органах та крові, а при додаванні вітаміну Е ці показники наближаються до значень інтактних тварин; при цьому вміст міді, заліза, цинку достовірно змінювався лише в крові вміст заліза, а в органах – вміст цинку. Введення кролям вітаміну Е спричиняє зниження накопичення стронцію у крові на 50 %, печінці – на 19 %, нирках – на 48 %, кістках – на 29 %, що може бути використано при проведенні профілактичних заходів на територіях з високим вмістом стронцію у довкіллі.

Слайд 15

ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ Результати проведених досліджень поглиблюють сучасні уявлення про механізм негативної дії стронцію на внутрішньоклітинний метаболізм. Встановлено закономірності перерозподілу і накопичення цього важкого металу у внутрішніх органах тварин, а також характер змін показників мінерального, вуглеводного обміну та параметрів кислотно-лужного стану в організмі кролів. Отримані результати можуть стати фундаментальним підґрунтям для розробки нових ефективних способів профілактики та лікування продуктивних тварин за умов отруєння солями стронцію.

Слайд 16

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Біологія